Umelá inteligencia a zdravotníctvo budúcnosti

10 najsľubnejších aplikácií umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Dnes je už viac ako isté, že umelá inteligencia v blízkej budúcnosti zmení zdravotnú starostlivosť. Mnohé technológie napredujú míľovými krokmi, a už dnes pomáhajú zdravotníkom zefektívniť administratívne a klinické procesy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Accenture, poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu, preskúmala desať sľubných aplikácií a zistila, že do roku 2026 by len v USA ich využívanie mohlo ročne ušetriť až 150 miliárd dolárov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť. Čo už dnes dokážu nové technológie v oblasti zdravotnej starostlivosti? Napríklad zvyšovať produktivitu. Zatiaľ sa však nevyužívajú pri tvorbe klinických rozhodnutí alebo zlepšovaní klinických výsledkov. Aj v našich podmienkach sa už niekoľko rokov využívajú pri robotických operáciách, a vo svete aj ako virtuálni ošetrovateľskí asistenti či v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Klinické aplikácie sú však stále zriedkavé.

Od robotických operácií po presné dávkovanie liekov

Poďme sa pozrieť na niekoľko príkladov. Nové technológie sú nielen rýchlejšie, ale aj efektívnejšie. Napríklad už v roku 2011 vedci z newyorského medicínskeho centra Langone Health zistili, že určitý typ automatizovanej analýzy obrázkov CT hrudníka môže vďaka rýchlemu a presnému označeniu anomálií nájsť a porovnať špecifické pľúcne noduly až o 62% či dokonca 97% rýchlejšie ako skupina rádiológov. Dá sa teda predpokladať, že takáto analýza by mohla vytvoriť ročné úspory vo výške troch miliárd dolárov tým, že poskytne rádiológom viac času na sústredenie a popisovanie výstupov zobrazovacích techník, ktoré si vyžadujú zložitejšiu interpretáciu. Ďalšou sľubne sa rozvíjajúcou oblasťou je robotická chirurgia. Pri roboticky asistovaných operáciách sa súčasne dajú analyzovať údaje z predbežných lekárskych záznamov, pričom robotická ruka fyzicky vedie chirurgický nástroj v reálnom čase. Štúdia s 379 ortopedickými pacientmi deviatich rôznych pracovísk v Spojených štátoch potvrdila až päťnásobné zníženie pooperačných komplikácií v porovnaní s bežnými, roboticky neasistovanými chirurgickými zákrokmi. V dôsledku menšieho množstva komplikácií sa následne dá celková dĺžka pobytu pacientov v nemocnici zredukovať o 21%, čo predpokladá úspory vo výške 40 miliárd dolárov. Moderné technológie sa dajú s úspechom využívať aj v rámci šetrenia nákladov v súvislosti s chybným dávkovaním, kde podľa zistení prieskumu spoločnosti Accenture môžu takéto opatrenia ročne ušetriť až 16 miliárd dolárov. Dobrým príkladom je správne dávkovanie imunosupresívnych liekov pacientom po orgánových transplantáciách. Presné matematické výpočty, pri ktorých boli nápomocné aj moderné technológie, pomohli správne určiť dávku liekov, a tak výrazne eliminovať chyby v dávkovaní. Stanovenie dávky tradične závisí od kombinácie medicínskych odporúčaní a skúseností špecialistov. Súčasne je však známe, že chyby v dávkovaní predstavujú 37% všetkých preventabilných chýb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Hoci je tento typ umelej inteligencie využívanej v zdravotníctve ešte len v plienkach, príklad s dávkovaním liekov na potlačenie imunity je skutočne silný. Správna dávka rozhoduje totiž o tom, či organizmus transplantovaného pacienta nový orgán prijme alebo neprijme.

Začiatok klinickej diagnostiky založenej na moderných technológiách

Aj toto je oblasť, ktorá má podľa predpokladov pred sebou veľkú budúcnosť. V minulom roku vedci zo Stanfordskej univerzity testovali aplikáciu, ktorá mala odhaliť rakovinu kože a výsledky porovnávali s klinickými závermi 21 dermatológov. Klinické nálezy umelej inteligencie, ako uvádza časopis Nature, „boli porovnateľné s nálezmi skúsených odborníkov“. Testy potvrdili, že aplikácia bola schopná klasifikovať rakovinu kože na úrovni kompetencie porovnateľnej s dermatológmi a má potenciál ročne ušetriť takmer päť miliárd dolárov.

