Telemedicína s využitím služieb Národného dohľadového centra

Národné dohľadové centrum (ďalej len NDC) je nezisková organizácia, ktorá v spolupráci s technologickým partnerom, spoločnosťou Goldmann systems, a.s., zabezpečuje efektívnu prevádzku systému telemedicíny na Slovensku v nepretržitej prevádzke a jeho obsluhu zaisťujú vyškolení odborní asistenti.

Jeho hlavnou úlohou v systéme telemedicínskeho riešenia je podporovať na jednej strane pacienta pri správnom využívaní koncových zariadení v súlade s požiadavkou lekára a na druhej strane podporovať poskytovateľa zdravotných služieb a odbremeniť ho od nemedicínskych činností. Zároveň môže predpripraviť (odfiltrovať) zozbierané medicínske informácie podľa požiadaviek lekára a zvýšiť tak efektívnosť jeho práce. Hodnoty namerané koncovými zariadeniami sú pomocou bluetooth technológie prenášané prostredníctvom zabezpečenej siete do NDC, kde sú údaje spracovávané a vyhodnocované. Hodnoty sú zobrazované v reálnom čase a ošetrujúci lekár k nim má neustály prístup. V prípade, že hodnoty vykazujú zhoršený alebo nestabilný zdravotný stav pacienta, je lekár i pacient okamžite informovaný. Lekár pre všetkých svojich pacientov dostane jeden zabezpečený prístup do aplikácie. V tej potom môže kontrolovať a vyhodnocovať namerané dáta, zapisovať dekurzy alebo posielať pacientovi správy (zmeny meraní, objednanie kontroly v ordinácii, úprava medikácie apod.). Po ukončení monitoringu dostane záverečnú správu pre založenie do karty pacienta, alebo sa priebežne zapisujú údaje do karty pacienta (podľa použitého informačného systému).

Prínos pre pacienta
 • Zber požadovaných údajov v domácom prostredí v bežnom režime bez nutnosti navštíviť lekára.
 • Zlepšenie dlhodobých výsledkov liečby.
 • Jednoduchá obsluha zariadení zo strany pacienta, resp. s asistenciou rodinných príslušníkov, alebo ošetrovateľov (napr. aj v Domovoch sociálnych služieb).
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu a uchovávania dát.
Prínos pre lekára
 • Lepší time-management a možnosť venovať sa viac problémovým pacientom, ktorí majú objektívne väčšie problémy so zvládnutím choroby.
 • Zároveň mať pod kontrolou všetkých pacientov a možnosť zvýšiť ich počet za rovnaký čas.
 • Možnosť včas a presnejšie reagovať na nepriaznivý vývoj liečby alebo neštandardné výsledky.
 • Zníženie počtu osobných návštev pacientov v ordinácii pri zachovaní rovnakej kvality liečby.
 • Kvalitnejšie dáta z merania medicínskych parametrov.
 • Možnosť systematizovať zozbierané údaje (štatistiky, časové rady a pod.) a následne ich analyzovať.
 • Možnosť porovnávania rôznych liečebných postupov na základe štandardizovaných dát.
 • Maximálna podpora pre lekárov (časová nenáročnosť, jednoduchosť práce v aplikácii).
Čo obsahujú služby poskytované NDC:
 • sadu zdravotníckych prístrojov a klientsky terminál,
 • edukáciu a zaškolenie obsluhujúceho personálu a užívateľov,
 • služby dohľadového centra,
 • zaregistrovanie pacienta do systému,
 • spracovanie a vyhodnotenie získaných dát z meraní, zobrazenie v karte pacienta,
 • sledovanie vývoja pacienta, sledovanie vývojových trendov,
 • automatické zasielanie informácií pri zachytenom zhoršujúcom sa stave pacienta,
 • komunikácia medzi NDC, užívateľom služby a lekárom,
 • spracovanie reportov a záverečných správ pre ukladanie do karty pacienta,
 • technickú a konzultačnú podporu užívateľov.
Realizácia v praxi

V priebehu realizácie projektov sme dlhodobo monitorovali už viac než 15 000 pacientov z odborov kardiológie, diabetológie, pneumológie, neurológie, hematoonkológie a praktického lekárstva. Boli medzi nimi ako chronicky chorí pacienti, tak pacienti v posthospitalizačnej starostlivosti alebo v dlhodobej domácej starostlivosti.

Projekty preukázali:

 • zvýšenie disciplíny pacientov pri liečbe (prejavujúce sa zlepšením zdravotného stavu),
 • stabilizáciou stavu pacienta,– menší počet nutných opakovaných hospitalizácií.

NDC prostredníctvom domáceho monitoringu zachytilo v niekoľkých prípadoch celkove sa zhoršujúci zdravotný stav pacientov. Zároveň bolo u niekoľkých pacientov, ktorí si dlhodobo sťažovali na subjektívne ťažkosti, odhalené zdravotné riziko, ktoré nebolo možné ani pri opakovaných ambulantných vyšetreniach odhaliť. Ponúkané riešenie umožňuje prístup k informáciám o pacientovi lekárom rôznych špecializácií, je teda možný interdisciplinárny prístup k diagnostike a následne zvolenej liečbe. Monitoring fyziologických funkcií pomocou asistenčných technológií po prepustení pacienta do domácej starostlivosti zaisťuje kontinuitu zdravotnej starostlivosti. Riešenie je vhodné pre pacientov prepustených po vykonaných zákrokoch, či už v rámci jednodňovej chirurgie alebo štandardného výkonu po hospitalizácii.

Podľa požiadaviek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sleduje NDC dodržiavanie plánu meraní, prekročenie sledovaných hodnôt a trendov u pacienta, vyhodnocuje získané dáta a podľa dohodnutých spôsobov komunikácie informuje o vzniknutých skutočnostiach lekára či zdravotnícky personál. Tí takto získajú aktuálne informácie o vývoji stavu pacienta a môžu adekvátne reagovať.

Všetky podstatné informácie nájdete aj na www.goldmann.sk a www.ndcentrum.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať na telemedicina@goldmann.sk.

Pripravili: Ladislav Tamáš, Ladislav BittoPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *