Sclerosis multiplex v čase pandémie Covid-19

Mnohí pacienti so sclerosis multiplex majú zvýšené riziko nákazy ochorením Covid-19, a to hlavne v prípade pridružených zdravotných komplikácií, problémoch s mobilitou a pri niektorých liečivách na sclerosis multiplex. Obdobie počas pandémie si tak vyžaduje špeciálnu starostlivosť, aby si pacienti udržali čo najlepší zdravotný stav.

Pacienti so sclerosis multiplex by mali dodržiavať základné pravidlá na ochranu pred Covid-19, ako sú sociálny dištanc, hygienu rúk, nosenie rúška a i. Mali by mať vyváženú zdravú stravu bohatú na vitamíny, dostatočný pohyb na slnku spojený s cvičením, mali by sa starať o svoje psychické zdravie a zabezpečiť si dostatok spánku. Dôležité je neprerušovať liečbu, pravidelne navštevovať svojho neurológa. V prípade príznakov ochorenia Covid-19 je potrebné čo najskôr skontaktovať svojho neurológa, aby mohol prehodnotiť nastavenú liečbu sclerosis multiplex.

V prípade nakazenia sa Covid-19 sa u pacientov so sclerosis multiplex očakáva ľahký priebeh ochorenia. „S imunomodulačnou liečbou sa v takomto prípade pokračuje naďalej, liečba sa však prerušuje v prípade, ak nastáva závažný priebeh ochorenia Covid-19. Pri imunosupresívnej liečbe je potrebné zvážiť individuálny priebeh liečby,“ hovorí MUDr. Darina Slezáková, PhD. z II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitná nemocnica Bratislava. Potrebný je individualizovaný prístup neurológa ku každému pacientovi, keďže je veľmi dôležité vyhnúť sa reaktivácii ochorenia pri prerušení liečby.  

Medzi problémy, s ktorými sa potýkajú neurológovia počas pandémie, patrí slabšia návštevnosť pacientov v ambulanciách, ako aj absencia pravidelných skríngových laboratórnych kontrol u špecifických liečebných procesoch. Oba faktory môžu negatívne vplývať na liečebný proces pacienta. „Množstvo pacientov sa so zhoršením stavu sclerosis multiplex bojí ísť do ambulancie, resp. ani neskontaktuje svojho lekára. Keďže je sclerosis multiplex závažným ochorením, ktorého zhoršenie spôsobuje invalidizáciu pacienta, je potrebné, aby pacienti pokračovali v pravidelnej návšteve lekára,“ hovorí Slezáková.

Do rizikovej skupiny SM pacientov patria pacienti so sclerosis multiplex nad 65 rokov (špeciálne s pridruženými ochoreniami), pacienti s deficitom vitamínu D, so závažnejším  postihnutím, pacienti, ktorí v bezprostrednom období absolvovali intravenóznu kúru kortikoidmi a v určitých prípadoch aj tí, ktorí práve začali novú biologickú liečbu. Čo sa týka pridružených ochorení SM, najviac rizikovými sú obezita, pľúcne ochorenia, fajčenie, vysoký krvný tlak a iné kardiovaskulárne ochorenia. 

Preventívna ochrana pred korona vírusom je veľmi žiaduca, preto sa odporúča pacientom so sclerosis multiplex pravidelná zdravá strava, ideálne stredomorská diéta bohatá na vitamíny. Pravidelný pobyt na slnku ideálne spojený s nejakou formou aktívneho cvičenia, ako napr. beh, prechádzka, bicyklovanie alebo ľahké silové cvičenia. Dôležitá je podpora imunitného systému, z potrebných vitamínov najmä vitamíny D, A, betaglukán, zinok a omega 3 mastné kyseliny. Dôraz je potrebné dať aj na starostlivosť o psychické zdravie jedinca a dostatok spánku.

Skleróza multiplex je chronické, celoživotné ochorenie, ktoré môže v prípade neliečenia priviesť pacienta až na invalidný vozík. Udrie zvyčajne náhle do života mladého človeka. Príčinou je abnormálna imunitná reakcia organizmu vyvolávajúca zápal a poškodenie mozgu a niektorých častí miechy, teda centrálneho nervového systému. Ochorenie obyčajne začína v mladom veku medzi 18. – 40. rokom života, viac postihuje ženy ako mužov. Presná príčina ochorenia nie je stále známa. Slovensko patrí medzi krajiny s pomerne vysokou incidenciou a prevalenciou ochorenia, odhadom máme 8 000 ľudí s diagnózou sclerosis multiplex.

Slovenský zväz Sclerosis multiplex je občianskym združením, ktoré združuje pacientov so sklerózou multiplex, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov. Je dobrovoľným, neziskovým a nepolitickým združením združujúcim ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, svetonázoru či vierovyznania. SZSM zastrešuje 24 klubov na Slovensku, organizuje semináre, konferencie, stretnutia novo diagnostikovaných pacientov s lekármi a založil Sekciu detí, mládeže, rodičov a mládeže. V tomto roku oslavuje zväz 30. výročie svojho založenia.
FOTO: SZSM


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *