Ako sme zvládli núdzový stav z právneho hl’adiska

V úvode článku si krátko popíšeme krízové situácie, ktoré predpokladá ústava. Opomenutá teda bude mimoriadna situácia,…