Vo FNSP F.D.Roosevelta spustili prvý urgentný príjem druhého typu

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej spustili do prevádzky v utorok 12. februára 2019 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta Banská Bystrica prvý urgentný príjem II. typu na Slovensku.
FNsP FDR je prvou nemocnicou,  ktorá splnila podmienky Ministerstva zdravotníctva SR pre zariadenia zaradené do minimálnej siete urgentných príjmov II. typu.
Urgentné príjmy II. typu majú presne špecifikované priestorové usporiadanie a materiálno-technické vybavenie či personálne zabezpečenie.
„Mám radosť, že aj v tejto oblasti už vidíme konkrétne výsledky v praxi. Urgentný príjem typu II bude poskytovať pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Ide o výrazný posun v manažovaní zdravotnej starostlivosti pri pacientoch v urgentných stavoch. Zámerom bolo, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná starostlivosť pre skutočne urgentných pacientov a to sa nám aj podarilo. Dnes vidíme výsledok,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Banskobystrická nemocnica  je na tento krok pripravená, vďaka uskutočnenej rekonštrukcii urgentu v roku.  „Nebolo potrebné robiť zásadnejšie stavebné úpravy priestorov. Dovybavili sme jednotku všeobecnej neodkladnej starostlivosti. Nakoľko je naša nemocnica jedným zo štyroch centier v SR, ktoré zabezpečuje starostlivosť o pacientov s vysoko virulentnými nákazami, pripravujeme pre takýchto pacientov komplexný izolačný box,“uvádza generálna riaditeľka nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková.
„Správne fungovanie urgentných príjmov v nemocniciach považujeme za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na urgentnom príjme typu II, ktorý sa dnes uvádza do prevádzky ako prvý na Slovensku, sú pacientom k dispozícii na jednom mieste viacerí špecialisti, prepojenie je tu aj na traumacentrum. Napríklad pacient po autonehode je tak komplexne, rýchlo a flexibilne riešený na jednom mieste,“ povedal generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž.
Urgentný príjem II. typu bude pacientom banskobystrického kraja, ale aj z iných regiónov, poskytovať najkomplexnejšiu urgentnú zdravotnú starostlivosť  pod jednou  strechou, vrátane traumacentra a zvládnutia príjmu pacientov s vysoko virulentnými nákazami. Výhody plynú zo zaradenia do pevnej siete urgentných príjmov aj nemocnici, nakoľko bude mať za poskytovanú urgentnú zdravotnú starostlivosť  vyššie platby od zdravotných poisťovní v dôsledku širšieho spektra poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
Do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu  pre dospelých na urgentnom príjme typu II., je zaradených šesť nemocníc. Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá splnila podmienky stanovené pre urgentný príjem typu II. Nemocnice majú čas na splnenie kritérii do 30. júna 2 020.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *