Už stovka rezidentov posilnila ambulantný sektor

Viac všeobecných lekárov pre dospelých aj pre deti a dorast, znížiť ich vekový priemer a dostať ich aj do odľahlejších regiónov – toto sú základné ciele rezidentského štúdia, ktorý v SR funguje od roku 2014. Za ten čas ho ukončilo 101 absolventov, ktorí už nastúpili do praxe. „Rezidentské štúdium je dôležitý nástroj na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Aktuálne je doň na troch lekárskych fakultách v SR zaradených celkovo 250 študentov.

Počet rezidentov k 31.12.2018

                                               špecializačný odbor     zaradených 

SZU Bratislava                      všeobecné lekárstvo             104                 

                                               pediatria                                    72                     

JLF UK Martin                      všeobecné lekárstvo                19                   

                                               pediatria                                      7                     

LF UPJŠ Košice                     všeobecné lekárstvo                37                   

                                               pediatria                                     11                     

So zámerom posilniť záujem o rezidentský program, rezort ešte vlani pripravilo viacero zmien v rámci novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. „Rezidenti si môžu pred vstupom do programu vybrať samosprávny kraj, v ktorom chcú po skončení štúdia pôsobiť. Kraje im následne pomôžu s hľadaním obvodu, pretože presne vedia, kde všeobecní lekári chýbajú. Rezidenti si môžu vybrať aj ambulanciu, v ktorej chcú vykonávať prax,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Podmienkou je, že každý rezident musí v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať ako všeobecný lekár.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň v minulom roku rezidentské štúdium rozšírilo o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok lekárov špecialistov: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína a pre sestry v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Nedostatkom niektorých špecialistov v niektorých regiónoch sa intenzívne zaoberáme, pracujeme na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Zohľadňujeme pritom mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska, vrátane okresov  aj na nasledujúce roky. Následne predpokladáme zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Do rezidentského štúdia je možné sa aktuálne prihlásiť do piatku, 1. februára. Všetky komplexné informácie sú k dispozícii aj na webovej stránke rezortu: http://www.health.gov.sk/?rezidenti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *