Covid-19 odkryl slabiny primárnej zdravotnej starostlivosti

Vírus Covid-19 tvrdo zasahuje všetky segmenty zdravotníctva a pod jeho tlakom sa čoraz viac ukazujú trhliny už aj tak zdecimovaného zdravotníckeho systému. Okrem koronavírusu robí všeobecným lekárom na čele vrásky viacero problémov.
Koronavírus otestoval systém aj zdravotníkov

Prvá vlna sa potichučky prehupla do tej druhej. Väčšina z nás, po účasti na 2 kolách celoplošného testovania, za 4 dni uskutočnila 1 000–2 000 výterov a v spolupráci s kolegami sme vyhodnotili v priemere 20–40 pozitívnych testov. Následne sme na svojich ambulanciách začínali a ukončovali stovky karantén pozitívne AG testovaných pacientov a osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti.

Pracovnou náplňou bežných dní je aj riešenie PN u pacientov PCR pozitívne testovaných, karanténne PN u osôb po návrate zo zahraničia, pochopiteľne aj ich kontakty. Nesmieme zabúdať na starostlivosť o príznakových, resp. závažne príznakových pacientov a starostlivosť o pacientov pred a po hospitalizácii. Časť z našich radov má za sebou karantény, niektorí COVID ochorenie, ďalší aj hospitalizácie. Žiaľ, sú aj takí, ktorí odišli…

Zabezpečenie týchto potrebných úkonov vyžadovalo obrovské ľudské nasadenie. Chcem sa úprimne všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať za to, čo ste urobili a robíte pre svojich pacientov. Nezabúdajte ani na seba a svojich blízkych, je to veľmi dôležité.

Vírus COVID-19 tu s nami zostane, preto ho musíme viac spoznávať. Potrebujeme upravovať postupy na ambulanciách, pri ktorých nám môže čiastočne pomôcť usmernenie hlavnej odborníčky z 26. 10. 2020 a ďalšie materiály, ktoré musíme denne sledovať. V súvislosti s COVID-19, ZVLD predložilo na MZ SR materiál, ktorý navrhuje riešenia na zvládnutie pandémie, so zameraním na primárny kontakt.

Vyriešenie postupu pri rozhodovaní o diagnostike, diferenciálnej diagnostike a hospitalizáciách pacientov s COVID-19, aj v kontexte testovania a úhrad zo strany zdravotných poisťovní. Dôležité je riešenie subakútnych a chronických pacientov s COVID-om. Podľa viacerých štúdií je to až 20% zo všetkých pacientov s prekonaným ochorením COVID-19. Na našom území teda aktuálne ide o viac ako desaťtisíc pacientov, ktorí v prvom rade kontaktujú nás, všeobecných lekárov. Ruku na srdce, vieme čo s nimi? Ďalšie tri oblasti s výskytom ochorenia COVID súvisia, ale sú to samostatné jednotky, ktoré potrebujú riešenia.
Technológie by mali byť naším priateľom

Za pochodu sme museli uskutočniť zásadnú zmenu fungovania prevádzky ambulancií. Z otvorených čakární sa stali zatvorené a objednávanie pacientov telefonicky, resp. elektronicky sa stalo nutnosťou. Pacienti sa na ambulancie objednávajú, ale prístup pacientov do priestorov celého zdravotného strediska/polikliniky stále nie je koordinovaný.

Technologická a organizačná zmena našich ambulancií je východiskom pre riešenie ďalších problematických tém, ktoré sú spomenuté v bodoch 1-4. Podľa môjho názoru je nevyhnutné využitie telefónnej ústredne, nahrávanie hovorov, riešenie chránenej elektronickej komunikácie s pacientmi, optimálne integrovanej do ambulantného informačného systému. Dôležitá súčasť celého „ekosystému“ ambulancie je vyškolený personál a udržanie bezpečnosti nielen našej, ale aj pacientov. Okrem iného je pre nás výzvou komunikácia takejto zmeny smerom k pacientom s dôrazom na bezpečnosť a zlepšenie dostupnosti starostlivosti pre našich pacientov. Vykonanie tejto zmeny je podľa mňa nevyhnutné.
 Zvýšenie kompetencií pomôže chronicky chorým

Riešenie pacientov s ostatnými akútnymi a chronickými ochoreniami v režime zníženej dostupnosti špecializovanej a ústavnej starostlivosti, ako aj zníženej mobility našich pacientov. S tým súvisí riešenie APS v súčasnom režime, najmä jej skrátenie, transformácia činnosti, z dlhodobého hľadiska aj jej možné zrušenie.

So zhoršením dostupnosti zdravotnej starostlivosti u pacientov s chronickými ochoreniami – najmä pacientov s metabolickými ochoreniami – obezitou, hypertenziou, dyslipidémiou, diabetom a ďalšími, ale aj onkologickými ochoreniami, sa trápime už dlhší čas. Riešením by mohli byť zmeny, medzi ktoré radím napr. zvýšenie kompetencií pri súčasných zmenách preskripčných, prípadne aj indikačných obmedzení niektorých liekov. Na druhej strane by určite pomohlo aj zrušenie niektorých diagnostických obmedzení pre segment VLD, ako aj zvýšenie dostupnosti ďalších POCT metodík. Na základe skúseností zo susednej Českej republiky si dovolím uviesť liečbu diabetu (DPP4), DLP (ezetimib), neuropatickej bolesti (pregabalin), POCT metodiky: D-dimér, Troponín, NT-pro BNP a projekt POCUS s USG v primárnej starostlivosti… Všetko sú to návrhy, ktoré už fungujú u našich západných susedov.
Generačná obnova je náročná, ale kľúčová

Legislatívne zmeny, zmluvné vzťahy, ekonomika segmentu, ako aj riešenie problematiky ľudských zdrojov a generačnej obnovy nášho segmentu v kontexte COVID krízy a v jej dlhodobom priebehu.

Predložené návrhy zmeny platobného mechanizmu pre ambulantný sektor, najmä VLD sú z môjho pohľadu riešením. Návrh bol predložený MZ SR opakovane od novembra 2019 aj s následnými zmenami v riešení udržateľnosti segmentu. Jeho súčasťou je aj riešenie odplatných prevodov praxí v zmysle pošpecializačného programu s možnosťou využitia projektu ZVLD družstva. Všetky tieto body nájdete podrobne rozpracované a vysvetlené na stránke ZVLD SR, o.z.

Návrhy na riešenie týchto bodov ZVLD predložilo na prejednanie MZ SR a jednotlivým zdravotným poisťovniam ešte v októbri 2020. Zatiaľ čakáme na otvorenie diskusie a ďalej rozpracúvame konkrétne postupy. Bez riešenia týchto problémov hrozí kolaps systému primárnej starostlivosti so všetkými následnými negatívnymi dopadmi na celý systém zdravotnej starostlivosti..

MUDr. Ján Hencel, MSc.
predseda ZVLD SR, o.z.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *