Ministerstvo zdravotníctva v otázke kubánskeho lieku okamžite konalo, kauzálna súvislosť dokázaná nebola

Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že podávanie kubánskeho lieku bolo od začiatku pod odbornou supervíziou aj kubánskych lekárov, mnohým pacientom pri liečbe diabetickej nohy výrazne pomohol a zachránil ich pred amputáciou. Čo sa týka podozrenia v jednom prípade na súvislosť s onkologickým ochorením, ministerstvo zdravotníctva po obdržaní podnetu okamžite konalo a liečbu pozastavilo.

„Akonáhle sme sa dozvedeli o podozrení, že sa vyskytol možný nežiaduci účinok v súvislostí s podávaním lieku Heberprot-P, okamžite sme konali, zvolala som ihneď poradu s vedením Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcie farmácie a liekovej politiky ako aj právneho oddelenia a poprosila som Štátny ústav pre kontrolu liečiv  o spoluprácu pri preverení podnetu a okamžite sme pozastavili jeho podávanie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Ministerstvo zdravotníctva následne o uvedenom kroku informovalo Štátny ústav pre kontrolu liečiv. „Zdôrazňujem, že ide o podozrenie v jednom prípade, nie je dokázaná kauzálna súvislosť,“ povedala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Prebieha vyhodnocovanie, pričom ministerstvo zdravotníctva je aktuálne informované, že v súvislosti s týmto liekom sa v minulosti žiadna takáto kauzálna súvislosť nevyskytla.

„Uvedený liek bol od začiatku podávaný za dodržania prísnych pravidiel, prvé mesiace priamo pod supervíziou kubánskych lekárov. Mnohým pacientom pomohol, a preto bol aj na Slovensko dovezený – s tým najlepším úmyslom, pomôcť pacientom pri liečbe diabetickej nohy a zabrániť prípadným amputáciám,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Na Slovensku bolo doteraz  uvedeným liekom odliečených 104 pacientov, pričom každý z nich bol poučený o rizikách a prínosoch tejto liečby a podpísal dokument o informovanom súhlase. Klinické štúdie pri uvádzaní lieku na Slovensko v tom čase ukázali pozitívny efekt u viac ako 130-tisíc pacientov vo svete. Lekári na Slovensku doteraz u pacientov počas liečby nezaznamenali žiadne závažné komplikácie. Konštatujú, že liek zaberá tak pri liečbe hlbokých rán, ako aj pri hojení po amputácii končatiny.

„Na našom pracovisku sme tento liek aplikovali 11 pacientom. Počas 18-mesačnej aplikácie kubánskeho lieku sme nezaznamenali žiadne závažné nežiaduce účinky a podarilo sa tak momentálne odvrátiť hrozbu amputácie u týchto pacientov,“ opísal MUDr. Branislav Perina z Nemocnice akad. Ladislava Dérera, Univerzitnej nemocnice Bratislava.

„Liečbu Heberprotom sme využívali hlavne u pacientov s dlhodobo sa nehojacimi chronickými neuropatickými a neuroischemickými defektmi na nohách diabetikov v štádiu Wagner 2, u ktorých hrozila progresia do pokročilejších štádií s rizikom amputácie a u ktorých zlyhali iné bežné terapeutické prostriedky. Liečba Heberprotom–P viedla u väčšiny pacientov k naštartovaniu spontánneho hojenia, urýchleniu granulácie a epitelizácie, až  kompletnému vyhojeniu u cca 75-80% pacientov. Môžeme teda potvrdiť jednoznačný terapeutický efekt.   Pokiaľ sa týka nežiaducich účinkov a reakcií, sporadicky sa objavili očakávané nežiaduce účinky ako je bolesť v mieste vpichu, prechodná triaška, jednorazová hnačka. Nezaznamenali sme žiadne závažnejšie nežiaduce účinky liečby,“ uviedol doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. primár diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu Ľubochňa, kde sa liečba podávala.

Viacerí pacienti, ktorí prišli do kontaktu s liečbou ,si ju pochvaľovali. „Práve kubánsky liek mi pri liečbe veľmi pomohol a vďaka Heberprotu sa mi rana zahojila. Absolvovala som 13 podaní Heberprotu, rana sa hojila rýchlejšie, preto sa chcem touto cestou aj poďakovať za to, že som mala k dispozícii túto liečbu,“ povedala Zuzana Tešovičová, pacientka.

Heberprot je prístupný pre pacientov v 68mich krajinách sveta a má za sebou úspešné výsledky.  Ministerstvo zdravotníctva jeho podávanie od začiatku monitorovalo. Rezort od jeho uvedenia zriadil technickú komisiu, ktorá dvakrát do roka vyhodnocovala výsledky liečby, poverený človek zároveň raz za kvartál vyhodnocoval výsledky. Vo väčšine prípadov sme zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Čo sa týka negatív, išlo len o štandardné nezávažné účinky popísané v príbalovom letáku.

Poznámka:

Čo sa týka dovozu uvedeného lieku, je súčasťou deblokácie kubánskeho dlhu voči SR a samotná deblokácia podlieha režimu nezverejňovania v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností ( č. 215/2004 Z. z.). Ide o medzivládne zmluvy, pričom MZ SR postupuje v súlade s príslušnou legislatívou a rešpektuje zákon. Viac informácií preto nie je možné poskytnúť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *