Ochorenie COVID-19 vážne ohrozuje pacientov po transplantácii

Ministerstvo zdravotníctva vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť tak majú aj pri ľahšom priebehu ochorenia. U infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je nutné zvážiť úpravu imunosupresie. Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe kľúčový význam.

Pandémia postihuje aj pacientov po orgánových transplantáciách. S narastajúcou chorobnosťou sa v poslednom čase sa stáva, že infikovaní bezpríznakoví pacienti alebo pacienti s miernymi príznakmi v domácom ošetrení vyčkávajú s telefonickou konzultáciou s transplantačným špecialistom. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská vyzýva pacientov aj ošetrujúcich lekárov, aby s konzultáciou neváhali.

„Cieľom výzvy je zlepšiť informovanosť pacientov aj lekárov o potrebe čo najskoršej konzultácie úpravy imunosupresívnych liečiv u pacientov po orgánových transplantáciách SARS-Cov-2 pozitívnych, aj bezpríznakových a pacientov s ochorením COVID-19, aj mierna forma,“ upozorňuje Zuzana Žilinská. Ako doplnila neodkladná úprava imunosupresívnej liečby môže mať pre pacienta kľúčový význam v rozvoji ochorenia COVID-19 ako aj prognóze. 

Transplantačný program v druhej vlne pandémie  pokračuje za
dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Problematika darcovstva a transplantácií je po prvýkrát súčasťou programového vyhlásenia vlády. V roku 2019 bolo na Slovensku vykonaných 259 transplantácií orgánov. Z toho 197-krát sa transplantovala oblička, 41-krát pečeň a 21 pacientom transplantovali srdce. Transplantačný program sa realizuje v piatich špecializovaných pracoviskách. Jeden darca môže darovaním orgánov zachrániť až sedem životov. Štatistiky za rok 2020 budú k dispozícii koncom januára 2021.   

Výzva pre lekárov a pacientov po transplantácii

Lekár

  • Neodkladne konzultovať zdravotný stav pacienta po orgánovej transplantácii, ktorý je pozitívne testovaný na SARS-Cov-2 alebo sa objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), nakoľko skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a prognózu pacienta. 
  • Neodkladná úprava imunosupresie konzultovaná s príslušným transplantačným špecialistom je potrebná u pacientov v domácej liečbe ako aj hospitalizovaných a má byť urobená v rámci prvých intervenčných krokov. 

Pacienti

  • Pokiaľ ste pozitívne testovaní na SARS-Cov-2 alebo sa u vás objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), ihneď konzultujte s transplantačným centrum. 
  • Informujte ošetrujúceho lekára o vašom stave, aby bolo možné neodkladne upraviť imunosupresiu a navrhnúť ďalší postup.
  • Skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a vašu prognózu.


Pripravilo: MZ SR

FOTO:
Woman photo created by peoplecreations – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *