Ukončili sa laboratórne vyšetrovanie vzoriek krvi účastníkov Imunologického prehľadu, výsledky sa analyzujú

Národné referenčné centrum pre morbili, mumps a rubeolu (MMR) pri Úrade verejného zdravotníctva SR a Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ukončili laboratórne vyšetrovanie vzoriek krvi účastníkov Imunologického prehľadu SR 2018.

V najbližšom období budú výsledky sumarizované, analyzované, štatisticky spracované a vyhodnocované. Závery a odporúčania Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady budú verejnosti známe začiatkom roka 2019. Následne budú o výsledkoch sérologických vyšetrení oboznámení aj účastníci Imunologického prehľadu prostredníctvom svojich praktických lekárov.

Imunologický prehľad preverí aktuálny stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. „Závery a zistenia spracovaných výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek krvi môžu buď potvrdiť súčasnú očkovaciu stratégiu na Slovensku, alebo poukázať na prípadnú potrebu jej úpravy alebo zmeny. Pri ochoreniach, ktoré nie sú súčasťou Národného imunizačného programu SR, umožní aktuálny stav imunity detí i dospelých odhadnúť ďalší vývoj chorobnosti, prípadne aj úpravu, naplánovanie a zabezpečenie potrebných preventívnych opatrení a liečby,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Do Imunologického prehľadu sa zapojilo celkom 320 všeobecných lekárov pre deti  a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí odobrali vzorku krvi od 4 232 detí a dospelých na laboratórne sérologické vyšetrenie s cieľom zistiť hladinu protilátok proti vybraných prenosným ochoreniam. Všetkým, ktorí participovali na realizácii Imunologického prehľadu, veľmi pekne ďakujem,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Prípravu Imunologického prehľadu sme začali už v januári 2018

Samotná realizácia Imunologického prehľadu odštartovala pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR v júli tohto roka. Vybraní praktickí lekári v ambulanciách odoberali vzorky krvi počas letných a jesenných mesiacov (od 1.7. do 12.10 2018). Prepravu odobratých vzoriek krvi zabezpečovalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzorky krvi boli transportované do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde typu A, B a C) a do Národného referenčného centra pre morbili, mumps a rubeolu pri ÚVZ SR (sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Spomínané dve laboratórne pracoviská vykonávali sérologické vyšetrenia v období približne 2 mesiacov.

Prečo sa zisťuje hladina protilátok proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C

Svetová zdravotnícka organizácia považuje 95-percentná mieru zaočkovanosti za dostatočnú pre zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie. Avšak v Slovenskej republike v rámci základného očkovania k 31. 8. 2017 v ročníkoch narodenia 2011 až 2015 v niektorých krajoch nebola vyššie uvedená hranica zaočkovanosti proti osýpkam, mumpsu a ružienke dosiahnutá. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska – čím vznikajú vnímavé rizikové skupiny populácie. Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí k ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *