Janka je opäť medzi svojimi

Janka Zvalčáková nebývala chorá. V januári ju prekvapili doposiaľ nepoznané bolesti hlavy. Keď sa objavili tretíkrát a jej stav sa zhoršil, manžel ju odviezol do nemocnice v Humennom. Odtiaľ putovala na košickú neurochirurgiu, kde sa dozvedela, že má v mozgu veľký tumor. V banskobystrickej nemocnici ju operoval prednosta neurochirurgickej kliniky MUDr. Ján Šulaj. Po desiatich dňoch v banskobystrickej a v humenskej nemocnici sa vrátila domov.

Janka a Tomáš sa poznajú od škôlky. Spolu vyrastali v Modre nad Cirochou neďaleko Humenného. Keď mali pätnásť rokov, preskočila medzi nimi iskra. Ona sa prihlásila na obchodnú akadémiu a on na gymnázium. Po maturite ju mama presvedčila, aby sa dala na učiteľské povolanie. Tomáš skončil ekonomickú fakultu v Košiciach. Počas štúdia často cestoval domov a pomáhal na rodičovskom statku. Farmárčina mu učarovala a z inžiniera ekonóma sa stal samostatne hospodáriaci roľník. V čase, keď na Slovensku zúfalo klesajú stavy hovädzieho dobytka, on sa s pomocou dvoch bratov rozhodol naplno venovať chovateľstvu. Nezľakol sa roboty od rána do večera. Ráno dojenie, kŕmenie a iné práce okolo maštalí. V lete treba myslieť na to, aby mali zvieratá dosť sena, slamy a obilia. V dobe, keď sa verejnosť rozčuľuje, že k nám zo zahraničia dovážajú druhotriedne, ba aj nevyhovujúce potraviny, sa Zvalčákovci rozhodli pre život bez škodlivej chémie celkom sami.

Začalo sa to bolesťami hlavy

Janka si zvykla na zdravý život na rodinnom statku. Učila na základnej škole a starala sa o domácnosť. Druhý rok po svadbe sa potešili z prvej dcérky Karin. Keď oslávila tri roky, privítali sestričku Žanet. Po druhom pôrode jej mamičku rozbolela krčná chrbtica. V januári tohto roku Janku zaskočili predtým nepoznané bolesti hlavy. Nezvykla brať lieky. Povedala si: To prejde. Bolesti skutočne ustúpili. O pár dní sa hlavy bôľ prihlásil znovu. Pociťovala ho opäť ináč, ako predtým, keď sa niekedy nevyspala. Bol to skôr veľmi úporný tlak, pri ktorom mala pocit, že jej ide roztrhnúť hlavu. Keď sa kalvária s hlavou objavila tretíkrát, k bolestiam pribudlo zvracanie. Večer ju Tomáš odviezol na urgentný príjem do humenskej nemocnice. Lekár nariadil hospitalizáciu. Po vyšetrení na cétéčku sa dozvedela len to, že ešte musia v pondelok urobiť magnetickú rezonanciu. Po vyhodnotení jej povedali, že je tam nález a pošlú ju na vyšetrenie na košickú neurochirurgiu.

Na druhý deň ju manžel viezol do Košíc

Doktorka Aurélia Kollová jej ukázala na obrazovke nález. Jana uvidela veľký kruh na ľavej strane mozgovej časti lebky. Pôsobil na ňu desivo. Lekárka ju upokojovala, že by to mal byť nezhubný nádor, bude však nevyhnutná operácia. Opýtala sa, či s ňou súhlasí. „Keď je nutná, samozrejme,“ odvetila bez zaváhania Janka. Operáciu naplánovali na 28. januára. Dva dni pred termínom ju hospitalizovali v košickej nemocnici. Urobili potrebné vyšetrenia. V predvečer operácie jej však oznámili, že sa pokazil nejaký prístroj a zákrok musia odložiť.
Janka sa vrátila domov. Keď sa človek dozvie, že má v sebe nádor, túži, aby sa ho čím skôr zbavil. Spolu s manželom hľadali iné riešenie. Zhodou okolností v televízii odvysielali správu o nových operačných postupoch na banskobystrickej neurochirurgii. Tomáš zatelefonoval doktorke Kollovej, či by sa to nedalo riešiť inde. Spomenul Banskú Bystricu. Lekárka sa spojila s neurochirurgickou klinikou v Banskej Bystrici a vybavila, že jej pacientku objednali na 28. februára.

Mesiac sa vliekol pomaly

Stále častejšie si kládla otázku: Prečo práve ja? Veď som nikdy nemala vážnejšie zdravotné problémy. Bez väčších komplikácií som hravo prekonala chrípky a podobné ochorenia. A v rodine? Mama, s ktorou žijem v jednej domácnosti, sa lieči akurát na vysoký krvný tlak. Ale… spomenula si na otca, ktorý síce zomrel na infarkt, ale predtým mu diagnostikovali nádor hrubého čreva. V najťažších chvíľkach ju podržali modlitby, rodina, manžel, mama a kolegyne z práce. Najviac času venovala dcérkam Karinke a Žanetke. V týchto dvoch drobčekoch nachádzala najsilnejšiu vôľu žiť. Do Banskej Bystrice ju doviezol švagor. Manžel ostal doma s deťmi.

V Banskej Bystrici ju prijali dva dni pred operáciou

Prvý raz sa stretla s prednostom neurochirurgie MUDr. Jánom Šulajom. Vysvetlil jej, že najprv urobia embolizáciu, pri ktorej cez tepnu v slabinách preniknú k nádoru a krvnou zrazeninou upchajú cievy, ktoré ho vyživujú. Tým predídu nežiaducim komplikáciám pri operácii. Po príprave ju previezli na sálu. Anesteziologička sa jej opýtala, či nepotrebuje niečo proti stresu. „Nepotrebujem, nemám stres,“ odvetila. Janka sa modlila za operačný tím. Lekárom verila. Po šesťhodinovej operácii precitla na „jiske“. Bolesť necítila. Prišiel za ňou doktor Šulaj. Povedal jej, že už informoval jej manžela o priebehu operácie. Zákrok prebehol dobre. Podarilo sa odstrániť celý nádor. Na druhý deň sa posadila na lôžku a previezli ju na izbu, kde s úľavou zistila, že sa dokáže sama presunúť z postele na posteľ. V sobotu sa postavila. Po týždni ju sanitka previezla na neurológiu v nemocnici v Humennom.

Po štyroch dňoch sa vrátila domov

S potešením zisťuje, že sa jej rýchlo vracajú sily. S maminou pomocou porobí základné veci v domácnosti. Zatiaľ jej to nejde tak rýchlo ako kedysi. Z času na čas si musí oddýchnuť. Má veľkú radosť z detí, ktoré jej dávajú zabrať. Karin je stále vnímavejšia. Každú chvíľu mamu niečím prekvapí. Keď začuje, že zajtra budú na raňajky párky a na stole sa namiesto nich objaví rybacia nátierka, dcérka sa na mamu vyčítavo pozrie: „Prečo je rybacia nátierka, keď si hovorila, že budú párky?“ Farma ožíva detskou hravosťou. Karin si rada s otcovou pomocou zajazdí na poníkovi. Ešte väčšiu radosť má, keď ju prevezie na traktore. Mama vidí, že jej pred očami rastie ako z vody. Život sa pomaly vracia do starých koľají.

 

Úspechy s najmodernejšou neuronavigáciou

MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine absolvoval v roku 1986. V roku 1989 atestoval z chirurgie a v roku 1994 z neurochirurgie. Absolvoval stáže v Rakúskom Salzburgu, švajčiarskom Berne, v nemeckom Heidelbergu. Titul PhD. obhájil na Neurologickej klinike LF UK v Martine. Od roku 2004 bol primárom Neurochirurgickej kliniky, následne námestník a riaditeľ FNsP FDR v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na mozgovú neurochirurgiu a detskú neurochirurgiu. Od r. 2017 je prednostom NCH kliniky SZU FNsP FDR Banská Bystrica.

Čo by ste mohli povedať  k predchádzajúcemu príbehu?
Tridsaťročnú pacientku s anamnézou bolestí hlavy od novembra 2018, s nauzeou a zvracaním bez neurologického deficitu sme prijali na Neurochirurgickú kliniku Banská Bystrica na operačné riešenie tumorózneho procesu. Na CT a MR bol prítomný veľký tumorózny nezhubný proces, nasadajúci na krídlo sfenoidálnej kosti vpravo s edémom. Do tumoru s priemerom päť centimetrov boli zapojené dôležité štruktúry ako karotída, jej vetvenie, kavernózny splav s okohybnými nervami, zrakový i čuchový nerv. Ak sme chceli byť úspešní, museli sme uvažovať o kompletnom odstránení procesu. Keďže tieto typy nádorov bývajú veľmi bohato zásobené krvou, najskôr sme dohodli s primárom oddelenia rádiológie Stanislavom Okapcom embolizáciu nádoru, čím sa značne znížil prietok krvi procesom. Následne sme mohli pristúpiť k samotnej operácii.

Akú modernú techniku ste pri tom využili?
Samozrejmosťou je nový operačný mikroskop. Ten však sám osebe nestačí. Veľmi nám pomohla neuronavigácia novej generácie, s pomocou ktorej sme dosiahli presnú lokalizáciu štruktúr v mozgu. Následne operáciu uľahčila i ultrazvuková odsávačka, ktorá je pri takomto type nádoru neoceniteľná pri jeho zmenšovaní. Takto sa bez poškodenia nervových a cievnych štruktúr postupne podarilo odstrániť celý nádorový proces. Pooperačný výsledok sme si na záver operácie overili aj sonograficky. Pooperačne bola pacientka sledovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti našej kliniky. Vyšetrenie na magnetickej rezonancii nám na druhý deň ukázalo, že zákrok mal priaznivý priebeh. Tumor bol kompletne exstirpovaný, bez krvácania a výraznejšieho opuchu v okolí. Na siedmy pooperačný deň sme pacientku preložili na spádové neurologické oddelenie v humenskej nemocnici.

V tomto prípade bola veľmi dôležitá dokonale zvládnutá predoperačná embolizácia tumoru.
V Rooseveltovej nemocnici máme kvalitný rádiologický intervenčný tím a dokonalú angiografiu. Okrem aneuryziem, NCPM a AVM, vieme za pomoci rádiológov, ak je to možné, embolizovať väčšiu časť cievneho zásobenia tumoru, čo podstatne zníži krvné straty a urobí operáciu bezpečnejšou.

Spomínali ste neuronavigáciu novej generácie.
Môj predchodca a zakladateľ neurochirurgie v FNsP F. D. Roosevelta profesor Galanda zavádzal neuronavigáciu pri operáciách ako prvý na Slovensku. Sám hovorieva: Podobne ako v aute – po zadefinovaní cieľa systém určí cestu a navedie nás presne na stanovený cieľ. Ak by sme, obrazne povedané, zišli zo správnej cesty, tak nás systém intraoperačného monitoringu, ktorý sa využíva spolu s navigáciou, okamžite upozorní. Nový komplexný neuronavigačný integrovaný systém využívame ako prví na Slovensku od marca 2018. Ide o neuronavigáciu novej generácie Stealth Station S8, Medtronic, ktorá umožňuje presné optické a elektromagnetické navigovanie intrakraniálnych štruktúr a zároveň umožňuje fúziu rôznych vyšetrení ako CT, MR, AG a PET.

Ako funguje tento systém?
Podobne ako GPS navigácia. Namiesto mapy sa nám zobrazuje mozog pacienta s naplánovanými bodmi operačného zákroku. Na ich určenie slúži nasnímanie pomocou zobrazovacieho systému (CT, magnetická rezonancia alebo obe spoločne), pričom tieto snímky sa posielajú priamo do navigačného systému na operačnom sále. Vďaka tomu dokážeme zobraziť nervové dráhy, plánovať a pripraviť operáciu ešte pred jej začiatkom. Je to optický aj elektrofyziologický monitorovací systém na peroperačné funkčné neurologické monitorovanie pacienta.

Operácie mozgu sú dlhotrvajúce až osemhodinové výkony. Čo prináša nová technológia pre lekára a pre pacienta?
Vďaka tejto neuronavigácii môžeme operovať aj nádory či poškodené cievy, na ktoré by sme si ešte predtým z bezpečnostných dôvodov netrúfli. Dosahujeme podstatné skrátenie času operácie. Pacient získava kratšou dobou hospitalizácie a rýchlejšou rekonvalescenciou.

Aké ďalšie zariadenia sú kľúčové pri takýchto operáciách?
Je to napríklad operačný mikroskop, ktorý je schopný nielen zväčšenia, ale aj spojenia s navigáciou, zobrazenia ciev a nádorového tkaniva špeciálnym softwarom. CUSA ultrazvuková odsávačka, umožňujúca odstránenie nádorového alebo iného tkaniva pri ponechaní cievnych štruktúr. Šetrne robí dekompresiu tumoru, ktorý sa potom šetrnejšie exstirpuje z mozgu. Peroperačný ultrazvuk zabezpečí kontrolu resekcie tumoru, prípadne jeho polohu alebo jeho časti
v reálnom čase.

Peter Valo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *