COVID-19: Ako postupovať pri podozrení na ochorenie

Ochorenie COVID-19 sa na Slovensku šíri, počet hospitalizovaných v nemocniciach rastie, preto dodržiavanie opatrení a základných protiepidemických pravidiel je nevyhnutnou pomocou pri riešení situácie. Kontrolovať preventívne svoj zdravotný stav pomáha aj možnosť bezplatného testovania formou antigénových testov na viac ako 230 odberných miest po celom Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva zoznam priebežne aktualizuje, komplexné a aktuálne informácie sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.
Čo je základný krok?

Ak mám podozrenie, že mám ochorenie COVID-19, alebo som bol v úzkom  kontakte s pozitívnou osobou na toto ochorenie, musím byť zodpovedný, zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav. Kontaktovať by som mal svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom  alebo SMS správou.
To pomôže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podniknúť kroky na  zabránenie šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.  Lekár hlási telefonicky výskyt choroby územne príslušnému regionálnemu  hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Osoby,  ktoré sú aktívne monitorované, alebo sa sledujú individuálne, by sa mali  riadiť pokynmi poskytnutými miestnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckymi pracovníkmi.

Ktorý test si vybrať:

 • antigénový test sa odporúča pri objavení príznakov ochorenia / v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou minimálne po 2 dňoch od tohto stretnutia,
 • RT PCR testovanie sa odporúča pri objavení príznakov ochorenia / pri návrate z rizikovej krajiny / v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou minimálne po 5 dňoch od tohto stretnutia.

Čo mám ďalej robiť:

 • využiť bezplatné antigénové testovanie vo svojom okolí (zoznam odberných miest antigénového testovanie na stránke https://www.health.gov.sk/?ag-mom
 • využiť RT PCR testovanie – prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom elektronického formuláru na webovej stránke www.korona.gov.sk: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
 • po registrácii počkať na SMS správu s COVID PASSom – pokynmi, kde a kedy je potrebné sa dostaviť na testovanie (najskôr na piaty deň od kontaktu s pozitívnym),
 • na odberové miesto je potrebné sa dostaviť individuálnou dopravou, po celý čas používať ochranné rúška, aj šofér, aj testovaná osoba,
 • každý testovaný dostane najneskôr do 96 hodín SMS správu s výsledkom testu,
 • o výsledku testu informujte svojho lekára. 

Ak je výsledok antigénového testu negatívny:

 • treba sa aj naďalej správať opatrne a dodržiavať ROR a ďalšie pravidlá (Antigénové testy sú užitočné, pretože vďaka nim dokážeme zachytiť veľké množstvo ľudí s vírusom. Sú ale menej presné, a preto veľa ľudí nezachytia – ak s tým budeme počítať a správať sa zodpovedne aj keď máte negatívny výsledok testu, môže sa nám podariť zásadne spomaliť šírenie vírusu.)

Ak je výsledok PCR testu negatívny:

 • pokračuje domáca karanténa minimálne 10 dní, o ktorej ukončení rozhodne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ),
 • karanténa sa odpočítava od posledného úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou, 
 • dĺžku karantény môžu ešte ovplyvniť pozitívne výsledky v tomto období testovaných osôb žijúcich s osobou v spoločnej domácnosti. Karanténa sa predlžuje v závislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb. 

Ak bolo potvrdené ochorenie COVID-19:

 • pokračuje domáca izolácia – trvá najmenej 10 dní od zistenia pozitívneho výsledku testu,
 • pozitívne testovaná osoba informuje všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte, 
 • je potrebné tieto osoby požiadať, aby sa prihlásili na testovanie,
 • odporúča sa spísať zoznam týchto osôb aj s kontaktmi a počkať, kým pozitívne testovanú osobu bude kontaktovať príslušný RÚVZ.
DOMÁCA IZOLÁCIA

Nariadená a odporúčaná Regionálny úrad verejného zdravotníctva:

 • ak má osoba potvrdené ochorenie COVID-19 (antigénovým alebo PCR testom),
 • bola testovaná na COVID-19 a čaká na výsledok,
 • má mierne príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, bolesť v krku, strata čuchu, chuti),
 • v prípade choroby, keď sa nevie s určitosťou, či ide o COVID-19,
 • bola v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou,
 • pricestovala z rizikovej krajiny.

Počas izolácie je potrebné sledovať svoj zdravotný stav – v prípade miernych príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára, v prípade vážnych problémov volať záchrannú zdravotnú službu a upozorniť ju, že ide o osobu v karanténe alebo osobu pozitívnu na COVID-19. 

UKONČENIE IZOLÁCIE
 • o ukončení nariadenej izolácie rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • v prípade závažného priebehu choroby sa môže izolácia predĺžiť,
 • u pacienta s miernym priebehom izolácia končí najskôr po desiatich dňoch od prvých symptómov, najskôr tri dni po vymiznutí príznakov,
 • u pacienta so závažným priebehom minimálne po 20 dňoch od prvých prejavov, minimálne tri dni po vymiznutí príznakov,
 • na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny RT PCR test. (U mnohých osôb totiž pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.) O všetkom však rozhoduje ošetrujúci lekár alebo regionálny hygienik,
 • v prípade, ak osoba v kontakte s pozitívnym človekom mala nariadenú izoláciu a neabsolvovala test, môže ju ukončiť najskôr po 10 dňoch, ak nemá klinické príznaky,
 • v prípade, ak už karanténa nie je potrebná, lekár vydá potvrdenie o ukončení PN (je to možné aj mailom alebo SMS),
 • za predčasné opustenie karantény hrozí sankcia. Polícia kontroluje dodržiavanie karantény a RÚVZ môže udeliť pokutu až 1659 eur). 

Podmienky domácej izolácie:

 • nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,  individuálnej prepravy na mobilné odberové miesto z dôvodu testovania, 
 • nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.), 
 • nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík, 
 • nesmiete nikoho navštevovať, 
 • nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby, 
 • ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor, 
 • ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón, 
 • v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere. 

Ak osoba v karanténe žije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami:

 • obmedziť kontakt s ostatnými, izolovať sa v samostatnej izbe, ktorú treba často vetrať,
 • nezdieľať spoločnú izbu s osobami, ktoré patria do ohrozenej kategórie,
 • spoločnú kúpeľňu používať v domácnosti ako posledná osoba a následne ju dôkladne vydezinfikovať, používať vlastné uteráky a dodržiavať správnu hygienu rúk,
 • od ostatných členov domácnosti udržiavať vzdialenosť aspoň 1,5 metra, nosiť rúško
 • stravu konzumovať vo svojej izbe, mať vyčlenený vlastný riad a poháre, 
 • bielizeň prať na minimálne 60 stupňov Celzia, žehliť na najvyššej možnej teplote  
 • všetok odpad skladovať v plastovom vreci pevne uzavretom.

V prípade, ak osoba, u ktorej bolo potvrdené (antigénovým testom alebo PCR testom) ochorenie COVID-19, žije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami, aj tieto osoby zostávajú v domácej izolácii.

DEFINÍCIA KONTAKTOV

*Úzky kontakt je definovaný ako: 

 • kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície
 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo 
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo 
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo 
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo 
 • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19. Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to: osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19, 
 • činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP. 

**Bežný kontakt je definovaný ako: 

 • kontakt s osobou, pri ktorom je nízke riziko expozície, 
 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo 
 • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo 
 • cestovanie osoby spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla), 
 • činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP. 

Ak kontakt s pozitívnou osobou bol vyhodnotený ako bežný kontakt, aj tak je potrebné: 

 • denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti, 
 • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu, 
 • prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety, 
 • ak sa vyskytnú príznaky, zotrvať v domácej izolácii a kontaktovať telefonicky lekára.


pripravilo: Ministerstvo zdravotníctva SR.

FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *