Ďalšia výzva pre vznik integrovaných centier

Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na udržateľný mestský rozvoj a podporu budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v krajských mestách Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a v ich priľahlých obciach. MZ SR chce aj takýto spôsobom skvalitniť a integrovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v krajských mestách. Objem finančných prostriedkov predstavuje 27,9 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 900-tis. eur. „Naším zámerom je na jednom mieste vytvoriť optimálne podmienky pre integráciu a poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni všeobecných lekárov, pediatrov a ďalších špecialistov,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti o NFP predkladať do 27. mája 2019. Oprávnenými žiadateľmi sú tí, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru v rámci 1. kola výberu projektov. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.

Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *