Sfunkčnenie nehybnej hlasivky

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D., MPH.

Špecialista otorinolaryngológ na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LFUK (predtým 1. ORL klinika) pôsobí od roku 1999. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Pittsburghu v USA (2002, 2005-2006). V roku 2006 pri klinike založil Ambulanciu pre poruchy prehĺtania, v roku 2011 založil Ambulanciu endokrinologickej chirurgie. V roku 2009 pracoval ako sekundárny ORL lekár v Kráľovskej Hallamshirskej nemocnici v Sheffielde a v Detskej nemocnici v Sheffielde, Veľká Británia. V roku 2010 absolvoval 12-mesačný Fellowship (klinický špecializačný pobyt) zameraný na onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Univerzitnej nemocnici v Coventry a Heartlands Hospital v Birminghame, Veľká Británia. V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako Consultant pre ORL, so zameraním na chirurgiu hlavy a krku a chirurgiu štítnej žľazy v Univerzitnej nemocnici v Coventry, Veľká Británia. V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa, kde boli vyšetrovaní pacienti s ochorením štítnej žľazy a prištítnych teliesok vyžadujúci multidisciplinárnu konzultáciu pred alebo po chirurgickej liečbe. Publikoval desiatky prác v domácich a zahraničných časopisoch, je autorom dvoch monografií a prvej slovenskej učebnice ORL v anglickom jazyku. Prednáša na národných a medzinárodných kongresoch (o.i. ako pozvaný prednášateľ napríklad na: Európsky ORL kongres Barcelona 2011, Svetový ORL kongres Soul 2013, Európsky expert na IFHNOS World Tour Praha 2016, Winter Days of Laryngology, Crans Montana 2017, 2018, Svetový ORL kongres Paríž 2017, Európsky ORL kongres Barcelona 2017, Kórejský národný ORL kongres Soul 2017, Európsky Laryngologický kongres Londýn, 2018, Európsky ORL kongres Brusel 2019). Venuje sa otorinolaryngológii v celej šírke odboru, špeciálne sa zameriava na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (cca 100 operácií ročne), chirurgiu slinných žliaz, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prínosových dutín a na poruchy prehĺtania. V 2017 bol zvolený valným zhromaždením CEORL-HNS (The Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery) do jej Prezidentskej rady. CEORL-HNS je vrcholná organizácia európskej otorinolaryngológie, zastrešujúca asi 30 tisíc európskych ORL špecialistov. Slovenskú republiku zastupuje v ORL sekcii UEMS.

Zavolal mi kolega MUDr. Ivan Glonek, kardiochirurg, s ktorým sme roky v kamarátskom vzťahu. Predstavil mi telefonicky prípad pána Michala Tvarožka, ktorého som evidoval ako dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu. Ivan mi opísal príbeh muža s kolapsovým stavom, ktorý bol privezený na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a bola mu diagnostikovaná disekujúca aneuryzma aorty. Bol mu urgentne vykonaný život zachraňujúci kardiochirurgický výkon. Kolegom v NÚSCH sa podarilo pána Tvarožka dostať z najhoršieho, vrátiť do bežného života, avšak po operácii mu zostal zachrípnutý a značne oslabený hlas. Takýto hlas znamená pre hlasového profesionála ukončenie kariéry (a potom, ako som Michala Tvarožka osobne spoznal viem, že to bolo aj výrazným obmedzením v jeho súkromnom živote). Dr. Glonek ma poprosil, či by sme našli riešenie, ktorým by sme pánovi Tvarožkovi pomohli prinavrátiť akceptovateľný hlas. Pri kardiochirurgickom výkone, ktorý pán Tvarožek absolvoval je potrebné otvoriť hrudnú dutinu.

Z času na čas sa ako ORL špecialista po takejto operácii stretávam s pacientmi s poruchou funkcie tzv. návratného hrtanového nervu, ktorý je zodpovedný za pohyblivosť hlasivky. Ďalšími chirurgickými výkonmi, po ktorých môže nastať takáto porucha sú operácia štítnej žľazy, alebo niektoré operácie na krku či na báze lebky. Niekedy môže byť funkcia nervu ovplyvnená dočasne na niekoľko týždňov až mesiacov, v iných prípadoch je porucha hybnosti hlasivky trvalá. Počas trvania poruchy nie je vo väčšine prípadov možné vytvoriť dostatočný hlasivkový uzáver. Zjednodušene to znamená, že hlasivky sa pri rozprávaní nedotýkajú a nevytvoria zvučný hlas. Tento stav sa dá do istej miery korigovať rehabilitáciou (ideálne s pomocou logopéda alebo klinického logopéda), avšak u hlasového profesionála je nemožnosť vytvorenia hlasivkového uzáveru invalidizujúca a znemožňujúca ďalšiu kariéru. Spojil som sa s pánom Tvarožkom, vyšetril som ho, potvrdili sme nepohyblivú ľavú hlasivku, v takzvanej bočnej polohe, čím bol, ako sme očakávali, výrazne zhoršený hlasivkový uzáver. V súčasnosti nemáme k dispozícii efektívnu možnosť na rozhýbanie nepohyblivej hlasivky, avšak máme možnosť posunúť ju smerom ku hlasivke zdravej. Dosiahneme tým dostatočné priblíženie sa hlasiviek, s možnosťou vytvorenia kvalitnejšieho hlasu.

Zvyčajne sa čaká dvanásť mesiacov, či sa hlasivka po traume nervu rozhýbe. Počas tohto obdobia sa však dá hlasivka posunúť do strednej roviny pomocou vstreknutia hmoty, ktorá v hlasivke vydrží 12-18 mesiacov. Alternatívou a trvalým riešením je posunutie hlasivky operačnou metódou. Diskutovali sme o možných riešeniach, ktoré by mohli pánovi Tvarožkovi zlepšiť hlas. Mal som skúsenosť s injekčnou medializáciou hlasivky, ktorú som vykonával počas mojej praxe vo Veľkej Británii. Išlo o napustenie hlasivky gélovou hmotou, ktorá zväčší objem hlasivky a tým ju priblíži k hlasivke zdravej. Takúto operáciu som vykonával v celkovej anestézii, avšak po prvotnej konzultácii bolo jasné, že zdravotný stav pána Tvarožka nie je tak dobrý, aby sme ho uspávali. Operácia pomocou injektovania materiálu do hlasivky by bola pre pána Tvarožka výhodná, preto sme sa rozhodli ju spraviť v lokálnej anestézii a materiál sme do hlasivky vpravili tzv. transcervikálnym prístupom. Takáto operácia je v zahraničí vykonávaná, avšak v našich podmienkach zatiaľ realizovaná nebola. Pri tomto prístupe pacient sedí v kresle, cez nos má do oblasti hrtana zavedenú flexibilnú kameru, ktorou sa počas celej operácie kontroluje oblasť hlasiviek. Po miestnom umŕtvení kože na prednej stene krku sa vpichom cez kožu dostaneme do oblasti hlasivky a vpichneme do nej materiál, ktorý posunie hlasivku do strednej roviny bližšie k hlasivke zdravej. Kvalitu hlasu si vieme overiť hneď počas injektáže. Operácia pána Tvarožka bola prvou vykonanou týmto prístupom, odvtedy sme na klinike pomohli touto operáciou ďalším viac ako 10 pacientom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *