Skríning a prevencia môžu zachrániť život

Od nového roka sa na Slovensku rozbehol skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, zdravotné poisťovne už prvým 20-tisíc poistencom nad 50 rokov rozoslali obálky s testom na okultné krvácanie. „Ide o veľmi dôležitú vec, každý z oslovených by mal využiť túto možnosť a nenechať obálku ležať doma na poličke. Pomocou skríningu sa dá onkologické ochorenie u pacienta podchytiť čo najskôr, len tak môžeme zvýšiť úspešnosť liečby a šancu na uzdravenie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Test na okultné krvácanie treba následne so vzorkou stolice odovzdať všeobecnému lekárovi. „Aj ten, kto túto obálku vo svojej poštovej schránke nenašiel, môže o tento test požiadať svojho všeobecného lekára v rámci preventívnej prehliadky. Na test na okultné krvácanie raz za dva roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Práve v tejto vekovej skupine je výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka najčastejší,“ hovorí štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.

 

Na čo slúži test na okultné krvácanie?

V prípade, ak test odhalí skryte krvácanie v stolici, nasleduje vyšetrenie u gastroenterológa. Kolonoskopia odhalí príčinu skrytého krvácania. Ak je ňou polyp, ten sa hneď pri vyšetrení odstráni. Keďže polypy považujeme za riziko vzniku rakoviny, je dôležité odhaliť ich včas, pretože trvá v priemere niekoľko rokov kým sa zmenia na rakovinu hrubého čreva. Test na skryté krvácanie sa opakuje každé dva roky, preventívna kolonoskopia každých 10 rokov. Skríning kolorektálneho karcinómu u dospelých vo veku 50 až 75 rokov dokázateľne znižuje úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a zvyšuje záchyt prednádorových polypóznych lézií, ktoré sa dajú minimálne invazívne počas skríningovej kolonoskopie odstrániť.

„Motiváciou všeobecných lekárov pre dospelých sa nám podarilo významne zvýšiť počet poistencov, ktorí podstúpili test na okultné krvácanie – z 8 percent v roku 2013 na 32 percent v roku  2018. Poistencom VšZP aktívne pripomíname termín nároku na preventívnu prehliadku. Pravidelné absolvovanie preventívnej prehliadky je najúčinnejším nástrojom boja s rakovinou,“ pripomenula generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková.

„Je veľmi dôležité, aby si poistenky a poistenci uvedomili zodpovednosť za vlastné zdravie. V Dôvere sa im v tom snažíme pomáhať, vysvetľujeme dôležitosť skríningového vyšetrenia, pripomíname im, aby ho nezanedbali. Cielenou informačnou kampaňou sa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva snažíme o to, aby sa podarilo odhaliť rakovinu, keď ešte nie je neskoro,“ uviedol riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v zdravotnej poisťovni Dôvera Marian Faktor.

„Prevencia bola vždy pre Union ZP nosnou témou, preto sme ako prví spustili už v roku 2017 vlastný skríningový program. Najviac pozitívnych nálezov sme zaznamenali práve pri vyšetrení skrytého krvácania v stolici a to až takmer 40%. Pozitívna motivácia ľudí je pre zlepšovanie prevencie kľúčová. Preto poistencom posielame pripomienku a aj ich odmeňujeme za absolvovanie preventívnych prehliadok,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Kolorektálny karcinóm je celosvetovo tretím najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením s druhým najvyšším počtom úmrtí v rámci onkologických ochorení (podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny – IARC, WHO z roku 2018 ).

„Jeden z odkazov od onkologických pacientov, ktorí zaznieva často: „Staraj sa o svoje zdravie. Nikomu neprajem zažiť to, čím prechádzam ja“. Žiaľ, v dôsledku ochorenia si títo ľudia uvedomili, aká je starostlivosť o zdravie v podobe absolvovania preventívnych prehliadok dôležitá. Liga proti rakovine dlhodobo dbá o informovanie verejnosti na tému prevencie širokým spektrom aktivít. Robí tak formou informačných kampaní upozorňujúcich na rizikové faktory, prednáškami pre mladú generáciu, letákmi s odporúčaním ako predchádzať nádorovým ochoreniam. I preto veľmi vítame zavedenie adresných skríningov a radi budeme naďalej participovať na budovaní všeobecného povedomia o dôležitosti prevencie a skríningu,“ povedala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje v apríli tohto roka odštartovať aj skríning nádorov prsníka, ktorý bude zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny prsníka u žien vo veku 50 až 69 rokov. Zdravotné poisťovne budú pozývať na mamografické vyšetrenie na certifikované pracoviská. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie. „Mnoho žien je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že nešli na prevenciu, ktoré by odhalila ochorenie včas. Celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento stav výrazne zlepšiť,“ hovorí šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Od júna 2019 MZ SR rozbehne aj skríning rakoviny krčka maternice. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Cytologické stery z krčka maternice budú rovnako vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Prvé dva cytologické odbery budú v intervale jedného roka. V prípade negatívneho výsledku sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. V tomto veku sa skríning ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.

„Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice je významnou zložkou realizácie Národného onkologického programu. Z dlhodobého hľadiska môže prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory a tým zlepšiť zdravie obyvateľstva,“ uzavrel štátny tajomník S. Špánik.

Dôležité linky:

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke MZ SR: www.health.gov.sk

 

Informujeme aj na Facebooku: https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotníctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/

 

Informácie sú dostupné aj na stránkach všetkých troch zdravotných poisťovní:

 

www.vszp.sk

www.dovera.sk

www.union.sk

A na webovej stránke Ligy proti rakovine: www.lpr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *