Investujeme do nemocníc, len neurochirurgia na Kramároch dostala za posledné dva roky takmer trištvrte milióna eur

Záleží nám na tom, aby sa podmienky v nemocniciach zlepšovali, a preto do zdravotníckych zariadení každoročne idú peniaze určené na rekonštrukciu, modernizáciu či nové prístrojové vybavenie. Za posledné dva roky sme z kapitálových výdavkov len do neurochirurgie na Kramároch investovali 700 692,43 eura a ďalšie peniaze do tejto kliniky pôjdu aj tento rok.
Rozvoj Univerzitnej nemocnice Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby sa do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) dostala najmodernejšia prístrojová technika a medicínske vybavenie. „Najväčšie koncové zdravotnícke zariadenie na Slovensku, ktoré tvorí päť nemocníc, minulý rok čerpalo 34,5 mil. eur z rozpočtovej kapitoly MZ SR,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. K najväčším investíciám patril nákup nových nemocničných lôžok aj s príslušenstvom, RTG prístrojov a C-ramien, CT prístrojov a hardvéru a softvéru.

„Vďaka kapitálovým výdavkom MZ SR mohla Univerzitná nemocnica Bratislava v roku 2018 zrealizovať aj mnohé ďalšie investičné akcie, napríklad zrekonštruovať výťahy, chladenie operačných sál a viaceré kliniky, pavilóny, oddelenia či ambulancie,“ vymenoval Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.

„Peniaze na modernizáciu prístrojového vybavenia UNB investovala aj do nákupu laparoskopov, laserov, monitorov vitálnych funkcií, pľúcnych ventilátorov, ultrazvukových sond a infúznych púmp,“ doplnil Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR

Zrekonštruované boli aj viaceré kliniky. Ako niekoľko príkladov uvádzame: lôžková časť oddelenia na Klinike neurológie a rovnaká časť oddelenia aj na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v UNB – Kramáre. Zrekonštruovali sa aj priestory pre CT v UNB Staré Mesto, takisto aj Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie či Chirurgická klinika v UNB – Ružinov. V UNB – Petržalka sa zrealizovala rekonštrukcia zázemia urgentného príjmu, či rekonštrukcia v priestoroch prebúdzacej miestnosti a operačných sál.

Výrazné investície išli aj do neurochirurgie na Kramároch

Peniaze z kapitálových výdavkov boli investované aj do Neurochirurgickej kliniky LF UK, SZU a UNB. Za posledné dva roky sa len do prístrojového vybavenia investovalo 700 692,43 eura s DPH.

Čo sme za posledné 2 roky pre uvedenú kliniku obstarali:
  • monitory vitálnych funkcií – 12 000 eur s DPH,
  • RTG prístroje a C ramená – 474 514,8 eura s DPH,
  • klasické odsávačky – 11 799 eur s DPH,
  • chirurgický ultrazvukový aspirátor – 144 187,56 eur s DPH,
  • zariadenie na ohrev pacienta – 1 800 eur s DPH,
  • parný sterilizátor – 54 111 eur s DPH.

„Je prinajmenšom zvláštne, že stále tá istá klinika má problém a pritom sa do nej doposiaľ v rámci UNB najviac investovalo a plánujú sa ďalšie veľké investície, o ktorých je vedenie informované. Uvedomujeme si, že pracovné podmienky na mnohých klinikách nie sú najlepšie a prístrojová technika je zastaraná, avšak robíme maximum, čo je v našich silách, a preto prosíme o konštruktívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Neurochirurgická klinika dostala aj 55 nových lôžok pre pacientov a transportný pľúcny ventilátor. V prvom polroku tohto roka dostane pracovisko aj angiograf, navigačný prístroj pre neurochirurgiu a takisto 2 nové operačné stoly.

„Pre ministerstvo zdravotníctva je prioritou, aby pacient dostával adekvátnu zdravotnú starostlivosť v adekvátnom čase. S neurochirurgickou klinikou sme komunikovali vždy korektne a transparentne a tak ako aj pri iných zdravotníckych zariadeniach aj v tomto prípade robíme všetko pre to, aby veci fungovali. Vnímame dôležitosť problematiky, a preto prosíme v prípade nespokojnosti o konštruktívne riešenie situácie s vedením zdravotníckeho zariadenia. U nás sú takisto otvorené dvere na to, aby sme akýkoľvek problém riešili systematicky tak v prospech pacientov ako aj lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ uzavrela ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Do nemocníc ide už tretí rok výrazná suma z kapitálových výdavkov. V roku 2017 a 2018 bola zdravotníckym zariadeniam k dispozícii každoročne suma približne 70 miliónov eur, v roku 2019 je to 100 miliónov eur. Peniaze sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu a prístrojové vybavenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *