Vnímanie biologickej liečby

REUMATOLÓGIA
Júl 2019 / str. 10–13 / Ročník I.

Prieskum vnímania a znalosti biologickej liečby medzi lekármi

Znalosť biologickej liečby – lekári mimo centier

Tretina oslovených lekárov deklaruje, že pozná biologickú liečbu veľmi dobre. Najväčší podiel lekárov má však skôr povrchnú znalosť o tomto type liečby. O biologickej liečbe majú dvojnásobne viac informácií špecialisti ako všeobecní lekári. Až tri štvrtiny všeobecných lekárov priznávajú, že o liečbe počuli, ale veľa o nej nevedia.

Počuli ste už o biologickej liečbe?

Informovanosť lekárov o biologickej liečbe – lekári mimo centier

Takmer polovica všeobecných lekárov nemá dostatok informácií o biologickej liečbe a radi by sa dozvedeli viac. Spomedzi špecialistov by viac ako tri štvrtiny chceli o biologickej liečbe vedieť viac.

Keď sa zamyslíte nad všetkým, čo ste počuli alebo čítali o téme biologickej liečby, ako kvalitne sa cítite byť informovaný/á v tejto téme?

Vnímanie biologickej liečby

Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Podľa toho, čo o biologickej liečbe viete, súhlasíte s nasledovnými výrokmi?

Silné a slabé stránky biologickej liečby – lekári z centier

Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Biologická liečba dokáže zastabilizovať chorobu, dokáže zbrzdiť jej prejavy.

Nádej na lepšiu budúcnosť, že si môžu pacienti užívať život a psychika pacientov majú veľký vplyv na zvládnutie ochorenia.

Pri niektorých preparátoch je liečba dostupná infúziami.

Zníženie prejavov ochorenia.
Proces schvaľovania je zdĺhavý a náročný, je potrebnej veľa byrokracie, aby dospeli k pozitívnej odozve od poisťovne.

Z pohľadu lekárov je to náročné tiež pre pacienta, ktorý musí chodiť na opakované vyšetrenia.

Prísne indikačné kritériá – pri niektorých diagnózach sa musí najskôr zdravotný stav pacienta zhoršiť.


Situácie v praxi v súvislosti s biologickou liečbou – lekári mimo centier

Špecialisti sa len zriedkavo stretávajú s tým, že by pacienti prišli s odporúčaním na biologickú liečbu od všeobecného lekára.

Ako často sa vo Vašej lekárskej praxi stretávate s nasledujúcimi situáciami?

Dôvody neodporúčania biologickej liečby – lekári mimo centier

Všeobecní lekári aj špecialisti vo veľkej miere súhlasia s preddefinovanými výhodami biologickej liečby. Výraznejší rozdiel je vo vnímaní jej mimoriadnej účinnosti, o ktorej sú viac presvedčení GPs.

Z akých dôvodov by ste neodporúčali biologickú liečbu?

Reakcie pacientov na odporúčanie liečby – lekári mimo centier

Z pohľadu všeobecných lekárov reagujú pacienti na odporúčanie biologickej liečby pozitívnejšie, špecialisti sú v hodnotení opatrnejší. S negatívnymi reakciami pacientov sa lekári stretávajú v minimálnej miere.

Ako zvyčajne reagujú pacienti na odporúčanie biologickej liečby?

Aké sú obavy pacientov z biologickej liečby? Z pohľadu lekárov mimo centier

Pacienti sa najčastejšie obávajú nežiaducich vedľajších účinkov biologickej liečby. Strach môže vyplývať aj z neistoty a z nedostatku informovanosti. Špecialisti majú viac skúseností s pacientmi, ktorí sa obávajú neúčinnosti liečby.

Aké sú najčastejšie obavy pacientov z biologickej liečby?

Pripravila: Lucia Hanušová

Článok v PDF


Odborné články sú určené pre odborníkov z oblasti zdravotníctva a farmakológie. Zaregistrujte sa na stránke Lekárskych novín, alebo požiadajte o prístup na developer@lekarskenoviny.sk, a získajte prístup k odborným článkom zdarma.

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.