Nová možnosť pre odstránenie chronických bolestí chrbtice

Npor. MUDr. Michal Krajčovič sa na Neurochirurgickej klinike Nemocnice sv. Michala v Bratislave špecializuje najmä na chirurgiu degeneratívnych ochorení krčnej a bedrovej chrbtice a liečbu chronickej bolesti pomocou neuromodulačných metód. V rámci problematiky tzv. SCS (spinal cord stimulation) absolvoval v roku 2015 stáž pod vedením Dr. Franka Willeho v Amsterdame a viacero odborných kurzov na zahraničných pracoviskách. Doktor Krajčovič patrí do najmladšej generácie neurochirurgov. Narodil sa 17. 11. 1988 v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského ukončil v roku 2014. V tom istom roku nastúpil na Neurochirurgickú kliniku UNB na Kramároch, kde pracoval do roku 2018. Odvtedy pôsobí pod vedením mjr. MUDr. Róberta Illéša, PhD., MPH na Neurochirurgickej klinike Nemocnice sv. Michala.

Na Slovensku ste ako prví uskutočnili implantáciu zariadenia pre stimuláciu zadného koreňového ganglia (DRG – dorsal root ganglion) vo výške Th9.

Urobil som to v spolupráci s MUDr. Róbertom Rapčanom, PhD., MBA, FIPP. Metóda SCS je v našich končinách etablovaná už takmer 10 rokov a neodmysliteľne patrí k dôležitým metódam liečby náročných pacientov s chronickou bolesťou chrbta a dolných končatín. Štandardne sa zavádzajú elektródy do zadného epidurálneho priestoru vo výške Th8-10. V tomto prípade však ide o nový typ zavádzania neurostimulačných elektród do neuroforamenov medzi 9. a 10. hrudným stavcom. Následná stimulácia DRG poskytuje úľavu od bolesti u pacientov s komplikovanou, izolovanou bolesťou v chrbte bez vyžarovania do dolných končatín, u ktorých bola konvenčná neurostimulácia nedostačujúca.

Operácia v plnom prúde.

Prečo spolupracujete s doktorom Rapčanom?

Je to skvelý odborník, je prezidentom Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti a popredným európskym odborníkom v oblasti miniinvazívnych metód liečby vertebrogénnych ochorení. V minulosti pôsobil vo švédskej univerzitnej nemocnici v Umea, neskôr ako vedúci lekár anesteziológie a intervenčnej liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospitals vo Veľkej Británii. Dlhodobo udržiava trend zavádzania najnovších špecializovaných metodík a prístrojových technológií do medicínskej praxe u nás i v zahraničí.

Peroperačná RTG snímka v predozadnej projekcii zobrazuje finálnu pozíciu elektród v neuroforamenoch medzi Th9 a Th10 bilaterálne.

V čom spočíva princíp operačného zákroku?

Realizujeme ho v lokálnej anestézii. Pod röntgenovou kontrolou zavádzame perkutánne elektródy do epidurálneho priestoru a následne ich smerujeme do príslušnej anatomickej lokality – v tomto prípade išlo o foramen intervertebrale Th9/10. Výkon je minimálne invazívny, elektródy majú priemer iba 1.3 mm. Elektrické impulzy z externého generátora (batérie) sú potom vysielané bezdrôtovo do elektród. Tým vytvárame elektromagnetické pole, ktorým stimulujeme DRG, čo vedie k zníženiu vnímania bolesti a následne k zníženej spotrebe liekov a zlepšeniu kvality života pacienta.

Pri akých pacientoch je vhodné použiť túto operačnú metódu?

Najčastejšie ide o pacientov po opakovaných operáciách driekovej chrbtice, u ktorých pri vyčerpaní všetkých možností chirurgickej liečby stále pretrvávajú bolesti v oblasti krížov a dolných končatín. Práve bolesti krížov sú mimoriadne časté a zároveň ťažko kontrolovateľné. Preto sa snažíme
o zavádzanie nových terapeutických postupov. Indikačný rámec pre neuromodulačnú liečbu sa však postupne rozširuje i na chronické poúrazové bolesti, diabetické polyneuropatie či angínu pectoris.

Za aký čas sa prejaví efekt liečby?

Pre dôsledné posúdenie plného efektu neurostimulačnej liečby je spravidla nutné počkať niekoľko mesiacov. Iniciálne výsledky u našich prvých pacientov sú však už teraz pozitívne. Teším sa z intenzívnej medziodborovej spolupráce s neurológmi a algeziológmi, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o túto heterogénnu a zložitú skupinu pacientov. Možnosti ovplyvnenia izolovaných bolestí v krížovej oblasti boli doteraz obmedzené a verím, že práve touto metódou budeme schopní pomáhať aj pacientom, u ktorých iné modality liečby nemajú želaný účinok.pripravil
Peter Valo


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *