Kolektívna imunita v ohrození

Od júla začali epidemiológovia zisťovať, aká je imunita populácie.

Stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam: osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C, má ukázať Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Do zisťovania sa zapoja všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (36). „Umožní nám to získať informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania. Na základe výsledkov bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Odbery krvi od júla do septembra

Všeobecní lekári odoberú deťom a dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam. Protilátky vyšetrí Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy RÚVZ v Banskej Bystrici a Národné referenčné centrum pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR. Následne sa výsledky štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať. „Každý, kto sa na imunologickom prehľade zúčastní, získa viacero výhod. Predovšetkým zistí, či má protilátky proti sledovaným prenosným ochoreniam, a či má vyššie riziko ochorieť na tieto ochorenia. Výsledky vyšetrenia ukážu, či nepotrebuje napríklad očkovanie alebo liečbu. Ak sa ukáže, že účastník IP 2018 nie je imúnny, môže mu lekár odporučiť očkovanie,“ hovorí hlavný hygienik J. Mikas. Imunologický prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002. „Preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, či už cestovaním za prácou alebo turistikou, ale aj s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95%, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, je však v súčasnosti nevyhnutné urobiť nový imunologický prehľad,“ dodal hlavný hygienik SR.

Aktuálna zaočkovanosť na Slovensku

V rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku narodenia 2015 je v súčasnosti zaočkovanosť v SR na úrovni 94,8% (k 31. 8. 2017). Zaočkovanosť nižšia ako 95% sa zisti la aj na úrovni krajov, a to v rámci základného očkovania tzv. MMR vakcínou v 15 až 18. mesiaci života (očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *