LEKÁRSKE NOVINY

Germinatívne nádory testis

Onkologický výskum a jeho priaznivé dopady na liečbu germinatívnych nádorov testis (GCT) je výnimočným príkladom dosiahnutia…

Biosimilárne lieky ponúkajú perspektívu

Krajiny na celom svete čelia spoločným problémom starnúcej populácie a s tým súvisiacemu zvýšeniu výskytu chronických…

Umelá inteligencia a zdravotníctvo budúcnosti

10 najsľubnejších aplikácií umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dnes je už viac ako isté, že…