Aktuálne vyhlásenie SLK – návrh opatrení v boji s Covidom

Vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu sa SLK rozhodla vydať aktuálne vyhlásenie a priniesť konkrétne návrhy niektorých opatrení. V prvom rade by sme chceli opakovane poďakovať všetkým lekárom, sestrám, aj ostatným zdravotníckym pracovníkom za ich obetavú prácu v tomto náročnom období. Sme presvedčení, že celkovú situáciu môžu zlepšiť predovšetkým jasné, konkrétne a cielené organizačné opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť zaťažený zdravotnícky systém. Výhra nad covidom totiž nie je len v rukách zdravotníkov. Boj s covidom nemôžeme vyhrať na JIS-kách, ani počtom ventilátorov, ani zriaďovaním ďalších covidových nemocníc. Tento boj môžeme vyhrať iba jasnými a účinnými opatreniami. A tie musia začať ešte pred bránami nemocníc a ambulancií.

Preto navrhujeme nasledovné opatrenia:

1. Zabezpečiť zvýšenie dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti

Pri súčasnom počte všeobecných lekárov na Slovensku počet pacientov, pripadajúcich na jedného všeobecného lekára, predstavuje už v bežnej situácii enormnú záťaž. Pripomíname, že je oveľa nižší ako v iných krajinách a aj nižší, ako sú štandardy. Preto žiadame kompetentných, aby v prvom rade znížili administratívnu záťaž lekárov vypisovaním potvrdení o práceneschopnosti pre tých, ktorí prišli do kontaktu s chorým a nemajú žiadne prejavy ochorenia (14 dňová karanténa automaticky cez SP). Ďalej žiadame kompetentné orgány, aby správne a rovnako informovali pacientov a zamestnávateľov, aby nezaťažovali lekárov žiadosťami o nezmyselné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Pre zefektívnenie práce ambulantných lekárov navrhujeme zaobstaranie oxymetrov pre účely kontroly pacienta, liečeného v domácich podmienkach.

2. Opatrenia proti zavlečeniu nových mutácií na územie SR

Vzhľadom na objavenie sa nových, nebezpečných mutácií koronavírusu v zahraničí, je potrebné v prvom rade uzavrieť hranice – vzdušné i pozemné – a zaviesť povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko. (využiť na to voľné ubytovacie kapacity aj s ich gastroprevádzkami).

3. Zamedzenie komunitného šírenia na území SR

Zintenzívniť cielené testovanie PCR testami a vrátiť sa k dôslednému trasovaniu kontaktov. Umožniť štátnu karanténu všetkým pozitívne testovaným, ktorí o ňu prejavia záujem. Izolácia a kontrola pozitívne testovaných by mala byť samozrejmosťou. Je neprijateľný stav, že infikovaný covidový pacient môže nakupovať v obchodoch. Okamžite zrušiť výnimku hl. hygienika v tomto smere. Starostlivosť o osamelých covid pacientov musí prevziať samospráva, prípadne štátna karanténa.

4. Dôsledná kontrola

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie všetkých vyhlásených protiepidemických opatrení. V rámci decentralizácie kompetencií v boji s pandémiou navrhujeme zriadiť lokálne pandemické komisie až na miestnu úroveň.

5. Očkovanie

Všetkými možnými prostriedkami zabezpečiť dostatok všetkých dostupných vakcín na zrýchlenie očkovania. Je to jediné definitívne riešenie, ako poraziť koronavírus, znížiť počty mŕtvych aj novoinfikovaných. Na záver vyzývame všetky kompetentné orgány, ale i všetkých našich občanov – pacientov, aby si uvedomili, že iba spoločne a prispením každého jedného z nás sme schopní tento boj s pandémiou vyhrať. Čím budeme disciplinovanejší, tým skôr sa nám to podarí.

Slovenská lekárska komora, prezident SLK MUDr. Marian Kollár, 26.2.2021

FOTO:
People photo created by jcomp – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *