Lepšia starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov

Starostlivosť o dlhodobo chorých ľudí bude kvalitnejšia. Ministerstvá zdravotníctva a práce predložili svoje legislatívne návrhy, ktoré prinášajú rozsiahle zmeny v starostlivosti o takýchto pacientov. Posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti, rozšírenie minimálnej siete domov ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS a hospicov. Ale napríklad aj ošetrovné pre blízku osobu, ktorá sa stará o dlhodobo chorého človeka. To je len časť zmien, ktoré obe ministerstvá prinášajú v tejto oblasti. Cieľom je zlepšiť podmienky pre pacientov odkázaných na dlhodobú či paliatívnu starostlivosť.
Následná zdravotná starostlivosť v nemocniciach

V nemocniciach sa zadefinuje následná ústavná zdravotná starostlivosť. „Vytvorí sa tak priestor pre rodinných príslušníkov pripraviť sa na príchod svojho blízkeho z nemocnice. Následná starostlivosť sa bude poskytovať na oddeleniach dlhodobo chorých, paliatívnej medicíny, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, doliečovacích oddeleniach, v hospicoch a liečebniach,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

V nemocniciach bude môcť pacient stráviť tri mesiace, v domoch ošetrovateľskej starostlivosti šesť mesiacov.

Ošetrovné

Ošetrovné dostane blízka osoba, ktorá sa stará o dlhodobo chorého človeka. Príspevok bude v rozsahu 55 percent z platu najviac tri mesiace. Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje chronicky chorému blízkemu starostlivosť a tým pádom počas tohto obdobia nemôže chodiť do zamestnania. Ak ide o osobu samostatne zárobkovo činnú, zadefinuje sa, kto môže poberať dlhodobé ošetrovné a v akom vzťahu je k poistencovi, takisto výšku príspevku a dobu poberania príspevku. Cieľom tejto úpravy z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v zákone o sociálnom poistení je rozšíriť dávku nemocenského poistenia za ošetrovanie blízkej osoby.

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie sociálnemu pracovníkovi

Zdravotná dokumentácia bude sprístupnená sociálnemu pracovníkovi, ak pracuje v zdravotníckom zariadení. „Kolobeh sa tak zjednoduší a sociálny pracovník môže začať hneď proces posudzovania pre sociálne účely. Rýchlejšie a flexibilne sa vytvoria vhodné podmienky pre pacienta po návrate do domáceho prostredia,“ hovorí ministerka zdravotníctva.

Posilnenie mobilných hospicov

Verejná minimálna sieť podľa platného nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja. „Po novom chceme tento typ následnej starostlivosti posilniť. Navrhujeme verejnú minimálnu sieť pre hospic a mobilný hospic ustanoviť najmenej dvoma hospicmi na územie samosprávneho kraja a jedným mobilným hospicom na územie okresu,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva A. Kalavská.

Posilnenie ADOSov (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti)

ADOS – je ambulantné zdravotnícke zariadenie tvorené zdravotníckymi pracovníkmi – sestrami a fyzioterapeutmi, ich zdravotné výkony sú indikované lekárom a sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ak majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami, nesmú vyberať žiadne poplatky od pacientov.

Verejná minimálna sieť pre ADOS je ustanovená 809 počtami  sesterských miest na celé územie Slovenska. Navrhujeme počet sesterských miest zvýšiť z 809 na 1128.

„Najväčším prínosom posilnenia týchto zariadení je, že pacient ostáva doma a za ním prichádza lekár, sestra, fyzioterapeut a ošetrujú ho doma v jeho prirodzenom prostredí, pričom sa odbúrava stres spojený s cestovaním pacienta za lekárom a skracuje sa tým aj čakanie,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Rozšírenie kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad bude po novom kontrolovať aj poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Cieľom tejto zmeny je, aby Úrad mal dosah aj na kontrolu týchto zariadení a mal kompetenciu vstúpiť do kontrolného mechanizmu. K uvedenému kroku sme pristúpili aj z dôvodu udalosti z vlaňajška, kedy v domove sociálnych služieb vystupoval falošný lekár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *