ZAP: Manažment štátu zlyhal

Komentár Zuzany Dolinkovej, prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Žiadny minister, ani zdravotníctva, nemusí vedieť všetko, ale musí byť manažérom obklopeným takými ľuďmi, ktorí mu budú predkladať skutočne reálne reporty diania v rezorte, a nielen jednostranné a účelové pohľady. Je neskutočný paradox, že dnes sa o všeobecných a ambulantných lekároch vytvára obraz, že nerobia, že sa pacienti nevedia k ním dostať a dovolať, a súčasne rezort a vláda PO ROKU povie, že všeobecní lekári BY MALI dostať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta. Toto sa v žiadnej normálnej krajine nemôže stať.

Nielen ja, ale celá krajina je sklamaná a smutná. To, čo sa tu dnes deje, je do veľkej miery dôsledok toho, že doplácame na neschopnosť a ješitnosť tých, ktorí ju riadia.

Dnes (t.j. 27.2.2021) sa z médií dozvedáme, že jedným z návrhov opatrení po rokovaní vlády s odborníkmi by malo byť zlepšenie liečby doma. Po roku od začiatku pandémie na Slovensku by mali ambulantní lekári dostať manuál na liečenie covid pozitívnych pacientov.

Je tragédia, že až po roku Ministerstvo zdravotníctva pochopilo dôležitosť a kľúčovú úlohu ambulantnej prednemocničnej starostlivosti aj v boji s koronavírusom.

Musím už po niekoľkýkrát opäť raz opakovať, že Zväz ambulantných poskytovateľov ešte 15. apríla 2020 vypracoval a predložil návrh reprofilizácie zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulantnej, všetkým relevantným štátnym inštitúciám, pričom ani jedna z nich sa ním nezaoberala. Som presvedčená, že ak by tento návrh bol odborníkmi dopracovaný a zavedený do praxe, dnes je manažment primárnej ambulantnej starostlivosti a následnej potreby nemocničnej starostlivosti oveľa efektívnejší a hlavne s predpokladom menších strát na životoch.

Je NEAKCEPTOVATEĽNÉ, aby tí, ktorí rozhodujú o chode tejto krajiny permanentne len hasili to, čo akútne horí. Je neakceptovateľné, aby sa nerobili žiadne koncepčné plány manažmentu zdravotnej starostlivosti niekoľko krokov dopredu, aby sa nepočúvali hlasy a názory ľudí z praxe, aby sa konfrontovalo a nediskutovalo, resp. aby sa akože začalo diskutovať až vtedy, keď je už neskoro.

Som nahnevaná, že mnohé veci sa dali predvídať a mohli sme sa na ne pripraviť a hlavne ich efektívnejšie manažovať. Žiadny minister nemusí vedieť všetko, ale musí byť kvalitným manažérom obklopeným takými ľuďmi, ktorí mu budú predkladať skutočne reálne reporty diania v rezorte, a nielen jednostranné a účelové pohľady vyvolených.

Najviac ma mrzí, že dôsledkami tejto neprofesionality a neschopnosti budeme zase trpieť všetci – deti nebudú môcť ísť do škôl, ekonomika sa zastaví, ľudia toto všetko psychicky prestávajú zvládať a my sa stále čudujeme, že nám nielen mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska preč.

Dokedy ešte? Kto a čo otvorí Slovensku oči?

Foto: Archív ZAP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *