Nový špičkový prístroj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave

Veľká a tak potrebná obnova prístrojovej techniky v nemocniciach pokračuje. Nový CT prístroj má Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave. Tomograf najnovšej generácie, ktorý bude využívať  Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie, dnes uviedla do prevádzky ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Tento špičkový prístroj prinesie obrovský benefit pacientom aj zdravotníkom. Je špecializovaný na vyšetrenia srdca a ciev, ale umožňuje aj vysoko kvalitné zobrazenie všetkých častí tela. Podľa údajov nášho Inštitútu zdravotnej politiky je takýchto kvalitných prístrojov v Európe len sedem,“  povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Nové CT-čko umožňuje zobraziť všetky časti tela s najvyššou kvalitou, snímky sú presnejšie. Veľmi nízke radiačné dávky umožňujú aj opakované kontrolné vyšetrenia pacientov alebo nerizikové vyšetrenia detských pacientov.

„Toto CT umožní vyšetriť časti tela pacienta široké 16 cm, napríklad celý mozog alebo celé srdce na jednu otočku prístroja bez potreby posunu pacienta, takže získame kvalitnejší obraz bez artefaktov. Artefakty pri kovových štruktúrach, ktoré boli implantované do tela pacienta ako kardiostimulátory alebo endoprotézy, sa môžu efektívne odstrániť technikou SEMAR,“ povedal generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Mongi Msolly.

„Prístroj má najmenší detektor na trhu, široký 0,5 mm, čo znamená vynikajúce priestorové rozlíšenie 0,22 mm, takže sa dajú pozorovať štruktúry, ktoré na iných CT prístrojoch nemožno hodnotiť,“ vysvetlil Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.

Celková hodnota obstaraného prístroja predstavuje 1,151 mil. eur bez DPH s dvojročným servisom. Ústav si financoval kúpu prístroja z vlastných prostriedkov. Cena je o 100 000 eur nižšia v porovnaní s obdobným prístrojom v Česku. Usporené peniaze budú investované do inej oblasti potrebnej pre pacientov a zdravotníkov.  

„Nové CT pre bratislavský NÚSCH je ďalším zo série prístrojov, ktoré boli tak potrebné pre skvalitnenie diagnostiky a liečby pacientov.  V mnohých prípadoch prístroje v nemocniciach dosluhovali a boli nevyhnutné neustále opravy, obmena preto bola nevyhnutná. Možno hovoriť o komplexnej  modernizácii prístrojovej techniky, aká v rezorte doteraz nebola, ktorá výrazne prispieva aj k zlepšovaniu kvality pracovného prostredia a podmienok pre prácu zdravotníkov,“ uzavrel Jozef Ráž, generálny tajomník MZ SR.

Nemocnice majú k dispozícii na modernizáciu finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Tento rok je v kapitálových výdavkoch vyhradených 100 miliónov eur, vlani a rok predtým to bolo zhodne po 70 miliónov. Zdravotnícke zariadenia môžu tieto peniaze investovať do novej prístrojovej techniky, rekonštrukcie či modernizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *