Očkovanie proti meningokokom

MUDr. Mária Fedorová
Bratislava

Neisseria meningitidis (meningokok) patrí medzi gramnegatívne koky, prenáša sa vzdušnou kvapôčkovou cestou a je pôvodcom invazívnych meningokokových ochorení (meningitída, septikémia, sepsa). Nástup meningokokového ochorenia je zvyčajne veľmi prudký. Závažné klinické príznaky sa objavujú už do 24 hodín od začiatku ochorenia z plného zdravia. Včasná diagnostika a razantná liečba rozhodujú o živote a smrti pacienta, trvalým následkom sa však často nedá zabrániť. Práve preto je nutná prevencia, ktorú predstavuje očkovanie.

Medzi najrizikovejšie skupiny populácie patria:

  • dojčatá v prvom roku života (nezrelý imunitný systém),
  • malé deti vo veku do 4 rokov (pobyt v kolektíve, ešte nedostatočná zrelosť imunitného systému),
  • adolescenti a mladí dospelí vo veku 15-24 rokov (rizikové správanie, vyčerpanosť organizmu, nepravidelné stravovanie, aktivity v kolektívoch, nedostatok spánku),
  • imunokompromitované osoby (imunosupresívna liečba, chemoterapia, vrodené poruchy imunity…),
  • osoby so závažným základným ochorením (nádorové ochorenia),
  • osoby žijúce v komunitách (rómske osady, bezdomovci).

V súčasnej dobe sú na Slovensku bežne dostupné 3 vakcíny: Bexsero (GSK), Nimenrix (GSK) a Trumenba (Pfizer), registrované sú ešte ďalšie 3: NeisVac-C, Menjugate a Menveo, ale ich podávanie je v súčasnosti minimálne.

BEXSERO
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Vakcína proti meningokokom skupiny B, (rDNA, 4-zložková, adsorbovaná), je určená pre osoby vo veku od 2 mesiacov a starším. Očkovacia schéma: (pre väčšiu prehľadnosť uvádzam tabuľku)

VekZákladné očkovaniePosilňovacia dávka
2-5 mesiacov2 dávky
interval najmenej 2 mesiace
1 dávka vo veku medzi 12-15 mesiacov, min. 6-mesačný odstup od základného očkovania
2-5 mesiacov
(alternatívna schéma)
3 dávky
interval najmenej 1 mesiac
1 dávka vo veku medzi 12-15 mesiacov, min. 6-mesačný odstup od základného očkovania
6-11 mesiacov2 dávky
interval najmenej 2 mesiace
1 dávka v 2. roku života, minimálne
2 mesiace od základného očkovania
12-23
mesiacov
2 dávky
interval najmenej 2 mesiace
1 dávka s 12-23-mesačným odstupom
od základného očkovania
2 a viac rokov2 dávky
interval najmenej 1 mesiac
potreba posilňovacej dávky
zatiaľ nebola stanovená
V súčasnej dobe je možné s ohľadom na očkovací kalendár SR vmedzeriť očkovanie vakcínou Bexsero medzi základné očkovanie. Uvádzam 4 možné schémy (ale možností je samozrejme veľa, závisí na zdravotnom stave dieťaťa a rozhodnutí rodičov, v akom veku chcú s očkovaním začať). Keďže sa jedná o neživú očkovaciu látku, kombinácií je mnoho:
Príklad očkovania 1
(pri zaradení aj rotavírusovej vakcíny)
Príklad očkovania 2
(pri zaradení aj rotavírusovej vakcíny)
Príklad očkovania 3
(bez očkovania proti rotavírusom)
Príklad očkovania 4
Poradňa 8.-10. týždeňBexsero
Rotavírusová vakcína
BexseroBexsero
Poradňa 3.-4. mesiacHexavakcína
Pneumokoková vakcína
(min. mesiac po predchádzajúcom očkovaní)

Bexsero
Rotavírusová vakcína
(min. 2 mesiace po predchádzajúcom očkovaní Bexserom)
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína
Rotavírusová vakcína

Bexsero
(min. 2 mesiace po predchádzajúcom očkovaní Bexserom)
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
(min. 2 mesiace po predchádzajúcom očkovaní Bexserom)
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína
Poradňa 5.-6. mesiacHexavakcína Pneumokoková vakcínaHexavakcína
Pneumokoková vakcína
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína
Poradňa 7.-8. mesiacBexsero
Poradňa 9.-10. mesiacBexsero
Poradňa 11.-12. mesiacHexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
Hexavakcína
Pneumokoková vakcína

Bexsero
Poradňa 15.-18. mesiacMMR očkovanieMMR očkovanieMMR očkovanieMMR očkovanie

Vakcínou Bexsero je možné očkovať súčasne s ďalšími očkovacími látkami. V zahraničí je často táto vakcína podávaná s hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou. U nás, vzhľadom na dostatočnú frekvenciu preventívnych prehliadok v prvom roku života, vieme očkovanie Bexserom zaradiť do “neočkovacích” poradní, pozri tabuľka vyššie. Po prvom roku života sa dá očkovanie kombinovať s ďalšími vakcínami podľa požiadaviek rodičov: Bexsero + Nimenrix, Bexsero + Havrix…

Invazívne meningokokové ochorenia sa vyskytujú najčastejšie u detí do 1 roku veku. Sérotyp B je zastúpený najviac. Očkovanie vakcínou Bexsero predstavuje jedno z najúčinnejších opatrení, ako ochrániť tých najmenších a najzraniteľnejších.

TRUMENBA
PFIZER Inc.

Očkovacia látka, ktorá chráni pred invazívnym meningokokovým ochorením spôsobeným baktériou Neisseria meningitidis séroskupiny B. Jedná sa o 2-zložkovú vakcínu, rekombinantnú, adsorbovanú.
Je určená pre deti vo veku od 10 rokov, dospievajúcich a dospelých.

Očkovacia schéma
Jedinci vo veku 10 rokov a starší:
Základné očkovanie
2-dávková schéma (každá 0,5 ml) podávané v 6-mesačnom intervale,
3-dávková schéma: 2 dávky (každá 0,5 ml) podávané aspoň v 1-mesačnom odstupe, nasledované treťou dávkou podanou aspoň 4 mesiace po 2. dávke.
Posilňovacia dávka
Po obidvoch dávkovacích režimoch sa má zvážiť podanie posilňovacej dávky u jedincov s pretrvávajúcim rizikom invazívneho meningokokového ochorenia.

NIMENRIX
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Nimenrix prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke. Konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W-135 a Y.
Očkovacia schéma
Osoby staršie ako 12 mesiacov:
Základné očkovanie
Jedna dávka 0,5 ml rekonštituovanej očkovacej látky.
Podanie posilňovacej dávky
Preočkovanie nie je podľa dostupných informácií potrebné.
Nimenrix sa môže podať jedincom, ktorí boli v minulosti očkovaní čistou polysacharidovou meningokokovou očkovacou látkou.

NEISVAC-C
Baxter

NeisVac-C je konjugovaná polysacharidová vakcína proti meningokokom skupiny C, adsorbovaná. Predstavuje aktívnu imunizáciu detí od veku 2 mesiacov, adolescentov a dospelých na prevenciu invazívneho ochorenia spôsobeného baktériou Neisseria meningitidis skupiny C.
Očkovacia schéma
Základné očkovanie
Dojčatá vo veku od 2 mesiacov až do 4 mesiacov: dve dávky, každá po 0,5 ml, v intervale minimálne dvoch mesiacov.
Dojčatá vo veku od 4 mesiacov, staršie deti, dospievajúci a dospelí: jedna 0,5 ml dávka.
Podanie posilňovacie dávky
U dojčiat vo veku od 2 mesiacov až do 12 mesiacov sa má po dokončení základnej očkovacej schémy podať posilňovacia dávka vo veku približne 12–13 mesiacov v intervale minimálne 6 mesiacov po poslednom očkovaní vakcínou NeisVac-C.
Potreba posilňovacích dávok u jedincov, ktorí sú pri prvom očkovaní vo veku 12 mesiacov alebo starší, nebola doteraz stanovená.
Je možná kombinácia s vakcínou Bexsero, alebo je možné vmedzeriť do očkovacieho kalendára už v 1. roku života do tzv. “neočkovacích” preventívnych prehliadok, pokiaľ rodičia žiadajú včasné očkovanie proti meningokokom skupiny C. Následne je možné preočkovať vakcínou Nimenrix, aby došlo k pokrytiu širšieho spektra meningokokov.

MENJUGATE
Avenier

Oligosacharidová vakcína proti meningokokovým nákazám skupiny C, konjugovaná (adsorbovaná), určená pre deti od 2 mesiacov veku.
Očkovacia schéma
Kojenci od 2 do 12 mesiacov veku: dve dávky, každá po 0,5 ml, s odstupom 2 mesiacov.
Deti staršie ako 12 mesiacov, dospievajúci a dospelí: jedna dávka (0,5 ml).
Podanie posilňovacie dávky
Potreba posilňovacej dávky nebola doteraz stanovená.
T.č. Vakcína nie je na slovenskom trhu bežne dostupná, v prípade záujmu nutné objednať cez očkovacie centrum.

MENVEO
Avenier

Vakcína proti meningokokovým nákazám skupín A, C, W135, Y, určená pre deti od 2 rokov veku a dospelých.
Očkovacia schéma
Očkuje sa jednou dávkou
Podanie posilňovacie dávky
Podľa súčasných odporúčaní je vhodné preočkovať rizikové osoby po 5 rokoch od predchádzajúcej dávky.
T.č. nie je na slovenskom trhu bežne dostupná, v prípade záujmu nutné objednať cez očkovacie centrum.

Článok v PDF   •   Abstrakt   •   Scopus   •   PubMed   •   Študovňa GooglePridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.