Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

NEUROLÓGIA MUDr. Martina Flašková FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Úvod Náhla cievna mozgová príhoda (mozgová…

Princípy liečby Parkinsonovej choroby

NEUROLÓGIA MUDr. Milan Grofik, PhD. Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine…

Štandardy medicínskej starostlivosti pre diabetikov podľa Americkej diabetologickej asociácie a sila dôkazov

DIABETOLÓGIA MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH Medispektrum s.r.o., Diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava Americká diabetologická…

Význam preventívnych kampaní ako nástroja na včasný záchyt melanómu

ONKOLÓGIA MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. Dermatovenerologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica…

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

ONKOLÓGIA MUDr. Tatiana Dančíková Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť…

Rastové faktory v prevencii a liečbe febrilnej neutropénie

ONKOLÓGIA MUDr. Iveta Pálkovácsová Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota Neutropénia je závažný nežiaduci účinok systémovej…

Pozorne počúvame odborníkov, minister rokoval so Slovenskou lekárskou komorou

Názor lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov je pre nás dôležitý. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí…

Ochorenie COVID-19 vážne ohrozuje pacientov po transplantácii

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť…

Reprofilizácia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca

Keďže Nemocnica AGEL Košice-Šaca bola zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie, aj v tomto  zdravotníckom zariadení sa realizovala…

UNLP Košice: 268 COVID pozitívnych pacientov.

Košice, 11. januára – V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice je hospitalizovaných 268 pacientov s ochorením COVID-19. 20-ti…