Výhody systému ATOMS

MUDr. Marián Cvik, PhD. Narodil sa 28. 4. 1970 v Zlatých Moravciach. Promoval v roku 1995 na Prvej lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V roku 1997 nastúpil na Urologickú kliniku FN v Trnave k primárovi MUDr. Caudtovi, neskôr pracoval pod vedením primára MUDr. Ericha Mikurčíka. V roku 1999 urobil atestáciu prvého stupňa v odbore urológia a v roku 2007 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore urológia. V súčasnosti je primárom na Urologickej klinike FN v Trnave. Absolvoval množstvo domácich a zahraničných stážií: Prof. Dr. Rampoldi, Miláno – Treatment of BHP, prostate artery embolisation, Dr. Mallet, Francúzsko – Advance smart laparoscopy, Dr. Štursa, Česká republika – Advanced laparoscopic surgery, clinical immersion, a podobne, hlavne v oblasti uroonkológie. Pravidelne organizuje workshopy so zameraním na výučbu laparoskopických operácií v malej panve. Pravidelne publikuje v rámci českej a slovenskej urologickej spoločnosti. V rokoch 2007 – 2013 absolvoval externé štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, verejné zdravotníctvo, ktoré ukončil s titulom PhD.

Čo dominuje vo vašej špecializácii?

Naša Urologická klinika sa špecializuje hlavne na uroonkológiu a liečbu litiázy, hlavne na pokročilé onkologické nálezy v malej panve, zrealizovali sme množstvo multiorgánových panvových eviscerácií s rôznym typom derivácií moču, ako aj extrakcie trombu v dolnej dutej žile, pri pokročilom karcinóme obličky. Na našej klinike sa realizuje kompletné spektrum endoskopickej liečby urolitiázy, vrátane kombinovaných postupov (ECIRS).

ATOMS páska. Do balónika systému ATOMS sa špeciálnou ihlou doplní fyziologický roztok cez port, ktorý sa nachádza v miešku pacienta.

Mohli by ste povedať viac o pacientovi Ivanovi, ktorý nám poskytol svoj príbeh?

Pán Ivan k nám prišiel s pokročilým karcinómom prostaty, s postihnutím regionálnych lymfatických uzlín, ktorý bol multidisciplinárnym seminárom indikovaný na radikálny operačný výkon – radikálnu prostatektómiu s extenzívnou panvovou lymfadenektómiou, ktorú sme v tej dobe robili ešte konvenčne (otvoreným spôsobom). Samotná operácia trvala štyri a pol hodiny. Pooperačný priebeh bol komplikovaný sekundárnym hojením operačnej rany. Po jeho prepustení nasledovala ďalšia onkologická liečba, externá rádioterapia a androgén-deprivačná liečba. Aj napriek fyzikálnej a medikamentóznej liečbe pretrvávala závažná forma inkontinencie moču, pacient potreboval minimálne dvoje plienkové nohavičky denne, prakticky spontánne nemočil. Pacient bol sledovaný ambulantne urológom. Hladiny onkomarkerov boli v norme, z onkologického hľadiska bol pacient stabilizovaný. No kvalitu života mu značne znižovala inkontinencia moču. Po zvážení všetkých okolností sme pacienta indikovali na implantáciu ATOMS pásky. Operácia sa uskutočnila v júli 2019. Priebeh operácie bol bez komplikácií v trvaní cca 60 minút. Pacient na tretí pooperačný deň odišiel do domáceho liečenia. Už po samotnej operácii, po vytiahnutí permanentného katétra, pacient udával zlepšenie kontinencie a zníženie počtu používania pomôcok. Po štyroch týždňoch sme do balónika systému ATOMS doplnili špeciálnou ihlou fyziologický roztok cez port, ktorý sa nachádza v miešku pacienta. Zaznamenali sme ďalšie zlepšenie. Po ďalšom doplnení systému používa pán Ivan maximálne jednu vložku pre istotu. Znovu chodí na pisoár.

V čom spočíva princíp systému ATOMS?

Systém ATOMS sa v Európe používa od roku 2009. My sme sa o ňom dozvedeli na medzinárodnom odbornom podujatí. Následne som oslovil môjho dlhoročného priateľa prof. MUDr. Romana Zachovala, prednostu urologickej kliniky Thomayerovej nemocnice v Prahe, ktorý osobne dohliadal na priebeh prvej operácie u nás na klinike. Jedná sa o miniinvazívnu kalibrovateľnú pásku, ktorá predlžuje funkčnú dĺžku močovej rúry a vytvára na ňu zároveň tlak, ktorý je kalibrovateľný. V princípe ATOMS páska je zo syntetického materiálu, ktorý pozostáva zo systému sieťok a z titánového portu, ktorý je určený pre nastavenie objemu balónika. Silikónový balónik je uložený pod bulbárnou uretrou, dve fixačné ramienka sú zavedené cez transobturorovú membránu do fossa ischiorektalis a fixované späť k silikónovému balóniku. Takýto spôsob upevnenia zabraňuje migrácii balónika. Titánový port je spojený s balónikom plniacou trubičkou a je uložený v ľavej polovici skróta. U každého pacienta sa individuálne nastavuje objem balónika perkutánnou punkciou titánového portu kedykoľvek po zavedení implantátu.

Pri akých pacientoch je možné použiť tento systém?

Systém ATOMS využívame na liečenie pooperačnej stresovej inkontinencie u mužov, po radikálnej prostatektómii. Alebo po chirurgickej liečbe pre benígne ochorenie prostaty, ktorá pretrváva minimálne dvanásť mesiacov po operácii u pacientov, kde zlyhala konzervatívna liečba.pripravil
Peter Valo


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *