Registrujeme 10 561 požiadaviek o očkovanie

Po pilotnej fáze očkovania proti COVID-19 pokračujú vakcinačné centrá v očkovaní všetkých, ktorí sa registrovali cez online formulár sprístupnený v sobotu 2. januára. K 3. januáru bolo na Slovensku zaočkovaných celkovo 5.397 osôb. Zdravotníci a ďalšie osoby prvej vlny vakcinácie, sú očkovaní podľa registrácie v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici i Košiciach. Zatiaľ sa používa vakcína od spoločnosti Pfizer, ktorá na Slovensko prišla 26. decembra 2020. Pri ďalších druhoch vakcín čakáme na ich schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). Očkovanie je najefektívnejšou zbraňou proti ochoreniu. 

V priebehu  dnešného a zajtrajšieho dňa bude celkovo  na Slovensko privezených ďalších viac ako 76 tisíc dávok. Tieto vakcíny budú navezené okrem štyroch pilotných nemocníc, aj  do ďalších  nemocníc, ktoré zriadili vakcinačné centrá. Tieto nemocnice  začnú počas tohto týždňa  s očkovaním svojich zamestnancov. Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli už oslovilo všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie, ktorých je viac ako 70, a ponúkli im možnosť aj mimo vakcinačných centier zaočkovať svojich zamestnancov.

Nemocnice postupne nahlasujú svoje očkovacie kapacity a ministerstvo im doručí počty vakcín tento týždeň. Tak bude mimo už registrovaných záujemcov zaočkovaných ďalšie stovky zdravotníkov na Slovensku. Odborníci z ministerstva zdravotníctva sú v aktívnej komunikácii s ostatnými vakcinačnými centrami, do ktorých budú postupne navezené ďalšie dávky vakcín a následne sa v nich začne vakcinácia. Následne sa bude pokračovať s ďalšími skupinami podľa definovaných fáz vakcinácie. 

Ministerstvo zdravotníctvo SR zatiaľ nedisponuje oficiálnym stanoviskom Európskej liekovej agentúry (EMA) o zmenu v registrácii vakcíny Comirnaty a zmenu získania počtu jednotlivých dávok z jednej fľaštičky z 5 na 6. Podľa informácií ministerstva v stredu 30.12.2020, požiadalo konzorcium Pfizer/BioNTech EMA o zmenu v postupe očkovania. Po schválení navrhovaného postupu, budeme v zmysle nastavených pravidiel na Slovensku pri aplikovaní očkovacej látky postupovať. 

Ministerstvo zdravotníctva cez víkend sprístupnilo registračný formulár na očkovanie proti COVID-19. Formulár je v súčasnosti prístupný na stránke korona.gov.sk. Určený je primárne pre zdravotníckych pracovníkov. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave.

Pre objednanie na preočkovanie  druhou dávkou vakcíny, ktorou budú všetci zaočkovaní v tieto dni sa nie je potrebné registrovať. Systém Národného centra zdravotníckych informácií vygeneruje informáciu o termíne a zaočkovanému zašle SMS a/alebo mail s termínom druhého očkovania podľa prvej dávky o 21 dní. 

Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Cieľom rezortu je postupne pokryť všetky okresy. Evidenciu o počte zaočkovaných bude po sumarizácii a pilotnom rozšírení evidenčného systému denne uverejňovať Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom stránky korona.gov.sk. 

Od spustenia pilotnej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 bolo na Slovensku zaočkovaných 5.397 ľudí (k 22.00 3.1.2021). Najviac v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktoré má v súčasnosti 3 vakcinačné centrá (2.135), v Univerzitnej nemocnici L.P. Košice (1.347), Fakultnej nemocnici Nitra (1.065) a Fakultnej nemocnici R. Banská Bystrica (850).  

Registrácia cez online formulár je možná od soboty. Doteraz sme zaznamenali vysoký záujem, do všetkých šiestich vakcinačných centier sa na očkovanie prihlásilo spolu 10.561 zdravotníkov a ďalších osôb. Najväčší záujem je na očkovanie v  Univerzitnej nemocnici Bratislava (spolu 3 vakcinačné centrá 4.812), Fakultnej nemocnici Nitra (2.358), v Univerzitnej nemocnici L.P. Košice (1.796) a Fakultnej nemocnici R. Banská Bystrica (1.595). Ide o registráciu k 15.00 h, 4. januára 2021.  

O výbere vakcinačných centier (nemocníc) v regiónoch rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Konzíliom odborníkov a pracovnou skupinou Pandemickej komisie pre vakcináciu, ktorá pripravila a navrhla Národnú vakcinačnú stratégiu očkovania proti COVID-019. Jednotlivé body sú strategickými centrami regiónov, neskôr plánujeme postupné rozširovanie do 79 vakcinačných centier, plán ich postupného zapájania je v procese validácie.

Zoznam 25 vakcinačných centier na Slovensku

 • 1. UNB Ružinov
 • 2. UNB Kramáre
 • 3. UNB Petržalka
 • 4. FN Nitra
 • 5. FN FDR B. Bystrica
 • 6. FN Košice
 • 7. Nemocnica sv. Michala Bratislava
 • 8. NsP Komárno
 • 9. FN Trnava
 • 10. NsP Skalica
 • 11. FN Trenčín
 • 12. NsP Bojnice/Prievidza
 • 13. FN Žilina
 • 14. UN Martin
 • 15. NsP Ružomberok
 • 16. NsP Lučenec
 • 17. FN Poprad
 • 18. NsP Prešov
 • 19. NsP Humenné
 • 20. NsP Michalovce
 • 21. Sv. Michala Košice
 • 22. NsP Rožňava
 • 23. Nemocnica  Agel Levice
 • 24. NsP Sv. Jakuba Bardejov
 • 25. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš
7 otázok a odpovedí o očkovaní

1. Aká vakcína sa už požíva?

Vakcína mRNA Comirnaty® proti COVID-19 je geneticky upravená vakcína založená na novej technológii vyrobená spoločnosťou Pfizer-BionTech. Keďže vakcína neobsahuje na tvorbu imunity živý vírus, nemôže u vás spôsobiť ochorenie COVID-19. Štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť a jej použitie bolo posúdené regulačnou autoritou Európskou liekovou agentúrou (EMA) a schválené Európskou komisiou. Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína podať dvakrát v intervale 3 týždňov. Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej časti ramena. Každý zaočkovaný dostane potvrdenie o podaní očkovacej látky

2. Aké účinné je očkovanie?

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško, pravidelne vetrajte).

3. Kto by nemal byť očkovaný?                                                                                               

Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 rokov. Zatiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s očkovaním počas tehotenstva a dojčenia. Podanie očkovacej látky sa má zvažovať, len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmikoľvek rizikami pre matku a plod. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania.

V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny. 

4. Čo mám robiť pred a po očkovaní?

Ak ste v minulosti po očkovaní odpadli alebo ste náchylní na okamžité alergické reakcie, informujte o tom pred očkovaním vášho očkujúceho lekára/zdravotnú sestru (kvôli dlhšiemu následnému pozorovaniu po očkovaní). Po očkovaní zostanete v určenom priestore 30 minút na pozorovaní, ak nebudete mať žiadne ťažkosti nie sú potrebné  zvláštne opatrenia, ale odporúča sa v deň očkovania telesné šetrenie a nekonzumovať alkohol. V prípade bolesti alebo horúčky po očkovaní použite lieky proti bolesti / antipyretické lieky (napr. paracetamol). Váš všeobecný lekár, podľa ťažkostí príslušný špecialista vám s tým poradí. 

5. Aké očkovacie reakcie sa môžu vyskytnúť po očkovaní?

Po očkovaní mRNA vakcínou môžu nastať lokálne a všeobecné reakcie ako prejav interakcie tela s vakcínou. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú do 2 dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako 1 až 2 dni. Tak ako všetky vakcíny, aj Comirnaty® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Veľmi časté vedľajšie účinky: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí: bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, triaška, horúčka.

Časté vedľajšie účinky môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí: začervenanie miesta vpichu a nevoľnosť. Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí: zväčšené lymfatické uzliny, nespavosť, bolesť v končatine, malátnosť, pocit nepohody, svrbenie v mieste vpichu. Zriedkavé môžu postihovať najviac 1 z 1000: akútne dočasné jednostranné ochrnutie tváre. Reakcie na vakcínu sú väčšinou mierne alebo stredne závažné a vyskytujú sa o niečo častejšie po druhej vakcinácii. Uvedené možné reakcie sú spôsobené aktiváciou imunitného systému a nie sú prejavom infekcie COVID-19.

Bezpečnosť všetkých liekov sa monitoruje aj po ich registrácii, napr. prostredníctvom hlásení podozrení na vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky majú povinnosť hlásiť zdravotnícki pracovníci, túto možnosť majú aj pacienti či ich rodinní príslušníci. Viac informácií tu:  https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/ako-hlasit-podozrenia-na-neziaduce-ucinky-v-suvislosti-s-ockovanim-1?page_id=5501https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/ako-hlasit-podozrenia-na-neziaduce-ucinky-v-suvislosti-s-ockovanim-1?page_id=5501

6. Sú komplikácie očkovania možné?

Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania, ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. Tak ako všetky doteraz dostupné vakcíny, vo veľmi zriedkavých prípadoch nemožno vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá alergická reakcia až do šoku) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené dočasné, lokálne a všeobecné reakcie, kontaktujte lekára.

7. Kto bude očkovaný v PRVEJ vlne?  

1. Zdravotnícki pracovníci – poradie očkovania 

 • Zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ 
 • Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami 
 • Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom 
 • Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov 
 • Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom 
 • Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod…. 

2. Zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania 

3. Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu – v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou 

 • Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou) 
 • Pracovníci inej kritickej infraštruktúry (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou) 

Ďalšie informácie k vakcinácii sú dostupné na webe ministerstva zdravotníctva, či na stránke korona.gov.sk


Pripravilo: MZ SR

FOTO:
Doctor photo created by jcomp – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *