Musíme zlepšovat podmienky v zdravotníctve

„Ako lekárka si prácu lekárov, sestier, ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov nesmierne vážim.“ Na otázky Lekárskych novín odpovedá ministerka zdravotníctva SR Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
Ako hodnotíte prvé mesiace svojho pôsobenia na poste ministerky zdravotníctva?

Rezort zdravotníctva je veľmi komplexný, a nakoľko sa zdravie týka každého z nás, aj veľmi citlivý. Od svojho nástupu robím maximum preto, aby sme postupnými krokmi posúvali veci kontinuálne vpred. Už začiatkom leta sme predstavili víziu ústavnej zdravotnej starostlivosti s časovým horizontom do roku 2030. Definujeme a postupne prijímame kroky k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Pripravili sme zároveň Národný onkologický program, od nového roka spúšťame skríningové programy pre karcinóm prsníka, krčka maternice či kolorektálneho karcinómu. Robíme postupné kroky k reálnej existencii novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách a rozširujeme napríklad aj rezidentský program, ktorý má pomôcť doplniť nedostatok lekárov v regiónoch, čo je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v Európe či vo svete.

Vedeli by ste priblížiť hlavné úlohy, ktoré pred Vami stoja v najbližšom období?

Pracujeme vo viacerých oblastiach. Aktuálne rozbiehame Rok prevencie, kde sa chceme zamerať na dôležitosť a význam toho, prečo sú preventívne prehliadky tak nesmierne dôležité. Najdôležitejším momentom je to, že dokážu včas podchytiť ochorenie vo veľmi skorom štádiu, a tým pádom sú jeho šance na vyliečenie výrazne vyššie. Pracujeme aj na ďalších krokoch na zlepšenie podmienok napríklad v ošetrovateľstve. Aktuálne rokujeme o zvýšení platov sestier, takisto sme sestry zaradili aj do rezidentského programu, konkrétne už teraz na jeseň budú do programu zaradené sestry a ich špecializované odbory – anestéziológia a intenzívna medicína, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Pre študentov ošetrovateľstva plánujeme uviesť do praxe aj tzv. stabilizačné štipendiá. Tie by sa mali týkať tých, ktorí študujú bakalársky stupeň. Za tri roky by mali dostať 6000 eur, pričom v systéme by mali zostať minimálne šesť rokov. Na metodike intenzívne spolupracujeme s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Už niekoľko rokov sa hovorí o zastavení negatívneho trendu úbytku lekárov odchodom do dôchodku alebo pôsobením v zahraničí. Ktoré opatrenia podľa Vás môžu priniesť najrýchlejší pozitívny efekt? Máme ešte iné možnosti pre riešenie situácie, ktoré sme zatiaľ nevyužili?

Ide o dlhoročný problém, ktorý sa snažíme postupne riešiť. Jedným z nástrojov je napríklad už spomínaný rezidentský program, takisto sme tento rok prvý raz navýšili počet študentov medicíny na lekárskych fakultách. Zároveň intenzívne hľadáme riešenia, ako motivovať absolventov zostať na Slovensku a aby absolventi fakúlt neopúšťali náš trh práce. Tiež v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme tento rok zjednodušili administratívne podmienky na vstup zdravotníckych povolaní na náš trh, vrátane lekárov.

Často sa objavujú konštatovania, že výkon lekárskeho povolania postupne stratil akýsi humánny a etický rozmer. Ako sa podľa Vás môže navrátiť étos medicíny do radov lekárov?

Myslím si, že každý, kto študuje medicínu má v sebe rozmer, že chce pomáhať ľuďom. Sama ako lekárka si prácu lekárov, sestier ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov nesmierne vážim, a preto sa snažíme postupnými krokmi o to, aby sa podmienky na prácu lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov postupne zlepšovali.

Pomáhajú Vám pri výkone ministerskej funkcie aj Vaše medicínske znalosti a skúsenosti?

Určite áno. Každý vie dať do toho to svoje a moje skúsenosti ako lekárky z praxe viem pri niektorých víziách či projektoch náležite zúročiť.

Pôsobenie žien na významných postoch v štáte je zatiaľ sporadické. Ako hodnotíte svoje skúsenosti? Môžu podľa Vás ženy v politike priniesť nové hodnoty a uplatniť tzv. mäkkú silu?

Myslím si, že v pozícii ministra je jedno, či ste žena alebo muž, keď ste presvedčený o tom, že chcete systém zlepšiť a prišli ste pre to, aby ste priniesli pozitívne zmeny a neboli len kritikom z vonku, tak nehrá rolu, či ste žena alebo muž.

Ako sa Vám darí vyrovnávať so stresmi, ktoré nepochybne denne podstupujete? Podpísala sa ministerská funkcia na Vašom rodinnom živote?

Určite mám omnoho menej voľného času, ale robím všetko preto, aby to rodina nepociťovala. Snažím sa čo najviac času tráviť s dcérou a relaxom je pre mňa aj čas strávený v prírode.

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na FZaSP Trnavskej univerzity. Neskôr absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava. Ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Doc. Kalavská má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. Je vydatá a má jedno dieťa. Prezident SR ju 22. marca 2018 vymenoval za ministerku zdravotníctva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *