Výzvy na demisiu sú snahou o zviditeľnenie

V poslednej dobe zaznelo mnoho výziev požadujúcich rezignáciu ministra zdravotníctva z dôvodu nezvládnutia mananžmentu pandémie Covid 19. Vážnosť situácie potvrdila prezidentka republiky, ktorá označila nastolenie otázky odvolania premiéra a ministra zdravotníctva za legitímnu. Prinášame aktuálne stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k opakovaným výzvam na odstúpenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktoré Lekárskym novinám poskytla hovorkyňa ministerstva Mgr. Zuzana Eliášová: 

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA MAREK KRAJČÍ ROBÍ VŠETKO PRE TO, ABY SA PODARILO OCHRÁNIŤ ZDRAVIE A ŽIVOTY ĽUDÍ. ŠÉF REZORTU ZDRAVOTNÍCTVA TVRDO DENNE PRACUJE NA TOM, ABY SA PANDÉMIU NA SLOVENSKU PODARILO ZVLÁDNUŤ. DOSTUPNOSŤ LIEČBY NA SLOVENSKU, NÁKUP UMELÝCH PĽÚCNYCH VENTILÁCII V DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU, MANAŽOVANIE MOBILNÝCH ODBEROVÝCH MIEST NA TESTOVANIE ĽUDÍ PO CELEJ KRAJINE S CIEĽOM ZACHYTIŤ INFEKČNÝCH, KOORDINÁCIA NEMOCNÍC A NASTAVOVANIE KAPACÍT S PRIHLIADNUTÍM NA OSTATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTOV S INÝMI DIAGNÓZAMI, AKO AJ ĎALŠIE KROKY V PROSPECH PACIENTA SÚ NA DENNOM PORIADKU VRÁTANE VEDENIA DÔLEŽITÝCH ROKOVANÍ PANDEMICKEJ KOMISIE ČI NASTAVOVANIA PRAVIDIEL PRE KRAJINU S KOLEGAMI Z VLÁDNEHO KABINETU.  

VÝZVU NA ODSTÚPENIE VNÍMAME V ČASE PANDÉMIE AKO SNAHU NA ZVIDITEĽNENIE V AKTUÁLNEJ TÉME A PROSÍME, ABY SA ENERGIA VENOVALA KONŠTRUKTÍVNYM KROKOM, KTORÉ POMÔŽU CHRÁNIŤ ZDRAVIE A ŽIVOTY ĽUDÍ. ZVLÁDNUTIU PANDÉMIE URČITE NEPOMÔŽU NEUVÁŽENÉ PERSONÁLNE VÝMENY. NA MINISTERSTVE ZDRAVOTNÍCTVA SA SÚSTREDÍME NA ĎALŠIE KROKY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU ZDRAVIA A ŽIVOTOV, A SPÔSOB AKO VYVIESŤ SLOVENSKO Z ŤAŽKÉHO OBDOBIA V BOJI S PANDÉMIOU A SME OTVORENÍ KONŠTRUKTÍVNYM PRIPOMIENKAM A SPOLUPRÁCI.

FOTO: MZ SR


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.