Roky strateného života

Nemecký Inštitút Roberta Kocha a Federálna agentúra pre životné prostredie publikovali zaujímavé údaje o „rokoch strateného života“ v dôsledku pandémie Covid 19, uvádza sa v článku, ktorý priniesol nemecký odborný medicínsky časopis Deutsches Ärzteblatt. Výskumníci použili metódu „Burden of Disease“ (Deutsches Ärzteblatt, 2021; DOI: 10,3238 /arztebl.m2021. 0147).

Podľa uvedenej štúdie prišlo Nemecko v dôsledku úmrtí na Covid 19 o viac ako 300 000 rokov života v minulom roku. Každý zosnulý stratil v priemere 9,6 roku života, z toho 8,1 roka ženy a až 11,0 rokov muži. Výpočet bol založený na štatistickom priemere očakávanej strednej dĺžky života zosnulého.

Ako ďalej uviedol Deutsches Ärzteblatt, rozdiely v geografickom rozložení strát sú obrovské, najviac na juhu a strede Nemecka, najmenej na severe.

FOTO:
Pixabay


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.