Prínosy maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Rastislav Slávik. 
Narodil sa vo Zvolene 6. 1. 1977. Po maturite na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene (1995) sa prihlásil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského. V roku 2004 nastúpil do Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave, kde sa pod vedením MUDr. Dušana Porubana, CSc. začal venovať maxilofaciálnej chirurgii. V rokoch 2007 – 2008 pracoval v Nemecku na univerzitnom pracovisku Kopfklinik Heidelbergskej univerzity. Roku 2012 zatestoval v odbore maxilofaciálna chirurgia. V roku 2017 spolu s MUDr. Stebelom a MUDr. Porubanom založili oddelenie maxilofaciálnej chirurgie vo FN FD Roosevelta v Banskej Bystrici, kde je primárom. Absolvoval stáže na oddelení maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky Karlovej univerzity v Prahe (2018, 2019), na Klinike maxilofaciálnej chirurgie AKH vo Viedni (2016, 2017), v Onkologickom inštitúte Gliwiciach (2019). Aktívne sa zúčastnil na kongresoch v Čechách, Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku a Rakúsku.

V akom stave ste prijali pacientku, aké liečebné postupy nasledovali?

Pacientka bola odoslaná na našu ambulanciu pre opuch ľavej strany tváre nejasného pôvodu. Príčinou opuchu tváre u našich pacientov je najčastejšie zápal spôsobený zapáleným mŕtvym zubom. U tejto mladej pacientky nám bolo po prvom vyšetrení jasné, že sa nejedná o obyčajný zápal. Po základnom vyšetrení sme stanovili pracovnú diagnózu, že ide o nádor dolnej čeľuste.

U všetkých pacientoch s takouto diagnózou nasleduje CT vyšetrenie a príprava pacienta na operačný odber vzorky tkaniva, ktorý sme urobili v lokálnej anestézii. Na základe výsledku CT vyšetrenia sme sa obávali, že by mohlo ísť o zhubný nádor. Po odbere vzorky sme sa čiastočne ukľudnili, keďže patológovia vyhodnotili, že sa jedná o nádor nezhubný.

To muselo byť pre ďalší postup kľúčové?

Pri plánovaní operácie sme nemuseli byť takí radikálni a mohli sme ísť resekčnou líniou v tesnej blízkosti nádoru. V oblasti tváre rozhodujú milimetre. Ak musíte pre úspech operácie odstrániť o 5 milimetrov tkaniva viac, môže to pre pacienta znamenať odstránenie dôležitého nervu alebo deformujúcu jazvu na tvári. U našej mladej pacientky sme naplánovali odstránenie nádoru a časti ľavej strany sánky. Pri takýchto výkonoch vznikajú defekty funkčné aj estetické, ktoré na našom pracovisku rekonštruujeme pomocou mikrovaskulárnych voľných lalokov.

To je pre väčšinu pacientov nepochopiteľné, keď im to pred operáciou vysvetľujeme. Ide o prenos tkaniva zo zdravej časti tela toho istého pacienta do operovanej oblasti. Pričom prenášané tkanivo (koža, sval, kosť) má vlastné cievy, ktoré v mikroskope našívame na cievy v oblasti defektu, v našom prípade v tvári alebo krku. Musíme vyberať aj vhodné miesto odberu.

U takejto mladej pacientky sme brali do úvahy aj estetický defekt v mieste odberu. Aj preto sme sa rozhodli pre odber kosti z bedrovej lopaty, kedy vzniká v oblasti bedra viditeľná iba kožná jazva. Kosť na cievnej stopke sme preniesli do oblasti defektu, kosť sme tam titanovými dlahami spojili so zdravou kosťou, a tým sme zrekonštruovali tvar sánky. Operácia u pacientky dopadla úspešne, po odstránení nádoru s časťou sánky nasledovala okamžitá rekonštrukcia defektu.

Prebieha to tak, že jeden operačný tím odstraňuje nádor z oblasti tváre, druhý operačný tím v tom istom čase odoberá kosť na cievnej stopke, v tomto prípade z oblasti bedrovej kosti. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, hojenie rán u pacientky bolo rýchle, zo začiatku spojené s väčšími bolesťami v oblasti bedrovej kosti, čo je pri týchto zákrokoch bežné. Nasledovala rýchla rekonvalescencia, vďaka nasadeniu pacientky, lekárov a sestier na našom oddelení, ako aj fyzioterapeutov.

Na koronárnom reze predoperačného CT vyšetrenia je šípkou označená oblasť nádoru uhla sánky vľavo.
3D rekonštrukcia pooperačného CT vyšetrenia. Na snímke vidieť kosť uhla sánky zrekonštruovanú bedrovou kosťou fixovanou osteosyntetickými dlahami a skrutkami.

Ako hodnotíte jej súčasný stav?

Autotransplantovaná kosť sa kompletne prihojila, pacientka má plne funkčnú sánku, môže jesť a rozprávať, akoby ani nemala časť sánky odstránenú. Pretrváva mierny opuch v operovanej oblasti, ale predpokladáme, že časom nebude na pacientke vôbec badateľné, akú náročnú liečbu podstúpila, a bude môcť žiť bežný život bez stigmatizácie.

Na snímke je vidieť, že zuby su pooperačne v takom istom postaveni ako pred operáciou.

Klesajú alebo stúpajú počty pacientov s podobným ochorením?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že celosvetovo výskyt nádorov v oblasti hlavy a krku stúpa. Dôvody nie sú jednoznačne stanovené, ale vysoko pravdepodobne je to spojené so zhoršeným životným prostredím a výskytom nebezpečných chemických látok v našej strave. Samozrejme časť pacientov zvyšuje riziko ochorenia nezdravým životným štýlom, teda fajčením často kombinovaným s nadmerným pitím alkoholu.

Začínate tam, kde končia zubári a traumatológovia. O aké typy operácií ide?

Skôr by som povedal, že úzko spolupracujeme či so zubármi alebo traumatológmi. Náš odbor maxilofaciálnej chirurgie, alebo inak povedané, odbor tvárovo-čeľustnej chirurgie sa vo všeobecnosti zaoberá chirurgiou nádorov, úrazov a vrodených i získaných defektov v oblasti tváre.

Nemocnica FD Roosevelta v Banskej Bystrici je traumatologické centrum najvyššieho typu a maxilofaciálna chirurgia je nevyhnutnou súčasťou takéhoto centra, ktoré poskytuje liečbu pre traumatologických pacientov v celom rozsahu. So stomatológmi úzko spolupracujeme v oblasti stomatochirurgie, kde robíme zákroky, ktoré už nie sú vhodné do bežnej stomatochirurgickej ambulancie, alebo celkový stav pacienta je vzhľadom na iné ochorenia rizikový.

Povedali by ste niečo o vývoji maxilofaciálnej chirurgie?

Novodobá maxilofaciálna chirurgia sa začala profilovať v polovici devätnásteho storočia. Paralelne sa rozvíjala v Spojených štátoch amerických aj v Európe. Významným centrom bola Viedeň, kde sa v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia viac-menej úspešne liečil slávny psychoanalytik Sigmund Freud u prof. Johanna Pichlera.

Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že rozvoju maxilofaciálnej chirurgie pomohli vojny, počas ktorých často dochádzalo k výrazným poraneniam tváre, a bolo potrebné rozvíjať chirurgické postupy na liečbu takýchto poranení. Sem spadá aj oblasť maxilofaciálnej chirurgie.

Ktoré svetové pracoviská sú vo výkonoch najobjavnejšie?

Pokiaľ hovoríme o rekonštrukčnej chirurgii v oblasti tváre, medzi svetových lídrov patrí Onkologický inštitút v Gliwiciach v Poľsku. Pod vedením prof.
Adama Maciejewskeho tam vykonali niekoľko svetovo ocenených rekonštrukčných zákrokov, akými boli aj transplantácia tváre alebo transplantácia dýchacej trubice a hrtana u dieťaťa. Vďaka môjmu kolegovi MUDr. Adamovi Stebelovi, ktorý je jedným z najlepších mikrovaskulárnych chirurgov na Slovensku, máme s týmto inštitútom nadštandardné vzťahy a môžeme čerpať z ich skúseností.

Aké nové technické vymoženosti pribudli v posledných rokoch? 

Širšiu dostupnosť mikrochirurgie v oblasti rekonštrukcií defektov tváre považujem za veľký pokrok v oblasti strednej a východnej Európy v posledných 10–15 rokoch. Virtuálne 3D plánovanie operácií a výroba individualizovaných chirurgických pomôcok tiež prispieva k zvyšovaniu chirurgickej presnosti a skracovaniu operačného času. Problémom ostáva nedostatočné hradenie týchto pomôcok zo strany poisťovní.

Aké sú možnosti našej maxilofaciálnej chirurgie v porovnaní so zahraničím? 

Možnosti našej maxilofaciálnej chirurgie sa vyrovnávajú zahraničiu. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pacientov s nádormi v oblasti hlavy a krku budú sa musieť v budúcnosti zvýšiť aj kapacity na ich komplexnú liečbu. Ostáva problémom motivovať mladých maxilofaciálnych chirurgov, aby si vybrali prácu v nemocniciach, kde je vysoké pracovné nasadenie a nižšie finančné ohodnotenie v porovnaní s privátnymi stomatologickými alebo stomatochirurgickými ambulanciami.pripravil
Peter Valo


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *