Stanovisko Konzília odborníkov k epidemiologickej situácii COVID-19 ku dňu 29.12.2020

Epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna. Doteraz sme za kritickú hranicu považovali 2 500 hospitalizovaných osôb. V súčasnosti je v nemocniciach viac ako 2700 pacientov s ochorením COVID-19  a predpovede hovoria, že pri súčasnom trende ich k 11.1.2021 bude až 4 500. Tento počet ďaleko prevyšuje kapacitu slovenských nemocníc. Mnohé už dnes pracujú na absolútnej hranici svojich možností. Dňa 28.12. bolo hlásených 104 úmrtí a predpokladá sa ich nárast. 

V tejto situácii považujeme za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov. Ide najmä o výrazné obmedzenie výnimiek zo zákazu vychádzania. Z uvedených dôvodov je predĺženie núdzového stavu a zákazu vychádzania kľúčovým riešením.

Nakoľko vnímame aké dôležité je udržať stabilitu a starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach, podporujeme vydanie vyhlášky hlavného hygienika. Bez tohoto kroku by núdzový stav nemohol byť predĺžený a vývoj v našej krajine by bol nezvládnuteľný.

Vzhľadom na dostupnosť očkovacej látky a postupné rozširovanie očkovania až na celú populáciu veríme, že sa bude môcť postupne od pandemických obmedzení ustupovať a každý, komu nie sú úmrtia na COVID-19 ľahostajné, bude opatrenia rešpektovať. 


Členovia konzília odborníkov: 

  1. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
  2. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – epidemiológ, JLF UK, Hlavný odborník  MZ SR pre epidemiológiu 
  3. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov
  4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
  5. MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektológ, KIGM LF UK
  6. MUDr. Elena Prokopová – pediater, Hlavný odborník  MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
  7. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu 
  8. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO a odborný garant pre preventívne a štandardné postupy
FOTO:
Medical photo created by freepik – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *