Rozpoznajte príznaky invazívneho meningokového ochorenia

Čo je to meningokok?

Meningokok – baktéria Neisseria meningitidis kolonizuje sliznicu horných dýchacích ciest zdravých nosičov. Každý desiaty až dvadsiaty dospelý človek je bezpríznakový nosič meningokoka, pričom drvivá väčšina o jeho prítomnosti v nosohltane ani netuší, keďže u nich nemusia vzniknúť žiadne zdravotné problémy. Z nosiča sa meningokok prenesie na druhú osobu pri kašľaní, kýchaní, bozkávaní alebo pri dlhodobejšom rozprávaní v tesnej blízkosti vnímavého človeka.

V závislosti od citlivosti, imunity a celkového stavu príjemcu sa u neho môže, ale aj nemusí vyvinúť meningokokové ochorenie alebo sa človek stane ďalším nosičom. Zdrojom nákazy sú aj choré osoby, preto je potrebné v ich blízkosti zvýšiť opatrnosť. Invazívne meningokokové ochorenia ohrozujú najviac deti do štyroch rokov, zvlášť dojčatá s nezrelým imunitným systémom.

Existuje 13 meningokokových séroskupín, no iba šesť – A, B, C, W, Y a X, môže spôsobiť ochorenie na celom svete. Na Slovensku vyvolávajú ochorenia najčastejšie meningokoky skupiny B–65% a C–23%, ale distribúcia sa líši podľa jednotlivých vekových kategórií. Ročne sa na Slovensku vyskytne v priemere 25–45 ochorení. Pacient sa mnoho ráz k lekárovi dostane až v ohrození života.

Poznajte príznaky

Meningokokové ochorenie sa môže rozvinúť veľmi rýchlo. Obdobie medzi počiatočnými nešpecifickými príznakmi po kolaps alebo smrť môže trvať 24–48 hodín. Začiatky ochorenia sa podobajú iným infekčným ochoreniam, stav sa môže ľahko podceniť alebo mylne diagnostikovať. Preto je mimoriadne dôležité poznať príznaky meningokokových ochorení.

Príznaky invazívneho meningokokového ochorenia:
 • triaška,
 • prudký nástup horúčky,
 • silné bolesti hlavy,
 • vracanie, kŕče, hnačka,
 • u dojčiat aj nechutenstvo, podráždenosť a plač,
 • bledá alebo modrastá až škvrnitá pokožka,
 • svetloplachosť, zmätenosť,
 • namáhavé alebo zrýchlené dýchanie, chrochtanie,
 • bolesti svalov a kĺbov,
 • poruchy vedomia až bezvedomie,
 • mdloby a prehnaná spavosť,
 • stuhnutie šije,
 • u bábätiek vyklenutie fontanely,
 • studené končatiny,
 • vytváranie malých vyrážok až podkožných fliačkov – petéchií,
 • masívne splývanie červených škvŕn z krvných podliatin do veľkých plôch pripomínajúcich čerstvé modriny – sufúzie.

Príznaky sa môžu vyskytnúť v rôznom poradí a niektoré sa nemusia objaviť vôbec. Meningokoková infekcia môže prebiehať aj netypicky – bolesťami brucha, hnačkou, bez horúčky. Pri podozrení na meningokokové ochorenie treba okamžite kontaktovať lekára. Pri tomto ochorení ide doslova o každú hodinu.

Aké závažné ochorenia spôsobuje meningokok:
meningitída – hnisavý zápal mozgových blán, môže prebiehať samostatne alebo v kombinácii s meningokokovou sepsou,
sepsa – otrava krvi, ide o veľmi silnú reakciu organizmu na bakteriálnu infekciu krvi,
Waterhouse-Friderichsenov syndróm – krvácanie do nadobličiek a do ďalších orgánov, ktoré postupne prestávajú fungovať v dôsledku masívnej bakteriálnej infekcii. Stav je nezvratný. Pri akútnom rozvoji septického šoku môže chorý zomrieť do 12-24 hodín od vzniku prvých príznakov.

Rizikové skupiny

Vekovošpecifická chorobnosť v SR je dlhodobo najvyššia u dojčiat a detí 1–4-ročných (za roky 2014–19 u dojčiat 17,34/100 tis. resp. 4,7/100 tis. u 1–4 ročných), tieto skupiny sú preto považované za najohrozenejšie. K rizikovým skupinám patria aj adolescenti a mladí dospelí, ľudia nad 65 rokov. Zvýšené riziko majú i ľudia s vrodenými a získanými poruchami imunity, alebo tí, ktorí sa liečia preparátmi na potláčanie komplementu (eculizumab).

Po prekonaní ochorenia má 20–30% ľudí trvalé následky. Závažné sú hluchota, slepota, postihnutie srdca, amputácie prstov alebo celých končatín, neurologické zmeny – epileptické stavy, obrna tvárových nervov, psychomotorická retardácia. Pri návštevách novorodencov a dojčiat v ich domácnostiach treba byť obzvlášť opatrný pri dotykoch, bozkoch a dodržiavať adekvátnu vzdialenosť od tváre dieťaťa, alebo použiť ochranné rúško.

Ako sa baktéria prenáša:
 • pri úzkom dlhodobejšom kontakte v uzavretých priestoroch a komunitách,
 • používaním rovnakého sociálneho zariadenia vo viacpočetných rodinách, v internátoch, ubytovniach a podobne,
 • riziko prenosu zvyšuje fajčenie spoločnej cigarety, bozkávanie, pitie zo spoločných fliaš, fyzické a psychické vyčerpanie, nedostatočná výživa, genetická predispozícia, migrácia,
 • najviac ochorení sa vyskytuje od októbra do marca, keď sa vo zvýšenej miere vyskytujú aj iné respiračné ochorenia, napr. chrípka,
 • ochranou pred meningokokovými ochoreniami je dodržiavanie osobnej hygieny a očkovanie.
Očkovanie

Aktívna imunizácia proti všetkým meningokokovým séroskupinám A, C, W, Y + B predstavuje účinnú a univerzálnu ochranu. Kombinované očkovanie je dostupné na lekársky predpis a zabezpečuje ochranu i pri cestovaní do krajín s vysokým výskytom meningokokových ochorení aj iných séroskupín, ktoré sa na Slovensku a v Európe nevyskytujú (séroskupina A).

Na Slovensku sú aktuálne dostupné a bežne používané vakcíny proti všetkým dôležitým meningokokovým séroskupinám s možnosťou očkovania už od 6. týždňa života dieťaťa tetravalentnou konjugovannou vakcínou proti séroskupinám A, C Y, W. Proti séroskupine B sú k dispozícii dve rekombinantné proteínové vakcíny s možnosťou očkovania od 2. mesiaca (MenB-4C – jeden typ) alebo od 10. roku života dieťaťa (MenB-FHbp – druhý typ). Doporučený počet dávok v aktuálnej očkovacej schéme závisí od veku jedinca a od konkrétneho typu vakcíny. Najvyššia chorobnosť a aj úmrtnosť malých detí je hlavná výzva na očkovanie. Každé zachránené dieťa je dôležité.

RNDr. Anna Kružlíková
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.