Biosimilárne lieky ponúkajú perspektívu

Krajiny na celom svete čelia spoločným problémom starnúcej populácie a s tým súvisiacemu zvýšeniu výskytu chronických…

Testovacia sanitka HIV na Pride 2018

Súčasťou Dúhového PRIDE Bratislava 14. júla 2018 bolo aj bezplatné a anonymné testovanie HIV. Novinkou bola…

Kolektívna imunita v ohrození

Od júla začali epidemiológovia zisťovať, aká je imunita populácie. Stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam:…

Mŕtve duše slovenského zdravotníctva

Zdravotné poisťovne evidujú ako poistencov aj ľudí, ktorí už zomreli, tzv. „mŕtve duše“. Poisťovne nemajú informáciu…

Umelá inteligencia a zdravotníctvo budúcnosti

10 najsľubnejších aplikácií umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dnes je už viac ako isté, že…

Vzdelávací program pre lekárov

Spoločnosť RZP, a. s. sa venuje vzdelávaniu v neodkladnej resuscitácii. Od roku 2008 realizuje akreditovaný študijný…

Ekonomika versus zdravie

Odborná alebo ekonomická regulácia? Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberali účastníci podujatia Európskeho parlamentu „Ekonomika vs.…

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.