30 rokov obličkových transplantácií v Košiciach

Úspech  centra podmieňuje spolupráca a súčinnosť zainteresovaných

Transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice v spolupráci so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou, Občianskym združením Druhé šance a GESKER s.r.o. zorganizovali slávnostný seminár pri príležitosti tridsiateho výročia realizácie prvej transplantácie obličiek v Košiciach (tá sa uskutočnila v novembri 1988 a odvtedy tu bolo uskutočnených skoro 1100 obličkových transplantácií a asi 6% z nich od žijúcich darcov). Seminára sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov z celého Slovenska – zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, väčšiny slovenských transplantačných centier, predstavitelia Lekárskej fakulty UPJŠ, partnerských nemocníc, dialyzačných centier a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny regiónu košického transplantačného centra, odborníci z UN LP.

Košické transplantačné centrum je jedno zo štyroch slovenských centier (jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom žije 1,5 milióna obyvateľov) a ročne sa tu transplantuje asi päťdesiat obličiek, čo tvorí bezmála tretinu transplantácií obličiek v SR. Slávnostný seminár vzdal úctu všetkým, ktorí sa významne pričinili k rozbehnutiu darcovského a transplantačného programu a ktorí sa na ňom podieľajú v súčasnosti; multidisciplinárny program vyžaduje kooperáciu odborníkov z transplantačného centra, zo Združenej tkanivovej banky, chirurgov, anestéziológov a intenzivistov, klinických imunológov, urológov a celého radu ďalších. Centrum úzko spolupracuje s Národnou transplantačnou organizáciou, s ostatnými slovenskými a tiež so zahraničnými pracoviskami.

Ocenenie Košického samosprávneho kraja

V úvode podujatia význam a prínos Transplantačného centra UN LP ocenil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý pracovisku udelil vyznamenanie – Plaketu predsedu KSK za dlhoročnú svedomitú a zanietenú prácu pri záchrane ľudských životov a zdravia.

„Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu s európskymi transplantačnými centrami, ktorá dokazuje, že v našom kraji máme medzinárodne uznávané pracovisko, schopné konkurovať elitám v zahraničí. Je to nepochybne silný argument pre tých, ktorí odišli zo Slovenska a stále váhajú, či sa sem oplatí vrátiť. Aj vďaka vám, lekári a sestry, sa to určite oplatí a svojou zanietenosťou a odbornosťou motivujete ostatných púšťať sa do nových a náročných výziev,“ skonštatoval košický župan Rastislav Trnka.

Historické medzníky centra

V roku 1986 sa uskutočnil prvý odber obličiek od mŕtveho darcu – odvtedy sa ich zrealizovalo viac než 500 – a v novembri 1988 sa uskutočnila prvá transplantácia od mŕtveho darcu. Významným medzníkom bol august 1995, kedy tu došlo k prvému multiorgánovému odberu od mŕtveho darcu. V roku 2004 sa uskutočnil prvý odber  a prvá transplantácia obličky od žijúceho darcu; dnes sú už desiatky pacientov po takýchto transplantáciách a je to jeden zo zásadných programov ako alternatívna transplantácia. Prvá preemptívna transplatácia obličky prebehla v apríli 2010 – ide o transplantáciu u pacienta, ktorý ešte nie je zaradený do dlhodobého dialyzačného programu a je to tiež jedna z vítaných možností. V roku 2014 sa uskutočnil prvý HARS_NE (laparoskopický) odber obličky od žijúceho darcu; spôsob, ktorý realizujú šikovní chirurgovia a ktorý je komfortnejší pre darcu, začalo centrum  v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Hradec Králové. A napokon v roku 2015 prebehla prvá a dosiaľ jediná párová výmenná transplantácia medzi dvomi centrami v spolupráci s kolegami v Martine.

Košické centrum pripravilo aj viacero odborných podujatí – roku 1999 sympózium Košické transplantačné dni, o dva roky neskôr 3. slovenský transplantačný kongres, v roku 2003 sympózium Pečeň a oblička či v roku 2016 Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

Odborný program

V rámci odborného programu na seminári vystúpili odborníci z partnerských transplantačných centier a pracovísk – okrem historických míľnikov košického centra sa zamerali na úlohu transplantačnej medicíny ako takej, jej postaveniu v rámci slovenskej nefrológie. V druhej časti programu spíkri konfrontovali auditórium s novými postupmi v transplantačnej chirurgii; okrem iného sa hovorilo o možnosti medzinárodných výmenných obličkových transplantačných programoch, o vzťahu transplantačnej a regeneračnej medicíny.

Vízia košického centra

V rámci vízie transplantačného centra v Košiciach je potrebné zdôrazniť, že v prvom rade hovoríme o multidisciplinárnom programe, pre kvalitné fungovanie ktorého je potrebná spolupráca a súčinnosť všetkých zainteresovaných. Ďalšia dôležitá skutočnosť je dobre fungujúci darcovský program, bez ktorého transplantačný program nemôže byť úspešný a na fungovaní ktorého odborníci z košického centra intenzívne kontinuálne pracujú.

„V budúcnosti vidím fungovanie nášho centra ako prienik dvoch hlavných aktivít – zdravotníckych aktivít v rámci poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti a edukačných, experimentálnych a komplementárnych aktivít v rámci intenzívnej spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ  univerzitným vedeckým parkom LF UPJŠ MEDIPARK. Prostriedkom pre dosiahnutie cieľov musí byť zintenzívnenie a aktivizácia všetkých procesov, potrebných pre zabezpečenie orgánových transplantácií a tiež aplikácia metód regeneračnej medicíny prostredníctvom výskumu, vývoja, vzdelávania a inovácií ako nadstavba existujúcich procesov v UN LP Košice. Predpokladom pre konkrétne naplnenie týchto vízií je podpora zo strany Ministerstva zdravotníctva SR v rámci slovenského transplantačného programu, Univerzitnej nemocnice i Lekárskej fakulty, ale predovšetkým tímová práca všetkých zainteresovaných,“ skonštatoval MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, primár Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Jana Smolková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *