Pevné ambulantné pohotovosti dostanú viac peňazí

Pevné ambulantné pohotovostné služby dostanú viac peňazí. Ich mesačný paušál sa od 1. marca zvýši z…

Moderných urgentných príjmov bude viac

Záleží nám na tom, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v každom segmente. Urgentné príjmy sú preto…

Naďalej zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej…

Vo FNSP F.D.Roosevelta spustili prvý urgentný príjem druhého typu

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej spustili do prevádzky v utorok 12. februára 2019 vo…

Pacienti v Bratislave by mali mať kvalitnú zdravotnú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby pacienti na Slovensku mali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Platí to aj…

Väčšinu liekov na hypertenziu už predpíše aj obvodný lekár

Väčšina druhov liekov na zníženie vysokého krvného tlaku je 1. februára 2019 bez tzv. preskripčného obmedzenia.…

Pre efektívne riadenie nemocníc sú dôležité jasné pravidlá a pravidelné hodnotenie výsledkov

Efektívne riadenie, pravidelné reportovanie a jasné pravidlá. To sú štandardné slovné spojenia, ktoré pozná každý manažér akejkoľvek dobre…

Pokračujeme v obnove prístrojovej techniky – ďalšie nové CT, tento raz v Nových Zámkoch

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v centrálnych nákupoch zdravotníckej techniky, nový CT prístroj už má aj Fakultná nemocnica…

Svetový deň boja proti rakovine – uvedomujme si dôležitosť prevencie

Jedným z kľúčových rozmerov Roku prevencie, ktorý aktuálne prebieha, je upozorňovať verejnosť na dôležitosť preventívnych prehliadok a ich…

30 rokov obličkových transplantácií v Košiciach

Úspech  centra podmieňuje spolupráca a súčinnosť zainteresovaných Transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice v spolupráci so Slovenskou…

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.