Na skríningové testovanie sú zriadené mobilné odberové miesta

Zachytiť čo najväčší počet infekčných ľudí, stiahnuť ich do domácej izolácie a zamedziť tak šíreniu ochorenia COVID-19 je cieľom skríningového pretestovania od 18. do 26. januára. Občania majú k dispozícii mobilné odberové miesta na antigénové testovanie.

V rámci výziev Ministerstva zdravotníctva SR bolo zriadených takmer 250 odberových miest. Aktuálne je do objednávkového systému zapojených 89 mobilných odberových miest na antigénové testovanie voči ochoreniu COVID-19. Okrem nich sa ľudia môžu otestovať na ďalších 159 odberových miestach, kde nie je nutné objednanie – ich zoznam je na dostupný na webovej stránke ministerstva zdravotníctva tu: https://www.health.gov.sk/?ag-mom. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že jedna MOM môže napríklad zriadiť aj 30 výjazdových služieb. Udialo sa tak napríklad v Trenčíne. Zásah jednej MOM-ky tak môže byť rozsiahly a značný.

Okrem týchto miest, ktoré sú zriadené na základe výziev ministerstva zdravotníctva, jednotlivé samosprávy zriaďujú ďalšie odberové miesta. Informácie o prevádzke týchto odberových miest samosprávy zverejňujú prostredníctvom svojich informačných kanálov, ako sú webové stránky, sociálne siete a ďalšie. Napríklad aj na stránke: https://www.e-vuc.sk/e-vuc/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/ako-zriadit-mobilne-odberove-miesto.html?page_id=136157

O celoslovenskom testovaní rozhodla na svojom rokovaní vláda, ktorá zároveň predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Link na uznesenie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18994/1.

Pre potvrdenie o výsledku testu existuje viacero možnosti. Vzhľadom na lehoty nebolo možné z časového hľadiska všade zabezpečiť certifikáty tak ako počas novembrovej akcie, preto štát pristúpil k ďalším možnostiam, okrem SMS potvrdení, ktorého zasiela NCZI, sa môžu občania preukazovať potvrdeným tlačivom vydaným rezortom zdravotníctva. Občan ho dostane priamo po otestovaní, tlačivo musí byť potvrdené originál pečiatkou testovacieho miesta alebo obcou.

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Scan19-01-2021-125129.pdf

Ide o praktické možnosti pre občanov pre ich preukazovanie pri kontrolách v čase platnosti uznesenia vlády pre zákaz vychádzania. Ďalšou možnosťou je aj iné potvrdenie vytlačené v papierovej podobe (ak občan dostal výsledok testu napríklad v maily). 

Ministerstvo zdravotníctva aktuálne zverejnilo 4. a 5. výzvu na možnosť zrealizovania mobilného odberového miesta, v tomto prípade je už ale povinnosť pre všetky subjekty, ktoré sa zapoja do výzvy, využívať objednávkový systém. 

Ďalší postup pre občanov po absolvovaní testu

Čo mám robiť, ak som COVID- 19 pozitívny?

 • Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
 • Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
 • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.
 • Ak máte závažné príznaky:  opakované vzostupy teploty nad 39 °C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.
 • Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 10 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.
 • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 10 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.
 • Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr 5. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).
 • Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať  počas izolácie a karantény okrem:  prípadu núdze,  pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.
 • Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.
 • Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.
 • V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám. 
 • Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

Viac informácií na stránke: www.korona.gov.sk, www.uvz.sk   

Čo mám robiť, ak som COVID- 19 pozitívny?

Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:
– noste rúško
– dodržujte odstupy
– používajte dezinfekciu na ruky
– často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate
– čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi aj v exteriéri

 • Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.
 • Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť….) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
 • Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny. Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. vo vnútornom priestore. 
 • Vaša karanténa trvá minimálne 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny. 
 • Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
 • Riaďte sa pokynmi – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s C0VID-19.

Viac informácií na stránke: www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk


Pripravilo: MZ SR

FOTO:
People photo created by prostooleh – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *