Pre efektívne riadenie nemocníc sú dôležité jasné pravidlá a pravidelné hodnotenie výsledkov

Efektívne riadenie, pravidelné reportovanie a jasné pravidlá. To sú štandardné slovné spojenia, ktoré pozná každý manažér akejkoľvek dobre fungujúcej spoločnosti či organizácie. Podľa ministerky zdravotníctva neexistuje žiadny dôvod, prečo by to malo byť v prípade nemocníc inak. Aj nemocnice sú organizácie, ktoré poskytujú služby občanom.

Rezortu zdravotníctva ako zriaďovateľovi koncových univerzitných a fakultných nemocníc preto prirodzene záleží na tom, aby boli efektívne riadené na všetkých svojich úrovniach riadenia – od generálnych riaditeľov, cez prednostov kliník až po primárov jednotlivých oddelení. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská zaviedla pre nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pravidelné reportovanie. Každý mesiac budú Úrad pre riadenie podriadených organizácii MZ SR pravidelne informovať o konkrétnych výsledkoch.

Spravodlivý výber vedenia kliník majú zabezpečiť nové zriaďovacie listiny, ktoré umožnia riaditeľom nemocníc efektívne kontrolovať a manažovať chod kliník, za ktoré sú ako štatutári zodpovední. „Ak od riaditeľov nemocníc ako ministerka požadujem výsledky, tak im musím vytvoriť také pravidlá, ktoré im ich umožnia dosahovať. Špičkové kliniky v koncových zariadeniach majú viesť tí najlepší. To znamená zdatní odborníci s ľudským prístupom, ktorí vedia motivovať k práci a profesionálne napredovať celý tím ktorý vedú. Akékoľvek nominácie na základe iných ako odborných a ľudských predpokladov na tieto pozície sú pre mňa neakceptovateľné, a preto som  rozhodla o revízii zriaďovacej listiny,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Zriaďovateľom fakultných a univerzitných nemocníc je ministerstvo zdravotníctva, ktoré je spolu s manažmentom nemocníc zodpovedné za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a efektívny chod týchto zariadení, preto pristúpilo k zavedeniu transparentného kľúča pri výbere prednostov kliník. Vedenie kliniky bude vyberať komisia zložená z troch zástupcov nemocnice, troch zástupcov akademickej obce a jedného zástupcu, ktorý bude výsledkom spoločnej dohody nemocnice a akademickej obce. V prípade, že nedôjde k dohode medzi nemocnicou a akademickou obcou, bude posledným členom výberovej komisie lekár, ktorý je hlavným odborníkom MZ SR v medicínskej oblasti, na ktorú sa daná klinika zameriava.

V takých prípadoch, kedy bude hlavný odborník MZ SR v konflikte záujmov (napr. blízkou osobou niektorého z kandidátov na prednostu) a nebolo by možné vylúčenie akýchkoľvek pochybností pri objektivite jeho hlasovania vo výberovej komisii, bude siedmeho člena nominovať ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ zariadenia. „Od svojho nástupu na pozíciu ministerky som sa opakovane viackrát stretla so zástupcami akademickej obce a snažila som sa nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre obe strany, ktorých výsledkom budú fungujúce kliniky a dobre riadená nemocnica,“ vysvetľuje šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.  

Vedenie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zároveň bude každý mesiac reportovať na pôde ministerstva výsledky svojej činnosti. Úrad pre riadenie podriadených organizácii MZ SR bude kontrolovať, či si plnia úlohy a aké výsledky dosahujú. Rezort pristupuje aj k zmene odmeňovania riadiacich pracovníkov nemocníc na základe presne stanovených kritérií. Hodnotiť sa bude napríklad personálna politika. „V čase nedostatku zdravotníckeho personálu je pre mňa  veľmi podstatná personálna politika nemocníc, počet nových zamestnancov, koľko zamestnancov ukončilo pracovný pomer a podobne. Cieľom je, aby sa manažmenty nemocníc aktívne starali o personálne zázemie vo svojom zdravotníckom zariadení, robili nábory na nedostatkové miesta a snažili sa stav aktívne zlepšovať,“ povedala ministerka zdravotníctva. „Hodnotiacim kritériom ale napríklad bude aj rýchlosť a hospodárnosť verejného obstarávania,“ dodáva Andrea Kalavská.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje posilniť aj vedu a výskum v štátnych nemocniciach. „Naším cieľom je, aby v univerzitných a fakultných nemocniciach dostával pacient špičkovú zdravotnú starostlivosť, aby lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci mali adekvátne pracovné podmienky, možnosť kvalitného vzdelávania a profesionálneho rastu,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *