Príbeh Janka Červeňáka očami onkológa

MUDr. Karol Jutka (*11. 6. 1950 v Košiciach)
Po ukončení štúdia na LF UPJŠ nastúpil na Kliniku na Kliniku rádioterapie a nukleárnej medicíny. Mal šťastie na skvelých učiteľov. Prednostom bol profesor MUDr. Eugen Kunštad, DrSc., ďalej tu pracovali doc. MUDr. Miroslav Klvaňa, CSc., doc. MUDr. Ján Klimo, CSc., MUDr. Anatol Kazar, CSc., MUDr. Irena Šupová, MUDr. Anna Jelenová a doc. RNDr. Pavol Matula, CSc. V roku 1979 absolvoval atestáciu I. st. z rádioterapie, v roku 1983 atestáciu II. st. z rádioterapie a v roku 1988​ nadstavbovú atestáciu z klinickej onkológie. V roku 1993 ho vymenovali za ordinára pre megavoltovú terapiu. V rokoch 2003​–2007 vykonával funkciu zástupcu prednostu kliniky pre radiačnú onkológiu. V rokoch 1985–1995 absolvoval študijné pobyty v Prahe Na Bulovce, v Brne na Masarykovom onkologickom ústave, v Českých Budějoviciach, v Bratislave v Národnom onkologickom ústave. Zúčastnil sa kurzov ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) v Prahe, Leuvene pri Bruseli, Gliwiciach, Katowiciach. V súčasnosti sa venuje práci v Lige proti rakovine – pobočka Košice, ktorú pred tridsiatimi rokmi zakladali s doc. MUDr. Máriou Wagnerovou, CSc. a RNDr. Matulom, CSc. Od roku 1980 vyučuje na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach rádioterapiu a klinickú onkológiu. V roku 2010 mu Slovenská lekárska spoločnosť udelila Striebornú medailu za celoživotnú prácu v rádioterapii. V roku 2015 dostal Cenu primátora mesta Košice za prínos v oblasti rádioterapie a propagácii zdravého životného štýlu. Venuje sa turistike, počítačom, ochrane prírody, spracováva históriu medicíny a aktívne sa zapája do organizácie sprievodných akcií pri Košickom MMM..

Malý pacient absolvoval liečbu ionizujúcim žiarením. Ako prebehla a ako na ňu reagoval?

U Janka trvala šesť týždňov. Aby sme mohli aplikovať potrebnú dávku žiarenia, pacient musel prísť na liečbu dvadsaťosemkrát. Výnimkou boli soboty a nedele. Liečba bola cielená na oblasť nádoru a do jeho bezprostredného okolia. Samotnú liečbu podľa záznamov Janko toleroval veľmi dobre a prebehla bez vedľajších príznakov. Následne mu v mieste ožarovaného areálu vypadli vlasy, o čom bol dopredu informovaný. Po regenerácii mu však vlasy narástli, čo je vidieť aj na fotografiách.

Janko absolvoval náročnú onkologickú liečbu v roku 2003, ako jedenásťročný. Ako ju znášal po psychickej stránke?

Bol to výnimočný detský onkologický pacient. Spolupráca s ním bola na vysokej úrovni obojstranne. Doma žil a pohyboval sa medzi vyložene staršími deťmi a rodičmi, čo sa odzrkadlilo aj na jeho vyjadrovacích schopnostiach. Každý deň, keď prišiel na aplikáciu rádioterapie, sme liečbu začínali matematickými hlavolamami alebo slovnými hračkami. Neskôr si v ožarovni, keď skončila aplikácia žiarenia, začal spievať. Naši rádiologickí asistenti, ktorí vykonávali liečbu, to počuli opakovane.

MUDr. Karol Jutka pri práci.

Po liečbe vaše kontakty neprestali.

Janko pravidelne chodil na kontrolné vyšetrenia na detskú onkológiu v Košiciach, navštevoval tiež psychologickú poradňu. Neskôr bol ochotný nosiť fixný ortodontický strojček na vyrovnávanie zubov a liečbu úspešne dokončil.

Je zaujímavé, že ste ho získali pre spoluprácu v Lige proti rakovine. Stal sa dokonca výraznou osobnosťou presadzujúcou jej myšlienky.

Janko pravidelne chodieval a stále chodí na akcie Ligy proti rakovine v Košiciach. Aktívne sa zúčastňoval a podporoval Deň narcisov, kde sa cítil medzi študentmi stredných škôl ako rovnocenný partner. Stretol sa aj s primátormi mesta Košíc, ktorí sa zaujímali o jeho príbeh. Liga proti rakovine – pobočka Košice pravidelne pripravuje pacientský seminár pre pacientov a ich príbuzných. Tu sa Janko stretol aj s prezidentkou Ligy proti rakovine MUDr. Evou Siráckou, DrSc., ktorá sa zoznámila s jeho životným osudom.

Na Jankovom životnom osude vidno zložitosť začlenenia onkologických pacientov do bežného života.

Liečenie absolvoval v pohode, bez výraznejších problémov a s dobrým prospechom. Zložitejšie to bolo však s uplatnením v bežnom živote a so získaním stabilného zamestnania. O tom by určite vedel rozprávať aj on sám. Pracoval v niekoľkých firmách na rôznych pracovných pozíciách, čo preňho nebolo vždy jednoduché. Dnes, sedemnásť rokov po liečbe, je jeho stav stabilizovaný, pravidelne chodí na kontroly.pripravil
Peter Valo


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *