Pevné ambulantné pohotovosti dostanú viac peňazí

Pevné ambulantné pohotovostné služby dostanú viac peňazí. Ich mesačný paušál sa od 1. marca zvýši z doterajších 8 288 eur na 9 800 eur za mesiac. Nové nariadenie z dielne ministerstva zdravotníctva na svojom zasadnutí v stredu, 20.2. 2019, schválila vláda.
Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo k predmetnému navýšeniu z dôvodu skúseností z praxe, ktorá priniesla pre pevné ambulantné pohotovostné služby zvýšené náklady v súvislosti so mzdovým ohodnotením sestier či nárastom nepriamych nákladov na vybavenie ambulancie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.