Prvá unikátna operácia srdca na Slovensku a v Čechách

Spokojný pacient s operačným tímom a Gregom A. Waltersom z USA bezprostredne po operácii. Ide o 76 ročného pána Mateja z Bratislavy, ktorý mal infarkt so srdcovým zlyhávaním a len 20% funkciou srdca.

V centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave sa po prvýkrát v Česku a na Slovensku uskutočnili unikátne operácie srdcových ciev s použitím inovatívneho pulzného mechanického podporného systému PulseCath, ktorý dočasne nahrádza srdcový obeh.  

Tento systém dočasne podporuje srdcový obeh a umožňuje tak bezpečnejšie intervenčné ošetrenie vysokorizikových viacnásledne postihnutia srdcových ciev.

Súčasne tím intervenčných rádiológov a kardiológov pod vedením MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH, FCIRSE a MUDr. Otu Hlinomaza, CSc. použil najlepší spôsob uzatvárania stehenného operačného prístupu.

Pri operáciách bol prítomný aj Greg A. Walters zo Spojených štátov amerických, z Philadelphie, ktorý je autorom konceptu Manta. Podľa vyjadrenia Grega A. Waltersa, prístupu cez minulý chirurgický bypass, bola takáto operácia teraz v CINRE vykonaná dokonca prvýkrát na svete. Obe operácie u pacientov s veľmi ťažkým nálezom, ktoré boli kontraindikované aj na kardiochirurgickú liečbu, dopadli mimoriadne úspešne. Obaja pacienti sa už zotavujú po komplexných endovaskulárnych operatívnych výkonoch. Predpokladá sa, že u nich bude hospitalizovaná 2 až 3 dňami a následne budú môcť opustiť nemocnicu.

CINRE sa špecializuje na inovatívnu miniinvazívnu liečbu neurovaskulárnych a kardiovaskulárnych ochorení, ktoré postihujú ľudí a umierajú na 2/3 populácie u Slovenska. CINRE je medzinárodným vzdelávacím centrom excelentnosti pre viacero nových a miniinvazívnych liečebných postupov vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio, ktoré sa zaškolili 12 mesiacov od vzniku špecialistov zo 14 krajín ako Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Rusko, Južná Kórea alebo Singapur. Nemocnica CINRE je zmluvným partnerom všetkých troch zdravotných poisťovní v Slovenskej republike a pacientom v ňom za všetky výkony nedoplácajú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *