Svetový deň boja proti rakovine – uvedomujme si dôležitosť prevencie

Jedným z kľúčových rozmerov Roku prevencie, ktorý aktuálne prebieha, je upozorňovať verejnosť na dôležitosť preventívnych prehliadok a ich absolvovanie, preto aj v rámci Svetového dňa boja proti rakovine upozorňujeme na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré dokážu ochorenie podchytiť včas a zvýšiť šancu na vyliečenie.

Medzi priority rezortu zároveň patrí plnenie úloh Národného onkologického programu. V súvislosti s týmto strategickým plánom sme na Slovensku odštartovali populačný skríning zameraný na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. „Túto úlohu akcentujeme aj vzhľadom na to, že práve dnes je Svetový deň proti rakovine. Naším cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie, a tým zvýšiť úspešnosť liečby a šancu na uzdravenie,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Populačný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začal 1. fázou na vzorke 20-tisíc ľudí. „Na test na okultné krvácanie raz za dva roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Pri pozitívnom výsledku bude pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie, alebo kolonoskopiu,“ hovorí štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. U mužov je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením, na druhom mieste sú pľúca a prostata. U žien je kolorektálny karcinóm po rakovine prsníka druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom.

V priebehu tohto roka MZ SR spustí aj populačný skríning nádorov prsníka zameraný na ženy vo veku 50 až 69 rokov. Zdravotné poisťovne im odporučia pracoviská, ktoré získali certifikát na vykonávanie mamografického skríningu. „Toto vyšetrenie je jedinou metódou, ako vieme zachytiť včasné štádium rakoviny prsníka vo veľkosti len niekoľkých milimetrov. V tejto fáze je toto ochorenie veľmi dobre liečiteľné, pacientka sa nemusí podrobiť veľkému operačnému zákroku, je teda vysoká šanca na vyliečenie,“ povedal S. Špánik, štátny tajomník, ktorý je zároveň onkológom.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje v roku 2019 rozbehnúť aj populačný skríning rakoviny krčka maternice pre ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. „V rámci Roku prevencie ide o významné aktivity zamerané na občanov. Pre nás je kľúčové zníženie incidencie a mortality na onkologické choroby. Chceme v populačnom skríningu dosiahnuť minimálne 50 %-tnú účasť, pričom dnes je dobrovoľná účasť na skríningoch na úrovni len 30 %,“ povedala ministerka zdravotníctva A. Kalavská.

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR

Významným faktorom znižovania celkovej úmrtnosti v populácii je prevencia, včasná diagnostika a následne včasná  liečba. Prevenciu považujeme za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj z toho dôvodu sme ešte na jeseň 2017 rozšírili rozsah prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia. Je predovšetkým na zodpovednosti každého občana, akým spôsobom pristupuje k svojmu zdraviu, lebo  prehliadky môžu odhaliť možný zdravotný problém. Od novembra 2017 sa rozšíril rozsah prehliadok u všeobecných lekárov aj zubných lekárov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudla napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa je súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. „Je na zodpovednosti každého poistenca, aby využil možnosť absolvovať preventívne prehliadky plne hradené z verejného zdravotného poistenia, aj v rámci Roku prevencie však apelujeme na ľudí, aby svoj nárok na bezplatnú prevenciu hradenú z verejného zdravotného poistenia využili,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.  Pre prehľad – poistenci  majú možnosť absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa, gastroenterológa. Jednotlivé zdravotné poisťovne ponúkajú poistencom v rámci svojich programov aj širší rozsah prehliadok. 

Prevenciu  MZ SR vníma  aj ako nástroj v rukách samotných občanov.  Podporujú ju aj aktivity Úrad verejného zdravotníctva  SR, ktorý zabezpečuje Poradne zdravia  – sú bezplatné a občania ich môžu využívať v rámci celej SR. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *