Ministerstvo zdravotníctva rieši kanabidol aj nedostatok lekárov

Vláda na dnešnom rokovaní schválila viacero zmien z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Mení sa legislatíva, ktorá rieši omamné a psychotropné látky. Zo zoznamu omamných a psychotropných látok sa vyraďuje kanabidiol. Zmenou nariadenie vlády odstraňuje rezort niektoré nezrovnalosti so smernicou Európskeho parlamentu. Schválený návrh reflektuje aj na zmeny v sústave študijných odborov, vydané ministerstvom školstva. Schválená zmena má za cieľ aj riešiť nedostatok všeobecných lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na dnešné rokovanie vlády viacero legislatívnych zmien, ktoré boli schválené. Mení sa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Zákon dopĺňa zoznam látok o niektoré omamné a psychotropné látky. Rezort reaguje na zasadanie Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu z marca 2020. Najzásadnejšou zmenou novely je vyradenie psychotropnej látky II. skupiny  a to kanabidiolu. Slovenská republika bola jediným členským štátom Európskej únie, ktorá mala látku v zozname omamných a psychotropných látok. Treba však zdôrazniť, že v tomto prípade nejde o konope – teda extrakt z rastlín cannabis. Kanabidiol je len jedna látka, ktorá sa v konope vyskytuje. Kanabidiol nemá psychotropné účinky a nevyvoláva závislosť. Zmenu by mala byť účinná od 1. mája 2020. 

Vláda na rokovaní schválila aj zmeny v nariadení vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Novelizácia nariadenia vlády odstraňuje nesúlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií. Do legislatívy ministerstvo zahrnulo aj zmeny v sústave študijných odborov vydané ministerstvom školstva.

„Návrh nariadenia vlády obsahuje okrem zmien študijných odborov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach aj doplnenie názvov študijných programov z dôvodu potreby ich bližšieho určenia, najmä s prihliadnutím na uskutočnené zmeny v sústave študijných odborov,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Schválenou zmenou legislatívy chce rezort zjednodušiť lekárom získanie špecializácie v  odbore  všeobecné lekárstvo.

„Účelom nariadenia je aj riešenie akútneho nedostatku lekárov so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo,“ vysvetlil minister zdravotníctva. V rámci doplnkovej odbornej prípravy budú môcť lekári so špecializáciou vo vybraných špecializovaných odboroch získať  špecializáciu v  odbore všeobecné lekárstvo. Ide o odbory s príbuzným obsahom štúdia. Špecializáciu budú môcť  získať napríklad lekári so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická imunológia a alergológia, pracovné lekárstvo a v ďalších odboroch za 6 mesiacov. Lekári so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína budú môcť získať túto špecializáciu za deväť mesiacov. 

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

FOTO: www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *