Nové centrum pre pacientom s ochoreniami srdca a ciev

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici bude mať onedlho nové Preventívno-ambulantné diagnostické centrum. Projekt nového pavilónu dnes predstavila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, spoločne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a vedením zdravotníckeho zariadenia. Ide o investíciu v celkovej hodnote takmer 9 mil. eur.

Projekt Preventívno-ambulantného diagnostického centra počíta s rozšírením počtu špecializovaných kardiologických ambulancií, centrom pre primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a tiež s rádiologickým pracoviskom. „Vzniknú priestory pre nové špecializované činnosti v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii, zároveň sa ústav bude môcť oveľa účinnejšie angažovať v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Práve rozširovanie počtu špecializovaných kardiologických ambulancií je trend, ktorý podporujeme, rovnako ako rozvoj pracovísk pre rádiologické vyšetrovacie metodiky. Som presvedčená, že nové centrum v Banskej Bystrici má ambíciu byť moderným a efektívnym zdravotníckym zariadením, ktoré reflektuje narastajúce potreby pacientov v tejto spádovej oblasti,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Iba nedávno vláda SR schválila materiál, týkajúci sa veľkej rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá je plne v súlade so stratifikáciou a s dlhodobou víziou nášho zdravotníctva a dnes sa stretávame pri ďalšej výnimočnej udalosti. Položenie základného kameňa výstavby nového pavilónu v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., je pozitívnym posolstvom pre zdravotníckych pracovníkov, pre obyvateľov Banskobystrického kraja a zároveň aj regiónu stredného Slovenska,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini. V novom Preventívno-ambulantné diagnostickom centre vznikne aj pracovisko pre jednodňovú starostlivosť a denný stacionár. Nové centrum doplní komplex budov ústavu, pričom výškovo nenaruší prevádzku heliportu.

„Vzhľadom na existujúci vývoj bolo nevyhnutné uvažovať s rozšírením poskytovaných služieb na špecializovaných ambulanciách, s vytvorením priestoru pre primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych chorôb a vytvorením pracoviska pre  rádiologické vyšetrovacie metodiky kardiovaskulárneho systému – CT pracoviska a výhľadovo pracoviska magnetickej rezonancie,“ uzavrel Juraj Frajt, predseda predstavenstva SÚSCCH, a.s.

Dokončenie stavby sa predpokladá na júl  2020. Investícia bude financovaná prostredníctvom komerčného úveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *