LEKÁRSKE NOVINY

Cesta k zmenám v liečbe mozgového infarktu

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. prednosta Neurologickej kliniky FN Nitra a FSVaZ UKF v Nitre Lekársku…

Trigger points

Ak vás často pobolieva hlava aj chrbát, tŕpnu vám ruky, nohy alebo vám píska v ušiach,…

Cieľom je zmysluplný prínos pre spolocnosť

Pracuje na Neurologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2008 a klinika sa…

Musíme byť otvorení novým poznatkom

Rozhovor s prezidentom Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny MUDr. Gustávom Solárom, PhD. Nedávno uskutočnený XXII. interdisciplinárny lekársky…

Snem komory priniesol veľa nezodpovedaných otázok

V dňoch 26. a 27. októbra 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave konal XXXIV. snem…

Musíme zlepšovat podmienky v zdravotníctve

„Ako lekárka si prácu lekárov, sestier, ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov nesmierne vážim.“ Na otázky Lekárskych novín…