 

Ako sa dnes máte?

Telemedicína má veľký potenciál aj v oblasti virtuálnych asistentov či asistentiek skutočných zdravotných sestier. Možno nie sú až také vzdialené časy, keď obligátne „ako sa dnes máte?“ či „ako sa vám darí?“ alebo výzvu na zmeranie krvného tlaku budú pacienti počúvať z úst avatarov – prevtelení sestričiek. Podobné otázky dokáže klásť usmievavá virtuálna setra Molly. A nielen to. Predstaví sa, spýta sa na ťažkosti, následne zhodnotí príznaky a pacienta nasmeruje na najkompetentnejšie pracovisko. Pred časom takúto avatarku priniesla na americký a britský trh sanfranciská spoločnosť Sense.ly. Zavedenie podobných asistentov sľubuje ďalšie šetrenie nákladov. Predpokladá sa, že virtuálne sestry digitálneho veku majú potenciál ušetriť až 20 miliárd dolárov ročne a asi 20% času, ktorý skutočné sestričky venujú pacientom v rámci zdravotnej starostlivosti.

Byrokracia a kybernetická bezpečnosť

Byrokracia, papierovanie, vypĺňanie kolónok, podávanie hlásení a iné aktivity, ktoré nemajú nič spoločné so starostlivosťou o pacienta, spotrebúvajú viac ako polovicu pracovného času zdravotnej sestry a takmer pätinu (16%) času lekára. Technológie založené na umelej inteligencii, ako napríklad transkripcia hlasu na text, môžu nielen urýchliť administratívne pracovné postupy, ale aj eliminovať časovo náročné činnosti nepriamo súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Aj v tejto oblasti budúcnosť prinesie ďalšie možnosti ako zefektívniť prácu. Okrem poznámok v písomnej forme budú môcť aplikácie v budúcnosti vypisovať predpisy, vypĺňať testy alebo objednávať pacientov. Odhaduje sa, že sa tak bude dať ušetriť 18 miliárd dolárov ročne.

Kde sa ešte dá ušetriť

Peniaze, ktoré sa v zdravotníctve zbytočne strácajú, nemajú do činenia len s „ľudskými“ chybami, ale aj s podvodmi. Týka sa to rovnako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj poisťovní. Detekcia podvodov sa tradične spoliehala na kombináciu počítačových (založených na pravidlách) a manuálnych revízií zdravotných záznamov. Je to časovo náročný proces, ktorý závisí od toho, ako rýchlo po tom, čo dôjde k chybe, sa dajú odhaliť anomálie a ako rýchlo je možné zasiahnuť. Moderné technológie by nielen poskytovateľom, ale aj poisťovniam mohli ušetriť ročne asi 17 miliárd dolárov len tým, že sa zlepší rýchlosť a presnosť odhaľovania podvodov. S rozvojom moderných technológií sa kybernetická bezpečnosť dostáva do centra záujmu nielen IT spoločností, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Odhaduje sa, že zneužitie zdravotných záznamov stojí organizácie asi 380 dolárov na každého pacienta. Použitie digitálnych „strážcov“ na monitorovanie a zisťovanie abnormálnych interakcií s chránenými údajmi by mohlo viesť k vytvoreniu ročných úspor vo výške dvoch miliardy dolárov. Zdravotníctvo budúcnosti Vzhľadom na to, že virtuálne technológie sa aj v zdravotníctve čoraz viac presadzujú, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú investovať do takých, ktoré prinesú čo najväčšie úspory. Kým avatar v podobe virtuálneho lekára, nazvime ho napríklad Fred, vysloví klinický záver či diagnózu, zrejme ešte nejaký čas potrvá. Predsa len, takéto dokonalé aplikácie sú hudbou budúcnosti. Je teda na poskytovateľoch, či do technológií, ktoré už dnes predstavujú najlepšie zhodnotenie, ako sú robotické operácie či virtuálna sestra, budú investovať, aby sa mohli naďalej skvalitňovať zdravotnú starostlivosť.

Jana Matisová

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *