Stanovisko Konzília odborníkov k epidemiologickej situácii COVID-19 ku dňu 29.12.2020

Epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna. Doteraz sme za kritickú hranicu považovali 2 500 hospitalizovaných osôb.…

UNLP Košice: Aktuálne je hospitalizovaných 195 COVID pozitívnych pacientov

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice po včerajšku opäť stúpli počty COVID pozitívnych pacientov. „Aktuálne máme v nemocnici…

Pilotné objednávanie na antigénové testovanie

Na niektorých mobilných odberných miestach, určených na bezplatné antigénové testovanie, je možné využiť objednávkový systém. Pilotné…

Prevencia nozokomiálnych nákaz

Len v Európe zaznamenajú v zdravotníckych zariadeniach ročne milióny prípadov nemocničných infekcií. Aký dopad môže mať…

Výsledky štúdie CARAVAGGIO a nové možnosti liečby VTE u onkologického pacienta

MUDr. Matej Moščovič Klinika angiológie, VÚSCH, Košice Venózny tromboembolizmus (VTE), ktorý zahŕňa hlbokú žilovú trombózu (HŽT),…

Nie je každý úraz hlavy u detí bez následkov. Čo sa skrýva za otrasom mozgu?

MUDr. Andrea Hervayová Ambulancia pre deti a dorast, Medped, s.r.o. K radostiam detského veku rozhodne patria…

Projekt telemedicíny pre riešenie dopadov COVID-19

Neustály rozvoj v širokých technických, ako aj spoločenských oblastiach prináša čoraz užšie prepojenie kontinentov, pričom zvyšovanie…

Základné práva a slobody môže obmedzovať iba vláda

JUDr. Marica Pirošíková vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia Právnickej fakulty…

Ako majster sveta vyhral súboj s COVID-19

Štefan Pčola sa roky venoval profesionálne cyklotrialu. Mal štyridsaťsedem rokov a bol v plnej kondícii. Plánoval,…

S primárom z covidového oddelenia

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (16. 11. 1966 v Bratislave)Je synom dramatika Jána Soloviča. Štúdium medicíny…

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.