Vláda schvália zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie

Na rokovaní vlády 24. februára 2021 bol schválený návrh rezortu zdravotníctva na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie a štatút tohto nadrezortného orgánu. Zriadenie vychádza z plnenia programového vyhlásenia vlády. Pracovali na ňom zástupcovia siedmich rezortov a výrazne prispeje ku koordinácii politiky štátu zacielenej na problematiku duševného zdravia.

Duševné zdravie je jednou z priorít v celosvetovom priestore vzhľadom na predpoklad, že každý štvrtý človek na planéte je ovplyvnený duševnými poruchami. Politiku duševného zdravia v Slovenskej republike a s ňou súvisiacu legislatívu má v súčasnosti vo svojej gescii spolu sedem ministerstiev. Schválený materiál poukazuje na doterajšiu slabú spoluprácu jednotlivých rezortov v minulosti. ŠtatútRady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie je výsledkom sedem mesačného prípravného procesu na ktorom sa podieľala medzirezortná pracovná skupina pod vedením oddelenia nadrezortnej koordinácie ministerstva zdravotníctva. 

Od vzniku tejto rady sa očakáva, že pomôže naštartovať medzirezortnú spoluprácu pri tvorbe politiky štátu v téme duševného zdravia, ktorá doteraz bola nedostatočnou. „Myšlienka vzniku rady má širokú podporu naprieč orgánmi štátnej správy ako aj odborníkov pôsobiacich v starostlivosti o duševné zdravie. Materiál bol pripravovaný podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a po vzore iných krajín, kde obdobné orgány už existujú, ako napr. v Českej republike,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Ako dodal zriadenie takéhoto nadrezortného orgánu vychádza z úloh aktuálneho programového vyhlásenia vlády. Financovanie aktivít rady je navrhnuté z fondu obnovy. A to vzhľadom na rozsiahle dopady pandemickej situácie na duševné zdravie obyvateľstva.

Schválené uznesenie vlády stanovuje termíny na zriadenie sekretariátu a príslušných výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie. Materiál stanovuje, kto bude členom rady. Zloženie je také, aby boli zastúpené jednotlivé skupiny, ktorých sa problematika duševného zdravia týka, vychádzajúc z materiálov WHO. Zastúpené sú štátne orgány, 14 mimovládnych organizácií, 5 stavovských organizácií, 2 výskumné inštitúcie a 5 ďalších organizácií.

Jadrom činnosti rady bude práca jej výborov:

Výbor RVDZ pre primárnu prevenciu

Výbor RVDZ pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie

Výbor RVDZ pre výskum

Výbor RVDZ pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: chenspec z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *