Indikačné obmedzenia bránia modernej liečbe diabetu

Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením u nás, pričom pacienti s cukrovkou 2. typu najčastejšie zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia. Napriek tomu, že má medicína k dispozícii efektívnu skupinu antidiabetík, ktoré dokážu ovplyvniť aj srdcovo-cievne ochorenia, na Slovensku nie je najmodernejšia liečba diabetu dostatočne sprístupnená. Na otázky odpovedá doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s cukrovkou 2. typu sú ochorenia srdca a ciev. Číslo je pritom skutočne alarmujúce, až 75% pacientov s diabetom 2. typu na tieto ochorenia zomiera. Predsa len, mohli by ste bližšie vysvetliť tento vzťah?

Áno, pacienti s cukrovkou, najmä cukrovkou 2. typu sú výrazne ohrození častejším výskytom srdcovo-cievnych ochorení v porovnaní s nediabetikmi. K najčastejším srdcovo-cievnym ochoreniam pacientov s cukrovkou 2. typu patria vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) a s ňou spojená hypertrofia ľavej komory srdca, postihnutie koronárnych ciev (ischemická choroba srdca), srdcové zlyhávanie a rôzne poruchy srdcového rytmu. Očakávaná dĺžka života 60-ročného diabetika s kardiovaskulárnym ochorením je v porovnaní s nediabetikom bez prítomného postihnutia srdca a ciev znížená až o 12 rokov.

Riešenie je k dispozícii od roku 2015, kedy nastal prelom v liečbe diabetu pokiaľ ide o ovplyvnenie srdcovo-cievnych ochorení novou skupinou antidiabetík. Aké benefity majú tieto lieky pre pacienta a aké pre zdravotný systém?

Táto skupina liekov má okrem antidiabetického účinku, čiže efektu na zníženie vysokého krvného cukru – hyperglykémie, aj pozitívny vplyv na zníženie krvného tlaku, tukov v krvi, aj telesnej hmotnosti. To je veľmi cenné, keďže väčšina pacientov s cukrovkou 2. typu má súčasne vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov, nadváhu alebo obezitu. Okrem metabolických účinkov majú tieto farmaká dokázaný ochranný vplyv aj na srdce a obličky. Jeden z predstaviteľov tejto novej skupiny farmák má súčasne účinok na zníženie srdcovo-cievnej aj celkovej úmrtnosti, čo je veľmi dôležité, keďže až dve tretiny pacientov s cukrovkou 2. typu zomierajú práve na kardiovaskulárne ochorenia.

Koľko pacientov u nás používa modernú antidiabetickú liečbu?

V súčasnosti nie je ten počet veľmi vysoký, je to približne 14 000 pacientov.

Prečo nemajú Slováci na rozdiel od iných Európanov rovnaký prístup k modernej antidiabetickej liečbe, hoci je k dispozícii efektívna skupina liekov, o ktorej ste hovorili? V čom je najväčší problém?

Významnú úlohu v tom v súčasnosti určite zohrávajú platné indikačné obmedzenia. Na Slovensku môžeme túto skupinu liekov dávať pacientom len v trojkombinácii s inými antidiabetickými preparátmi. Všetky najnovšie medzinárodné odporúčania však túto skupinu farmák, pre ich už spomínané dokázané vlastnosti, odporúčajú nasadzovať oveľa skôr – po diagnostikovaní cukrovky 2. typu.

Slovenská diabetologická spoločnosť spolu so Slovenskou diabetologickou asociáciou a ďalšími pacientskymi organizáciami boli pri príležitosti Svetového dňa diabetu nútení vysloviť kritický postoj k situácii s dostupnosťou modernej liečby diabetu na Slovensku. Čo očakávate?

Dúfame, že sa v súčasnosti platné indikačné obmedzenia zmenia a túto skupinu liekov budeme môcť predpisovať oveľa širšiemu spektru pacientov s cukrovkou 2. typu.


Jana Matisová


FOTO: freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *