Špičkové neurocentrum pre deti v Bratislave

Národnému ústavu detských chorôb sa podarilo dobudovať špičkové pracovisko jedinečné v Európe, ba dokonca na svetovej úrovni. Ako jediný na Slovensku už o niekoľko dní uvedú do prevádzky detské Neurocentrum, ktoré má na liečbu drobcov prístroje a odborníkov tej najvyššej kvality.  Pracovisko umožní lekárom poskytovať malým pacientom komplexnú diagnostiku a chirurgické liečbu úrazov a ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy vrátane ochorení podporných štruktúr – lebky a miechy. Predovšetkým nádorových ochorení mozgu a miechy, úrazov hlavy a chrbtice, cievnych ochorení,  vrodených a zápalových ochorení mozgu a miechy.

„Mám radosť, keď vidím konkrétne výsledky v praxi. Neurocentrum pre malých pacientov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave je významným míľnikom, nakoľko je jediné svojho druhu v krajine. Špecialisti sa tak môžu sústrediť výhradne na detského pacienta a snažiť sa prinavrátiť mu stratené zdravie. Neurocentrum je vybavené špičkovou technikou financovanou z kapitálových výdavkov v celkovej sume takmer 3 340 000 eur za všetky prístroje.  Je to investícia do ešte kvalitnejšej liečby detí a zároveň lepších pracovných podmienok pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí si to bezpochyby zaslúžia,“ povedala ministerka zdravotníctva SR doc. MUDR. Andrea Kalavská, PhD.

,,Vždy sme chceli  našim pacientom poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť v centrách, v ktorých  majú lekári najviac skúseností s liečbou daných ochorení a pracujú v nich komplexné tímy špecialistov.  Pod jednou strechou tak vieme urobiť diagnostiku, zabezpečiť konzervatívnu aj chirurgická liečbu a doliečenie deťom z celého Slovenska s najzávažnejšími  ochoreniami centrálnej aj periférnej nervovej sústavy. Nové špičkové prístrojové zázemie nám umožní robiť nielen maximálne bezpečné operácie so zníženou radiačnou záťažou, ale aj operovať pacientov novým spôsobom – vo virtuálnej realite,“ ocenil prínosy nového pracoviska generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH.

Operácie vo virtuálnej realite

,,Pri operáciách vo virtuálnej realite na začiatku urobíme pacientovi zobrazovacie vyšetrenie a informácie  prenesieme do navigačného systému, ktorý nám umožní vytvoriť si predstavu skutočnej situácie v mozgu pacienta bez radiačnej záťaže, čo je dnes celosvetový trend.  Je to dôležité zvlášť, keď sa potrebujeme zorientovať v uzatvorenom priestore v lebečnej dutine a potrebujeme dosiahnuť štruktúru v strede mozgu. Kraniálny navigačný systém nám umožní vopred zosnímať hlavu a mozog a pomocou sondy pod kontrolou sa vieme dostať presne na to miesto, kde potrebujeme. Rovnako spinálnou navigáciou sledujeme chrbticu,“  hovorí prof. MUDr. Bruno Rudinský,  CSc., lekár NÚDCH a ďalej dopĺňa: ,,Špičkové prístrojové vybavenie je základom pre bezpečné a šetrné operácie. Pracujeme s mozgom a miechou – najcennejšími tkanivami v ľudskom organizme, ktorých poškodenie je nezvratné a s trvalými následkami. Preto musíme mať takú techniku, aby sme do mozgu a miechy zasahovali len v maximálne nevyhnutnej miere a zároveň dosiahli maximálny možný prínos pre pacienta.“ Neurochirurgické operácie si vyžadujú vizualizáciu počas operačných výkonov.  K tomu slúži napríklad špičkový operačný mikroskop, C rameno s možnosťou 3 D zobrazenia, endoskop, exoskop, ultrazvukový prístroj a v neposlednom rade navigačný systém umožňujúci operovať vo ,,virtuálnej realite“. Štandardom pri zobrazovacích zariadeniach je možnosť 3 D zobrazenia na monitore s vysokým (4 K) rozlíšením. Napríklad špičkový endoskop, jediný na Slovensku a vôbec druhý na svete, umožní počas operácie detekovať  zbytky tumoru v tkanive mozgu. Poskytuje zároveň zobrazenie s najvyšším možným rozlíšením, aké sa dá v medicínskom vybavení dosiahnuť. Pre vysokú bezpečnosť je tiež dôležité monitorovanie pacienta počas celej operácie. Lekár nepretržite sleduje všetky funkcie mozgu a miechy, robí takzvaný intraoperatívny neuromonitoring. ,,V prípade, ak signál strácame, prípadne slabne, okamžite vime reagovať,“  hovorí profesor B. Rudinský. Všetky špičkové prístroje musia medzi sebou komunikovať, aby bol výsledok čo najpresnejší a najbezpečnejší. ,,Z jedného prístroja posielame informácie do druhého – napríklad z navigácie do mikroskopu. Všetky prístroje musia fungovať stopercentne, bez akéhokoľvek pochybenia,“ zdôraznil profesor B. Rudinský.

Neurocentrum NÚDCH sa tak stalo jediným pracoviskom v Európe takto vybavené najmodernejším  a predovšetkým bezpečným prístrojovým vybavením. A spolu s personálnym zázemím špičkových odborníkov so skúsenosťami, ktoré získavali na prestížnych zahraničných pracoviskách, dokážu malým pacientom zabezpečiť  zdravotnú starostlivosť porovnateľnú so zahraničím.

Interdisciplinárna podpora

Pre vysokú bezpečnosť je rovnako dôležitý aj interdisciplinárny prístup. ,,Pre pacientov, ktorí majú ochorenie mozgu, miechy alebo podporných štruktúr, vieme zabezpečiť  starostlivosť všetkých špecialistov, ktorých budú v celom procese diagnostiky, liečby a doliečovania potrebovať  – rádiológov, neurológov, ortopédov, chirurgov, onkológov, anestéziológov a iných špecialistov,“ hovorí prof. B. Rudinský.  Neurocentrum bude úzko spolupracovať s KDCH a rovnako so špičkovými pracoviskami doma aj v zahraničí. Výhodami nového pracoviska je interdisciplinárny prístup všetkých špecialistov, komplexnosť v diagnostike a liečbe, špičkové prístrojové vybavenie a tým aj vysoká bezpečnosť výkonov pri  súčasnom minimalizovaní radiačnej záťaže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *